Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2013

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Εικόνα
Σάββατον 29/6/2013
..ἀνεγνωρίσθη ἡ ἀκεραιότης τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν δικαιοσύνη.. Ἐδημιούργησε αἲσθησιν τό γεγονός, ὃτι τό δικαστήριον κατά τήν προχθεσινήν του συνεδρίασιν ἒδωσε τελικῶς δίκιο στόν ἓλληνα που θεώρησε πώς ἡ πατρίδα του, θά ἐκτιμοῦσε τήν κίνησίν του νά διαθέση ὑπέρ αὐτῆς τό τεράστιον γιά τά μέτρα τῆς χώρας μας ποσόν τῶν 600 δίς δολλαρίων, σέ ἀμερικανικά ὁμόλογα ΑΑΑ. Δέον νά  σημειωθῆ πώς, ἡ ὑπόθεσις αὐτή δέν ξεκίνησε πρόσφατα, εἶναι ἢδη πάνω ἀπό δυόμισυ χρόνια που ὁ κ. Ἀρτέμης Σώρρας ξεκίνησε τήν διαδικασίαν  προκειμένου νά καταλήξη τό ποσόν αὐτό νά   πιστωθῆ στόν λογαριασμόν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, πρᾶγμα που ὑποκρύπτει τόν ἀνιδιοτελῆ ἀγώναν του , ὃπως ξεπεράση τά διάφορα τεχνοκρατικά ἐμπόδια, καταλήγοντας στό ποθούμενον ἀποτέλεσμα.
Ὃμως ὃσο καί ἂν ἐκ πρώτης ὂψεως τά πράγματα δείχνουν ἀπλά κι εὒκολα στήν πραγματικότητα δέν εἶναι ἒτσι. Ὁ κ. Σώρρας δέν εἶναι καί δέν ἐνεργεῖ μόνος του, πίσω καί στό πλάϊ του κινεῖται, ἐνεργεῖ, προλειαίνει τό ἒδαφος, μία ὁμάς ἀνθρώπων ἒμπειρ…

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ

Εικόνα
Παρασκευή 28/6/2013

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥΑπό το Ελληνικό Αρχείο Συντάκτης: (Δημήτριος  Καραπιστόλης,  Dimitrios  Karapistolis)
Η Αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις από τις οποίες 41.615 λέξεις είναι από την Ελληνική γλώσσα..  (Bιβλίο Γκίνες). Η Ελληνική με την μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο σ’ αυτήν δεν υπάρχουν όρια. (Μπιλ Γκέιτς, Microsoft)
Η Ελληνική και η Κινέζικη είναι οι μόνες γλώσσες με συνεχή ζώσα παρουσία από τους ίδιους λαούς και στον ίδιο χώρο εδώ και 4.000 έτη. Όλες οι γλώσσες θεωρούνται κρυφοελληνικές, με πλούσια δάνεια από τη μητέρα των γλωσσών, την Ελληνική. (Francisco Adrados, γλωσσολόγος).
Η Ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για έννοιες οι οποίες παραμένουν χωρίς απόδοση στις υπόλοιπες γλώσσες, όπως άμιλλα, θαλπωρή και φιλότιμο.Μόνον η Ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από το βίο, την αγάπη από τον έρωτα. Μόνον αυτή διαχωρίζει, διατηρώντας το ίδιο ριζικό θέμα, το ατύχημα από το δυ…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εικόνα
Πέμπτη 27 Ἰουνίου 2013 ΥΠΟΙΚ : Διαχείρισις τοῦ χρέους Τά τελευταῖα εἰκοσιτετράωρα, πάλι βρῆκε τόν τρόπο ὁ λαλίστατος κ. Στουρνάρας νά ἐπισύρη ἐπάνω του τά φῶτα τῆς δημοσιότητος μέ τήν ἀντιφατική καί πολλές φορές ἀλαζονικά προκλητική συμπεριφορά του. Τό γεγονός πάντως ὃτι ὁ ἂνθρωπος εἶναι οἰκονομολόγος δέν δικαιολογεῖ καθόλου τούς χειρισμούς του, ὁσο καί ἂν προσπαθήσει κανείς νά  δῆ τό θέμα, κάτω ἀπό ἓνα ψυχρό καί ὑπολογιστικό πρῖσμα. Δηλαδή γιά νά τό ποῦμε ἀπλά, ἂν δέν ἦταν (ὑποτίθεται) γνώστης τῶν οἰκονομικῶν θεμάτων που ἀντιμετωπίζουμε τί θά ἒκανε..;; Θά μᾶς ἒβαζε δυναμίτη νά μᾶς τινάξη στόν ἀέρα..;;!!

