Ο ΚΡΥΦΟΣ ΦΟΒΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ (politis-gr.com | Πολιτική οικονομική και κοινωνική πύλη)


Oἱ τραπεζίτες ἂρχισαν νά τρέμουν κυριολεκτικά μπροστά στήν πιθανότητα, μέσω τῶν ἀπότομων κραδασμῶν που προκαλεῖ, ὁ τρόπος χειρισμοῦ τῶν καταθέσεων, ἐκ μέρους τῶν ἡγετῶν τῆς Εὐρώπης καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἐπιτροπῆς στήν εὐρωζώνην, λαμβάνοντας σάν παράδειγμα πρός ἀποφυγήν, τήν περίπτωση τῆς Κύπρου καί τῆς φαινομενικῆς τους διαθέσεως νά τό ἐπαναλάβουν καί ἀλλοῦ, προειδοποιώντας τους πώς ἀκόμη καί τό παραμικρό μπορεῖ νά θέση τούς καταθέτες (κυρίως δέ τούς μικροκαταθέτες που ἀποτελοῦν τό ψωμοτύρι τῶν τραπεζῶν) σέ συναγερμόν, ἀκόμη κι ἡ ἀπλή ἐπισήμανσις τοῦ θέματος.., που σέ ἀπλά ἑλληνικά σημαίνει : "κέρδος πάπαλα.., χρῆμα πάπαλα"

Ἲσως ὑπάρχει ἀκόμη ἓνα μικρό παράθυρο ἐλπίδας γιά τούς ἀρχικλέφτες αὐτοῦ τοῦ κόσμου, νά συμμορφωθοῦν πρός τούς ἀνθρώπινους νόμους συνυπάρξεως καί ἂλληλεγγύης, πρᾶγμα που δέν μοιάζει πιθανόν ὑπό φυσιολογικές συνθῆκες, ἡ κατοχή πλούτου τούς ἒχει μετατρέψει σέ παχύδερμα ὂντα, που ὑπακούουν μόνον στόν νόμον τῆς αὐτοσυντήρησης..Διαβᾶστε τό ἂρθρο τοῦ Politis-gr που ἀπανθίζει δημοσιεύματα τοῦ ξένου τύπου, δίδοντας τήν εἰκόνα μέ συνοπτικόν ἀλλά περιεκτικώτατον τρόπον.. Τό ἀναδημοσιεύω μέ τήν ἐλπίδα πώς ἐπιτέλους οἱ ἓλληνες θά ἀντιληφθοῦν τήν τεράστια δύναμίν τους...!!!!   

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;