Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2013
Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (Μάχη κατά τῆς Monsanto) (Ἀπομαγνητοφωνημένο κείμενον ἐκ τῆς ἀγγλικῆς) ἐδῶ τό κυρίως μαγνητοφωνημένον μήνυμα γιά τούς ἀγγλόφωνους : http://www.thrivemovement.com/audio/20130528-FG-Good-News-Episode-2.mp3
Ὁμιλεῖ ὁ Φόστερ: Tά καλά νέα πρέπει νά διαχέονται ἀμέσως κατά τήν γέννεσίν τους. Ἀπό τήν πλευράν τῆς κινήσεως THRIVE (Θράϊβ) ἒχουμε τό ἀκόλουθο μήνυμα :
"Εἶμαι εὐτυχής νά σᾶς ἀναφέρω τίς εὐχάριστες εἰδήσεις που ἒχω γιά ἐσᾶς αὐτήν τήν ἐβδομάδα, που εἶναι τό δεύτερον ἐπεισόδιον (2). Τά καλά νέα συνεχίζουν νά ξεχύνονται κι ἒχω μία σειρά ἀπό γεγονότα ἐπί τῶν ὁποίων θέλω νά τοποθετηθῶ σήμερα.
Ἂς ξεκινήσουμε μέ τήν πορεία κατά τῆς Μonsanto που ἒλαβε χώραν κατά τό περασμένο Σαββατοκύριακο 25 Μαΐου σέ 52 χῶρες καί 436 πόλεις (τοὐλάχιστον) σέ ὁλόκληρον τόν πλανήτην.

η.- θ. - Διαίρει και βασίλευε (remake) - YouTube

η.- θ. - Διαίρει και βασίλευε (remake) - YouTube:
Μία ἂποψις γιά τό πῶς λειτουργεῖ τό σύστημα καί πῶς ὀφείλει νά ἀντιδράση ὁ ἂνθρωπος προκειμένου νά καταφέρη νά βρῆ ἐπιτέλους τήν θύραν ἐξόδου ἀπό αὐτόν τόν λαβύρινθο, ὃπου μᾶς ἒχει ὁδηγήσει. Ἡ διέξοδος ὃπως καί νά ἒχη τό θέμα δέν εἶναι οὒτε εὒκολη, ἀλλά οὒτε κι ἂμεσα ἢ ἀνώδυνα ἐφικτή. Εἶναι ἀπολύτως δυνατόν νά βρεθῆ κατόπιν κόπου καί μόχθου, που μόνον ἐμεῖς ἒχουμε τήν δυνατότητα νά καταβάλλουμε, ἒχοντες στόν ἀγώναν αὐτόν καί ἀπώλειες που εἶναι ἀδύνατον νά μήν ὑπάρξουν κι αὐτό πρέπει ὁ κάθε ἓνας ἀπό ἐμᾶς νά τό θυμᾶται πάντοτε σέ κάθε φάσιν του.

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΚΗΝΙΚΟ - Google Drive

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΚΗΝΙΚΟ - Google Drive:

Πῶς διαγράφεται ἡ κατάστασις, τί γίνεται καί δέν τό ἀντιλαμβανόμαστε, πῶς μᾶς βλέπουν οἱ ἐχθροί μας ἢ τοὐλάχιστον αὐτοί που ὁριοθετοῦν ἑαυτούς ὡς ἐχθρούς μας, ἐνῶ τούς προσφέρουμε ὑπερβολικά πολλά γιά αὐτά που μᾶς ἀνταποδίδουν.. Τί πρέπει νά κάνη ὁ ἑλληνικός λαός...;;
Ἓνα ἂρθρο που ἐκφράζει τίς σκέψεις τοῦ μέσου ἓλληνα σήμερα, ἐνῶ βρίσκεται στό μάτι τοῦ κυκλώνα τῆς ἐνεσκηψάσης καταιγίδας μέτρων που τοῦ στεροῦν κεκτημένα δικαιώματα χρόνων, μόνον καί μόνον διότι "κάποιοι" τό προτείνουν ὡς λύσιν, ἐνῶ μέχρι πρότινος ἐθεωροῦντο αὐτοί που ἐδημιούργησαν τό πρόβλημα...

http://www.youtube.com/watch?v=vPGJTM0_nxE

'via Blog this'

70 χρόνια σε περίμενα | ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

70 χρόνια σε περίμενα | ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Χωρίς Παράπονο, χωρίς δάκρυ, μόνον ἡ βαθειά ἀπόγνωση που ἐκφράζει μέ ἀγανάκτηση Ἡ Ἑλλάδα μέ φωνή γεμάτην σπαραγμό, κραυγάζει σ' αὐτόν τόν ξένο, τόν σκληρό, τόν ἀδέκαστο, που διαρκῶς ἀπαιτεῖ χωρίς ποτέ νά δίνη, ἀκόμα καί τήν ὑστάτην ἰκμάδα, ἀπό τόν μαῦρον ἰδρώτα τῶν ἐργαζομένων που πλέον ἀπασχολοῦνται δίχως αὒριο...