Εἰς μάτην ὃμως, διότι ὁ κ. Στουρνάρας ἀρνήθηκε πεισματικά νά συμμορφωθῆ πρός τήν ἒκκλησιν τοῦ κ. Καμμένου, στήλωσε σάν τό μουλάρι τά πόδια καί τελικῶς δέν μετακινήθηκε οὒτε ἑκατοστόν ἀπό τήν ἂρνησίν του.

Τί συμβαίνει στόν πλανήτη σήμερα

Εικόνα
Τί συμβαίνει στόν πλανήτη σήμερα
Φαινόμενα, δραστηριότητες, περίεργες ἐμφανίσεις, πολιτικές ἐλέγξιμες ἢ μή, εἰδωμένα μέ τόν διερευνητικό καί κάποτε "περίεργο" φακό, ἀπό ἀνθρώπους τοῦ γκρούπ "Πλειάδες" ἐπενδεδυμένο μέ ἐνδιαφέρουσες συνεντεύξεις ἐπιστημόνων, που ἀναλύουν τά πολλά καί διάφορα παράξενα φαινόμενα  καί ὂχι μόνον στόν πλανήτη. Διάφορα podcasts ἀπό εἰδήσεις καναλιῶν ἀνά τόν κόσμο μέ ἑλληνικούς ὑπότιτλους..


Πηγή : U-tube channel Ἀναρτήθηκε ἀπό zeuxisblog.46 τήν 25/6/2013

Οἱ διαρροές εἶναι κι αὐτή μία μορφή πολιτικῆς

Οἱ διαρροές εἶναι μορφή πολιτικῆς ;;..ἐπί τῆ εὐκαιρία τῆς ἀποφάσεως τοῦ ΣτΕ..Νοιώθω τήν ἀνάγκη νά ἀπευθύνω κάποιες ἐρωτήσεις πρός τό ΣτΕ, ἀλλά καί στήν κυβέρνησιν, που ἀμφιβάλλω ἂν θά τύχουν ἀπάντησης, ἀλλά που θά μποροῦσε ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς νά ὑποβάλλη, κατόπιν εὐλόγου ἀπορίας. Μά κ.κ. δικαστές τοῦ ἀνωτάτου ἀκυρωτικοῦ δικαστηρίου-ὀργάνου, εἶναι ποτέ δυνατόν νά θέτετε ἑαυτούς τόσον ἐκθέτους στήν κοινωνική κρίσιν, χωρίς τόν παραμικρόν ἐνδοιασμόν, ἂνευ σεβασμοῦ τοὐλάχιστον ὃσον ἀφορᾶ τό ἂτομό ἢ τό ἀξίωμά σας...;; Ἐκτίθεστε στά ὂμματα ἁπάσης τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας κύριοι, μέ τούς χειρισμούς σας, ἢ νά τό θέσω σέ ἂλλην βάσιν : Μέ τούς χειρισμούς της καί τίς μικροαστικές της πονηριές ἡ κυβέρνηση ἐκθέτει κι ἐσᾶς... Ἐξηγοῦμαι, ἐδῶ καί δύο ἐβδομάδες, κάποιο μέλος τοῦ συλλόγου τῶν κατόχων ὁμολόγων ἑλληνικοῦ δημοσίου, σέ συνέντευξίν  του σέ νυκτερινό δελτίον εἰδήσεων, εἶπε (ἐνῶ ἀκόμη ἐσυζητεῖτο τό θέμα ἀκύρωσης τοῦ PSI+), πώς ἀπό τήν Πάρον ὁ ὑφυπουργός κ. Σταϊκούρας, ἐξέφρασε τήν γνώμην μετά βεβ…

