ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΚΗΝΙΚΟ - Google Drive

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΚΗΝΙΚΟ - Google Drive:

Πῶς διαγράφεται ἡ κατάστασις, τί γίνεται καί δέν τό ἀντιλαμβανόμαστε, πῶς μᾶς βλέπουν οἱ ἐχθροί μας ἢ τοὐλάχιστον αὐτοί που ὁριοθετοῦν ἑαυτούς ὡς ἐχθρούς μας, ἐνῶ τούς προσφέρουμε ὑπερβολικά πολλά γιά αὐτά που μᾶς ἀνταποδίδουν.. Τί πρέπει νά κάνη ὁ ἑλληνικός λαός...;;
Ἓνα ἂρθρο που ἐκφράζει τίς σκέψεις τοῦ μέσου ἓλληνα σήμερα, ἐνῶ βρίσκεται στό μάτι τοῦ κυκλώνα τῆς ἐνεσκηψάσης καταιγίδας μέτρων που τοῦ στεροῦν κεκτημένα δικαιώματα χρόνων, μόνον καί μόνον διότι "κάποιοι" τό προτείνουν ὡς λύσιν, ἐνῶ μέχρι πρότινος ἐθεωροῦντο αὐτοί που ἐδημιούργησαν τό πρόβλημα...

http://www.youtube.com/watch?v=vPGJTM0_nxE

'via Blog this'

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;