Ἡ σκληρή πραγματικότης καί μία δύσκολη ἀλήθεια

My Drive - Google Drive:
https://docs.google.com/file/d/0BxTM8mHro4kGS0VXSzRlTU9nR0E/edit?usp=sharing
'via Blog this' Τό ἂρθρο εἶναι μετάφρασις ἀπό τήν ἱστοσελίδαν "Andromeda council" ὂχι ὡς κάτι πραγματικό, ἀλλά ὡς δυνἀμει νά συμβῆ, διότι δέν εἶναι ἀπολύτως ἐπιβεβαιωμένο κι ἐπαληθεύσιμο, ἐάν πρόκειται γιά κάποιο ἐπινόημα τῶν φιλόδοξων κοσμοκρατόρων, νά ἐνσπείρουν πανικόν κι ἐνδεχομένως νά ἐκμεταλλευθοῦν τήν κατάστασιν πρός ὂφελός των...

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;