Ὑγεία καί προβιοτικά

Εικόνα
Ἡ σοκαριστική ἀλήθεια γιά τά προβιοτικά
Προσοχή στά προβιοτικά, εἶναι τό σύνθημα που ἐκπέμπει ὁ ἱστότοπος NaturalNews στό ἂρθρο του " Ἡ σοκαριστική ἀλήθεια γιά τά προβιοτικά", ἀποτεινόμενος στούς ἒχοντες συναίσθησιν τοῦ τί σημαίνει καλή καί σωστή ὑγεία :  "ἐάν εἶστε μεταξύ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν  νά ἐπιτύχουν βέλτιστην λειτουργία χώνευσης, ἐάν ποτέ ὑποφέρατε ἀπό ἐνοχλητικά συμπτώματα χώνευσης, ὃπως καοῦρες, ἀέρια, φούσκωμα, δυσκοιλιότητα κι ἀνακατεμένο στομάχι, γνωρίζετε καλά πόσον ἡ κακή χώνευσις, μπορεῖ νά ἐπηρεάση ἀρνητικά, τήν ποιότητα ζωῆς σας. Πιθανόν νά ἒχετε τήν ἐντύπωσιν πώς τό πρόβλημα χώνευσης εἶναι ἀπλῶς μία ἂβολη κατάστασις, ἀλλά ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ὃταν ὑποφέρετε ἀπό κακή χώνευσιν, τό αὐτό συμβαίνει καί μ' ἂλλα θέματα τῆς ὑγείας σας ".
"Ἐδῶ εἶναι μερικές ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες που ὀφείλετε νά γνωρίζετε :

ΔΝΤ: ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΤΑΙΕΙ ΜΟΝΟ Η ΕΕ! | ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΔΝΤ: ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΤΑΙΕΙ ΜΟΝΟ Η ΕΕ! | ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ:
Ἓνα ἂρθρο τοῦ Γ. Δελαστίκ μέ πολύ εὒστοχες ἐπισημάνσεις σχετικά μέ τήν σωρείαν λαθῶν κυβερνήσεως καί ΕΕ που μᾶς ὠδήγησαν σέ πολύ ἐπικίνδυνες ἐξελίξεις, τίς ὁποῖες ἀκόμη δέν ἒχει κατορθώσει τό κυβερνητικόν ἐπιτελεῖο νά ἐμπεδώση, συνεχίζοντας, ἐπάνω στήν πεπατημένη, που ἒχει θέσει ἡ τρόϊκα, ἐκπρόσωπος τοῦ ΔΝΤ που ἐνεργεῖ πάντα σέ ἀγαστή συνεργασίαν μέ τήν ΕΕ. Δυστυχῶς τά λάθη αὐτά τώρα γίνονται ἐργαλεῖο στά χέρια ἀνθελλήνων προκειμένου νά μᾶς βυθίσουν πιό βαθειά ἀκόμη στήν κρίση που μαστίζει τήν ἑλληνικήν κοινωνία κι εἶχε ὡς τώρα τά γνωστά δραματικά ἐπεισόδια, αὐτοκτονίες, παύση λειτουργίας τῆς ἀγορᾶς, λουκέτα καί που τώρα συμπληρώνεται καί μέ τίς κατασχέσεις μισθῶν, συντάξεων καί πρώτης κατοικίας.
'via Blog this'

