Η ιστορία της Ελλάδας σε 10 Λεπτά - YouTube

Η ιστορία της Ελλάδας σε 10 Λεπτά - YouTube:  Μία σύνοψις τῶν σπουδαιοτέρων γεγονότων, ἱστορικῶν καί μή, εὐρημάτων διασήμων γιά τήν σημασίαν τους, ἐπιτευγμάτων παλαιῶν ἀλλά καί συγχρόνων, που συνιστοῦν τήν Ἑλλάδα μέχρι σήμερα, δοσμένη μέ τρόπο που ἀναδεικνύει τόν πρωταγωνιστικόν ρόλο που ἒπαιξε στήν ἐξέλιξην τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ ἒως σήμερα. Ὑπενθυμίζει τί καί ποιοί εἲμαστε, κάτι που πολλοί ξεχνοῦν, ὃταν τό θέμα φθάνει στό σήμερα καί τίς δυσκολίες που ἀντιμετωπίζουμε σάν ἒθνος...

'via Blog this'

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;