Απλά, αρνούμαι!!! | ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Απλά, αρνούμαι!!! | ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ :
Ἓνα ἒμμεσο δριμύτατο κατηγορῶ πρός ὃλους καί ὃλες ἐκείνους που κατάφεραν σέ μερικά χρόνια νά καταντήσουν τήν ἂλλοτε ὑπερήφανην αὐτή χώρα, στά σημερινά της χάλια. Ἓνα κατηγορῶ πρός τήν κυβέρνησιν, ὃπως καί ἒναντι ὃλων ἐκείνων τῶν μικρόψυχων, συμφεροντολόγων, μικρῶν, ποταπῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι γιά τόν ἓνα ἢ τόν ἂλλον λόγον, μέ κομματικά κριτήρια, κατευθυνόμενα καί πολλάκις πληρωμένα ἒναντι κάποιου ἀντικρύσματος, ἐδέχθησαν νά φθάση ἡ πατρίδα μας ἐδῶ που βρίσκεται σήμερα. Μέ διεισδυτικότητα ὁ ἀρθρογράφος, ἀναλύει καί ἀπογυμνώνει τήν ἀλήθειαν ἒστω καί ἂν αὐτή παραμένει καλυμένη ἐντέχνως σέ πολλά θέματα καί που ἀποκαλύπτει θέματα ὃπου τό μυαλό μας δέν πάει εὒκολα, ἀποδεικνύοντας, πώς δέν εἶναι μόνον αὐτά τά καθημερινά καί τετριμμένα που συζητᾶμε συνεχῶς, γιά τά ὁποῖα σήμερα οἱ ἓλληνες πρέπει νά ποῦν ἓνα ἠχηρώτατον ὂχι, σέ ὃποιαν νέαν ἐπινόησιν τῆς τρόϊκας ἢ τῆς κυβερνήσεώς μας, ἐπιχειρεῖται νά ἐπιβληθῆ.

Good News Update | Thrive: Κάτι ἀρχίζει νά καλυτερεύη σέ παγκόσμια κλίμακα ;

Εικόνα
Good News Update | Thrive: Φαίνεται πώς τελικῶς κάτι ἀρχίζει ν' ἀχνοφέγγη στήν ἂκρη τοῦ τοῦνελ στήν Ἀμερική κι αὐτό βεβαίως ἐπετεύχθη μετά μυρίων κόπων, βασάνων καί πολλῶν μά πάρα πολλῶν κινητοποιήσεων ἀπό ὀργανωμένες ὁμάδες οἱ ὁποῖες μέ λυσσαλέους ἀγῶνες κατόρθωσαν νά ἐπιτύχουν τήν ὑποχώρηση τοῦ συστήματος Νέας Τάξης Πραγμάτων, ἀπό τούς ἀρχικούς του στόχους, ἀναγκάζοντάς το ἒστω προσωρινά νά ἀναθεωρήση τούς ἀρχικῶς τεθέντας στόχους του. Γιά πρώτην φορά τό κίνημα THRIVE, μία παγκοσμίως δρῶσα καί δραστηριοποιούμενη ὀργάνωσις πολιτῶν (ἒχει γραφεῖο καί στήν Ἀθήνα), ἀνεκοίνωσε τά πρῶτα δείγματα καρπῶν που ἀπέδωσαν οἱ ἐναγώνιοι ἀγῶνες της τά τελευταία τρία χρόνια. Ἡ γερουσιαστής Ἐλίζαμπεθ Γουῶρρεν ἐδήλωσε στούς Λός Ἂντζελες Τάϊμς, τήν πτῶσιν τῶν φοιτητικῶν δανείων στό 0,75%, τά ὁποῖα εὐρίσκονταν στό 3,4% καί ἐπρόκειτο νά αὐξηθοῦν στό 6,8% τό ἐρχόμενο καλοκαίρι.  Ἡ κ. Γουῶρρεν μία πραγματική ὑπέρμαχος τῆς κινήσεως ἀλλά καί δυναμική παρουσία στούς κόλπους τοῦ ἀμερικανικοῦ κατεστημένου, ἐ…