Ἡ Ἑλλ. Οἰκονομία ἣ οἱ ἓλληνες στό ...σημάδι..;

Εικόνα
Ἡ Ἑλλ. Οἰκονομία ἣ οἱ ἓλληνες στό ...σημάδι..;Τί ἐπιδιώκουν οἱ Εὐρωπαῖοι σέ συνεργασία μέ τήν ἑλλ. κυβέρνησιν τελικά καί ποιός εἶναι ὁ στόχος..;
Δένεἶναι καθόλου μά καθόλου βέβαιον πώς ἡ οἰκονομία μας βαδίζει σέ ἓναν ἂς τόν ποῦμε ὁμαλόν δρόμον ἀντιθέτως πηγαίνει ἀπό τό κακό στό χειρότερο. Μιλώντας γιά τήν οὐσία τοῦ πράγματος, ἡ κυβέρνηση καί τό ὑπουργεῖον οἰκονομικῶν, μᾶς κοροϊδεύει φανερά πλέον, μπροστά στά μάτια μας. Ἡ αἲσθησις εἶναι παντοῦ διάχυτη κι ὁ κόσμος τώρα, ἒξω ἀπ' τά δόντια κατηγορεῖ καί ρίχνει τήν εὐθύνην ἀνοιχτά στήν κυβέρνησιν καί τόν ὑπουργόν Ἐθν. οἰκονομίας γιά τούς πολύ ἂστοχους χειρισμούς των. Ἐπί ματαίω προσπαθεῖ ὁ Σαμαρᾶς μέ τόν Στουρνάρα νά πείσουν περί τοῦ ἀντιθέτου. Ἡ κατακραυγή τοῦ λαοῦ γιά τήν οἰκτρήν κατάσταση στήν ὁποίαν ἒφεραν τήν χώραν εἶναι γενική ἀκόμη κι ἀπό τήν μερίδα τῶν συμπορευομένων καί συμπαθούντων τό κυβερνῶν κόμμα. Μέ ὃλα αὐτά ὁλοένα καί γενικεύεται ἡ ἀντίδρασις, ἐνῶ ἐκεῖνο που ἐπέτυχεν ἒως τώρα ὁ πρόεδρος τῆς κυβερνήσεως, εἶναι νά ἒχει αὐξη…

Οικονομια Και Αντιθεσεις 09-05-2013 - Video Dailymotion

Οικονομια Και Αντιθεσεις 09-05-2013 - Video Dailymotion:

Δεῖτε αὐτό τό βίντεο, ἀπό τήν ἐκπομπή τοῦ καναλιοῦ ΕΓΝΑΤΙΑ, μέ τίς καταιγιστικές ἀποκαλύψεις ἀπό τόν οἰκονομολόγο κ. Δαλῆν, που διαθέτει κατά τά φαινόμενα σαφῆ γνῶσιν τῶν τεκταινομένων σήμερα στήν πολύπαθην ἑλληικήν οἰκονομία, ἀλλά ἐπίσης καί μίαν ἐμπεριστατωμένην ἒμπειρίαν τοῦ τί καί πῶς ἒλαβε χώραν, ὃλες οἱ μυστικές συνεννοήσεις μεταξύ τῶν διαφόρων παραγόντων ντόπιων καί ξένων, χρηματιστῶν, τραπεζικῶν κλπ. που σάν κοινήν συνισταμένην  καί στόχον εἶχαν τήν χρεωκοπίαν τῆς Ἑλλάδος. Προετοιμαστεῖτε νά ἀκούσετε καί μάθετε πτυχές τόσον μυστικές που σοκάρουν μέ τήν πολυπλοκότητα τῶν διασυνδέσεων τῶν ἐμπλεκομένων σέ συμμετοχές σέ ἑταιρίες που ἒπαιξαν ἀποφασιστικόν ρόλο στά σκάνδαλα ζῆμενς κλπ τά τελευτῖα χρόνια. Παρακολουθεῖστε το μέχρι τέλους, εἶναι πραγματικά ἀξιόλογον.


