1.500.000 υπογραφές για το νερό | ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

1.500.000 υπογραφές για το νερό | ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: "SaveGreekWater"
Αὐτά που ἐμεῖς, εἲτε ἀγνοοῦμε εἲτε παραμελοῦμε ἒρχονται ξένοι διεθνεῖς ἢ ἀλλότριοι ἐθνικοί ὀργανισμοί πολιτῶν νά μᾶς παρακινήσουν καί παρωτρύνουν προκειμένου νά κάνουμε τά ἀπαραίτητα βήματα, πρός τό συμφέρον τῆς πατρίδος καί τῶν συμπολιτῶν συνελλήνων. Παρακαλεῖσθε ἂνευ χρονοτριβῆς νά συμμετάσχετε στήν συλλογήν ὑπογραφῶν, που στοχεύουν στήν μή ἰδιωτικοποίησιν τῶν ὑδατίνων πόρων τῆς χώρας μας, ἐνῶ ἡ ὑπογραφή τῆς αἰτήσεώς σας παρέχει ταυτοχρόνως στήριξιν στούς πολίτες τῶν ὑπολοίπων εὐρωπαϊκῶν κρατῶν, νά συγκεντρωθῆ ἱκανός ἀριθμός ὑπογραφῶν γιά νά πιέσουν τίς δικές τους κυβερνήσεις, διοργανώνοντας ἓνα πανευρωπαϊκό ὀγκῶδες κῦμα ἐναντίωσης στά προτεινόμενα ἀπό τήν κομισιόν μέτρα ἂκρατων ἰδιωτικοποιήσεων.
Τήν ἀποστολήν προώθησης τῆς σχετικῆς αἰτήσεως ἀνέλαβε γιά τήν Ἑλλάδα, ἡ ὀργάνωσις-κίνησις "savegreekwater" στήν ἱστοσελίδαν τῆς ὁποίας θά βρῆτε σχετική πληροφόρησιν ὃπως καί τήν αἲτησιν γιά νά ὑπογράψετε.

 ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΎΕΙ..., ΤΡΕΞΑΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ..


'via Blog this'

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;