Ο ΚΡΥΦΟΣ ΦΟΒΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ (politis-gr.com | Πολιτική οικονομική και κοινωνική πύλη)

politis-gr.com | Πολιτική οικονομική και κοινωνική πύλη:
Oἱ τραπεζίτες ἂρχισαν νά τρέμουν κυριολεκτικά μπροστά στήν πιθανότητα, μέσω τῶν ἀπότομων κραδασμῶν που προκαλεῖ, ὁ τρόπος χειρισμοῦ τῶν καταθέσεων, ἐκ μέρους τῶν ἡγετῶν τῆς Εὐρώπης καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἐπιτροπῆς στήν εὐρωζώνην, λαμβάνοντας σάν παράδειγμα πρός ἀποφυγήν, τήν περίπτωση τῆς Κύπρου καί τῆς φαινομενικῆς τους διαθέσεως νά τό ἐπαναλάβουν καί ἀλλοῦ, προειδοποιώντας τους πώς ἀκόμη καί τό παραμικρό μπορεῖ νά θέση τούς καταθέτες (κυρίως δέ τούς μικροκαταθέτες που ἀποτελοῦν τό ψωμοτύρι τῶν τραπεζῶν) σέ συναγερμόν, ἀκόμη κι ἡ ἀπλή ἐπισήμανσις τοῦ θέματος.., που σέ ἀπλά ἑλληνικά σημαίνει : "κέρδος πάπαλα.., χρῆμα πάπαλα"
Ἲσως ὑπάρχει ἀκόμη ἓνα μικρό παράθυρο ἐλπίδας γιά τούς ἀρχικλέφτες αὐτοῦ τοῦ κόσμου, νά συμμορφωθοῦν πρός τούς ἀνθρώπινους νόμους συνυπάρξεως καί ἂλληλεγγύης, πρᾶγμα που δέν μοιάζει πιθανόν ὑπό φυσιολογικές συνθῆκες, ἡ κατοχή πλούτου τούς ἒχει μετατρέψει σέ παχύδερμα ὂντα, που ὑπακούουν μόνον στόν νόμον …

ΠΩΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΙΝ ΜΑΣ ; - Google Drive

ΠΩΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΙΝ ΜΑΣ ; - Google Drive:

'via Blog this' : Ἡ παρούσα ἀνάρτησις δέν γίνεται προκειμένου νά διδάξη κανέναν ὁτιδήποτε, οὒτε γιά νά ἀνοίξη τά μάτια κάποιων, αὐτό ἒχει ἐπιτευχθεῖ πρό πολλοῦ, ἀλλά γιά νά ἐκφράση γνώμην καί ἂποψιν πάνω σέ ἓνα πρόβλημα που ταλανίζει ὃλη τήν Ἑλλάδα, τό γράφει ἓνας ἀπό ἐσᾶς, ἓνας ἀπλός ἓλληνας που ἀνησυχεῖ....

ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΟΝΥΜΟΥΣ καί μάλιστα ΜΕΓΑΛΗ

All items - Google Drive:
https://docs.google.com/file/d/0BxTM8mHro4kGSWhJcUY3eUpSYXc/edit?usp=sharing

'via Blog this'  Σειρά ἂρθρων ἀναδημοσιευομένων, ἀπό τό blog Alexandros Kleidaras, σχετικά μά τήν δραστηριότητα καί παρεμβάσεις τῶν ANONYMOUS ἐδῶ στήν Ἑλλάδα...

Ἡ σκληρή πραγματικότης καί μία δύσκολη ἀλήθεια

My Drive - Google Drive:
https://docs.google.com/file/d/0BxTM8mHro4kGS0VXSzRlTU9nR0E/edit?usp=sharing
'via Blog this' Τό ἂρθρο εἶναι μετάφρασις ἀπό τήν ἱστοσελίδαν "Andromeda council" ὂχι ὡς κάτι πραγματικό, ἀλλά ὡς δυνἀμει νά συμβῆ, διότι δέν εἶναι ἀπολύτως ἐπιβεβαιωμένο κι ἐπαληθεύσιμο, ἐάν πρόκειται γιά κάποιο ἐπινόημα τῶν φιλόδοξων κοσμοκρατόρων, νά ἐνσπείρουν πανικόν κι ἐνδεχομένως νά ἐκμεταλλευθοῦν τήν κατάστασιν πρός ὂφελός των...

ΤΙ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ - Google Drive

" ΤΟ ΠΗΡΑΜΕ ΑΨΗΦΙΣΤΑ ;"