Οικονομια Και Αντιθεσεις 09-05-2013 από Egnatiatv

via Blog this'
http://www.dailymotion.com/video/xzrigr_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-09-05-2013_news&start=22

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑΔέν σηκώνει πιά ἂλλο..., ἓλληνα σήκω.., σήκω καί γρήγορα.. Παρατηροῦμε καθημερινά πλέον αὐτήν τήν θεατρική παράσταση νά περνάη τίς διάφορες φάσεις τοῦ ἒργου που παίζουν ὃλοι αὐτοί οἱ φαιδροί, οἱ ἀνεκδιήγητοι πολιτικοί μας (ἐκλεγμένοι ἀπό ἐμᾶς) ταγοί καί περνᾶμε προοδευτικά ἀπό τό δρᾶμα στήν κωμωδία καί τελευταῖα, καθώς πλέον ἡ κατάσταση ἒχει ξεφύγει τελείως ἀπό τόν ἒλεγχό τους, στό γελοῖο σέ ὑπερθετικό βαθμόν. Μά τί περιμένεις ἓλληνα νά γίνη.., ποῦ βρίσκονται τελικά τά ὃριά σου..;; Ἀδρανεῖς πιά ἐγληματικά, σήκω ἀπό ἐκεῖ που παθητικά σέ ἒχει ὁδηγήσει ἡ μοιρολατρική διάθεση που σέ ἒχει καταλάβει κι ἀποκοιμήσει.. Οἱ τερατογενέσεις πρέπει νά σταματήσουν στήν Ἑλλάδα τοῦ φωτός, τῆς διαυγοῦς ἀτμοσφαίρας, τῆς ζηλευτῆς ἐνδόξου ἱστορίας..., μά τί..;; Θέλεις
ΕΡΤ..ΣΥΝΕΧΕΙΑὋταν ὑπάρχει ..ἀμεριμνησία..ἒρχονται στιγμές που σκέπτεται κανείς καί θυμᾶται τά παλιά, ἐκεῖνες τίς παλιές καλές ἡμέρες, ὃταν τά πάντα ἒβαιναν "καλῶς" κι οἱ ἐργαζόμενοι ἀπελάμβαναν τῶν δικαιωμάτων τους. Ὃλοι ἦταν εὐχαριστημένοι ὑποτίθεται κι ὁ οὐρανός φαινόταν αἲθριος, πεντακάθαρος χωρίς τό παραμικρό συννεφάκι νά ταράσση αὐτήν τήν εἰδυλλιακήν ἀτμόσφαιρα... Μά νά που ἒφτασαν κι οἱ ...πολυαναμενόμενες κακές καί μαῦρες ἡμέρες, οἱ ἀπό μακροῦ προαναγγελθεῖσες σέ ὃλους τούς τόνους, προετοιμάζοντάς μας πώς αὐτό που ἒρχεται, που θά συμβῆ δέν εἶναι κάτι τόσο εὐκολοχώνευτο γιά τόν ἀπλό πολίτη. Τότε, ὃταν αὐτές οἱ ἐξαγγελίες διατυμπανίζονταν κι οἱ πολλοί ἀπλοί τό ξαναλέω πολίτες, ἂρχιζαν νά νοιώθουν στό σβέρκο τους τήν ἀνάσα τοῦ κτήνους, κάποιοι ἂλλοι, πιό ἀπλοί (τό ἀπλός τείνει νά γίνη τίτλος) ἀπό τούς ἂλλους,  τό ἒπαιρναν ἀψήφιστα κι ἐχαμογελούσαν χαιρέκακα, σκεπτόμενοι πιθανόν "ρέ γιά κύττα τά κορόϊδα τί παθαίνουν". Ναί ἀλλά ὁ λαός μας ἒχει ἓνα σοφό ρητόν, πο…
Εικόνα
ΕΡΤ καί.. ΣΙΑ.. Πότε δηλαδή ἦταν καλύτερα..;;Μέ ἀφορμή ὃλο αὐτό τό νταβαντοῦρι που δικαιολογημένα γίνεται, τοὐλάχιστον ἀπό τήν πλευράν τοῦ κόσμου, ἰδίως τούς μακράν τῆς πρωτευούσης εὐρισκομένους, στήν ἐπαρχίαν ἐκεῖ ὃπου δέν ὑπάρχουν καί τόσα πολλά τηλεοπτικά μέσα, που ἡ ἐμβέλειά τους νά "φθάνη" ἒως ἐκείνους καί νά ὑπάρχη ἐνημέρωσις ἒστω καί στοιχειωδῶς γιά τά τεκταινόμενα στήν χώραν μας. Ἢθελα ἀλήθεια νά κάνω ἓνα σχόλιο σχετικά μέ τούς θεόπνευστους ταγούς μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἒχουν ὁδηγήσει στήν ξέρα καί συνεχίζουν νά προσπαθοῦν νά ἀνοίξουν κι ἂλλες τρύπες στό σκάφος που λέγεται Ἑλλάς καί νά νά τό βουλιάξουν ἐντελῶς, νά τό ἐξαφανίσουν αὒτανδρο.
Ἡ ἀνικανότητα καί ἀνεπάρκεια αὐτῶν τῶν ἀνευθυνουπευθύνων που καυχῶνται πώς "μᾶς σώζουν" κι ὃτι πηγαίνουμε ἀπό τό καλό στό καλύτερο, εἶναι πράγματι ἐντυπωσιακή. ὃλη ἡ προηγούμενη αἲγλη

Διαρροή

Πρόσφατα - Google Drive: https://docs.google.com/file/d/0BxTM8mHro4kGa3ctYWNkZTlOQjA/edit?usp=sharing

ΔΙΑΡΡΟΗ Συνέντευξις τοῦ γνωστοῦ ἀπό προχθές Eric Snowden (στελέχους τῆς NSA) Διαβᾶστε τήν συνέντευξιν στελέχους τῆς ἀμερικανικῆς ὑπηρεσίας ἀσφαλείας σχετικά μέ τίς φοβερές ἀποκαλύψεις που ἒκανε σέ ἀμερικανό δημοσιογράφο. Πλήρης ἀπομαγνητοφώνησις καί κείμενον ὃλης τῆς συνεντεύξεως δοσμένο στήν ἑλληνικήν γλῶσσα (ὂχι μηχανική μετάφρασις). Οἱ λεπτομέρειες γιά τό τί μᾶς ἐτοιμάζουν εἶναι τρομακτικές, ψαλιδίζουν καθημερινῶς τίς ἐλευθερίες μας καί οἱ περισσότεροι ἀπό ἐμᾶς δέν γνωρίζουν ἀκόμη ποῦ βαδίζουμε. Αὐτή ἡ συνέντευξις μᾶς δίδει τό μέτρον τοῦ δυνατοῦ γιά τούς ἰσχυρούς αὐτοῦ τοῦ κόσμου, τί εἶναι ἱκανοί νά κάνουν καί τό τί μᾶς κρύβουν, πίσω ἀπό τήν ὂμορφη βιτρίνα που συνήθως κυττάζουμε έντελῶς ἀπονήρευτοι, τοῦ τί ὑπάρχει ἀπό πίσω. Τό κείμενο εἶναι χωρισμένο σέ τρεῖς ἐνότητες. Τό πρῶτο εἶναι περιληπτικόν τοῦ συνόλου. Ἐν συνεχεία τό ἐπόμενον εἶναι ἓνα τμῆμα τῆς ἀπομαγνητοφώνησης. Τέλος τό τ…

1.500.000 υπογραφές για το νερό | ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Εικόνα
1.500.000 υπογραφές για το νερό | ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: "SaveGreekWater"
Αὐτά που ἐμεῖς, εἲτε ἀγνοοῦμε εἲτε παραμελοῦμε ἒρχονται ξένοι διεθνεῖς ἢ ἀλλότριοι ἐθνικοί ὀργανισμοί πολιτῶν νά μᾶς παρακινήσουν καί παρωτρύνουν προκειμένου νά κάνουμε τά ἀπαραίτητα βήματα, πρός τό συμφέρον τῆς πατρίδος καί τῶν συμπολιτῶν συνελλήνων. Παρακαλεῖσθε ἂνευ χρονοτριβῆς νά συμμετάσχετε στήν συλλογήν ὑπογραφῶν, που στοχεύουν στήν μή ἰδιωτικοποίησιν τῶν ὑδατίνων πόρων τῆς χώρας μας, ἐνῶ ἡ ὑπογραφή τῆς αἰτήσεώς σας παρέχει ταυτοχρόνως στήριξιν στούς πολίτες τῶν ὑπολοίπων εὐρωπαϊκῶν κρατῶν, νά συγκεντρωθῆ ἱκανός ἀριθμός ὑπογραφῶν γιά νά πιέσουν τίς δικές τους κυβερνήσεις, διοργανώνοντας ἓνα πανευρωπαϊκό ὀγκῶδες κῦμα ἐναντίωσης στά προτεινόμενα ἀπό τήν κομισιόν μέτρα ἂκρατων ἰδιωτικοποιήσεων. Τήν ἀποστολήν προώθησης τῆς σχετικῆς αἰτήσεως ἀνέλαβε γιά τήν Ἑλλάδα, ἡ ὀργάνωσις-κίνησις "savegreekwater" στήν ἱστοσελίδαν τῆς ὁποίας θά βρῆτε σχετική πληροφόρησιν ὃπως καί τήν αἲ…
Εικόνα
Τό γελοῖο  φέρνει γέλιο καί ὂχι μόνον Ξένοι γελοιογράφοι Τό παράδειγμα τοῦ πολύπαθου ἀμερικανικοῦ λαοῦ τίς τελευταῖες δεκαετίες χρησιμεύει σάν παράδειγμα, προκειμένου νά ἐμπεδώσουμε τί πρόκειται νά δοκιμάσουν νά ἐφαρμόσουν καί στήν δική μας τήν καμπούρα, διότι ἀπό ὃ,τι δείχνουν τά πράγματα ἠθικοί ἐνδοιασμοί καί ἀναστολές δέν ὑφίστανται ἒως σήμερα. Τό χειρότερον εἶναι ἡ ὓπαρξις στήν χώρα μας ἀνθρώπων (φερέφωνων) που ἀποστολήν ἒχουν νά ἐφαρμόσουν πιστά τά κελεύσματα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, που ἀντιπροσωπεύουν τήν στυγνότερην μορφή βίας κι ἒκφραση τῆς πλέον σκληρῆς πραγματικότητος γιά τούς ἓλληνες καί κυρίως τούς σέ χαμηλώτερα στρώματα ἀνήκοντες.
Εικόνα
ΑΝΑΒΡΑ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ... ..Μέ 0% κρίση 0% ἀνεργία
Ανάβρα, ένα χωριό πρότυπο με 0% κρίση και 0% ανεργία | ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ:

Αὐτό εἶναι ἓνα φωναχτό παράδειγμα τοῦ τί μπορεῖ νά δημιουργήση ὁ ἓλληνας, ὃταν δρᾶ συλλογικά καί συγκροτημένα, πρό παντός δέ ἂλλου ὃταν ξεκινήσει καί δημιουργεῖ ὑπό τήν αἰγίδα ἀρχηγοῦ μέ γνώση καί ἐμπειρία. Ὃ,τι δημιουργήθηκε στήν Ἀνάβρα Μαγνησίας, ἒγινε ξεκινώντας ἐκ τοῦ μηδενός, ἐνῶ τά κύρια ὑλικά τά ὁποῖα συνετέλεσαν στό θαῦμα που θά ἀναγνώσετε, ὑπῆρξαν μέν πρωτόλυα, ἀλλά πολύ σημαντικά κι αὐτά ἦσαν, ἡ ἀγάπη γιά δημιουργία, τό κέφι κι ἡ ὂρεξις γιά δουλειά, μεράκι γιά τό ὡραῖον, καθώς καί ὃραμα γιά ἓνα καλύτερον αὒριο, ὑλικά τά ὁποῖα μέ τήν ἀνάμιξιν τῆς πίστης τῶν ἀπλῶν ἀνθώπων σέ ἐκεῖνο που ἢθελαν νά δημιουργήσουν, ἐπέφερε τελικῶς τά θαυμαστά ἀπτά ἀποτελέσματα, που θά διαβάσετε παρακάτω.

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ δια ανηλίκους! - YouTube

Εικόνα
ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ δια ανηλίκους! - YouTube:

Ὃταν οἱ μικροί ἀναλαμβάνουν δράση προκειμένου νά σταματήσουν ἐνέργειες που στρέφονται ἐναντίον τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου καί που ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι ἒχουμε ἀποδειχθεῖ ἀνεπαρκεῖς νά τούς προστατέψουμε ἀπό τήν ἐπιβουλή τῶν "κακῶν" που περιχαρακώνουν μέ διάφορους περιορισμούς τήν καθημερινή μας ζωήν, καθιστώντας μας ἀνίκανους νά ἀντιδράσουμε. Μία θαυμάσια πρωτοβουλία που στόχον ἒχει νά ἐνημερώση, προστατέψη καί ἀφυπνίση τίς μᾶζες σχετικά μέ τό τί θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλλουν ἐνάντια στήν μαζική θέληση, δοσμένη μέ χιοῦμορ κι ἐν πολλοῖς μέ εὐαισθησία "ἐκεῖ ὃπου χρειάζεται" νά προειδοποιήση κατάλληλα. Ἲσως τέτοιες προσπάθειες νά ἀποδώσουν πολύ περισσότερους καρπούς ἀπό ἂλλες πιό σαβαροφανεῖς κι ἐμπεριστατωμένες... 'via Blog this'

Η ιστορία της Ελλάδας σε 10 Λεπτά - YouTube

Εικόνα
Η ιστορία της Ελλάδας σε 10 Λεπτά - YouTube:  Μία σύνοψις τῶν σπουδαιοτέρων γεγονότων, ἱστορικῶν καί μή, εὐρημάτων διασήμων γιά τήν σημασίαν τους, ἐπιτευγμάτων παλαιῶν ἀλλά καί συγχρόνων, που συνιστοῦν τήν Ἑλλάδα μέχρι σήμερα, δοσμένη μέ τρόπο που ἀναδεικνύει τόν πρωταγωνιστικόν ρόλο που ἒπαιξε στήν ἐξέλιξην τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ ἒως σήμερα. Ὑπενθυμίζει τί καί ποιοί εἲμαστε, κάτι που πολλοί ξεχνοῦν, ὃταν τό θέμα φθάνει στό σήμερα καί τίς δυσκολίες που ἀντιμετωπίζουμε σάν ἒθνος...
'via Blog this'

ΒΙΝΤΕΟ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ!

Μερικές ...ἀναζωογονητικές εἰκόνες ἀπό τήν σημερινήν Ἑλλάδα.., τῆς ...προόδου κι εὐμάρειας που εὐαγγελίζονται οἱ καλοπροαίρετοι κυβερνῆτες μας...!!!

ΒΙΝΤΕΟ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ!:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1Xki-7F_OEk#t=0s

'via Blog this'