ΕΡΤ καί.. ΣΙΑ..

Πότε δηλαδή ἦταν καλύτερα..;;

Μέ ἀφορμή ὃλο αὐτό τό νταβαντοῦρι που δικαιολογημένα γίνεται, τοὐλάχιστον ἀπό τήν πλευράν τοῦ κόσμου, ἰδίως τούς μακράν τῆς πρωτευούσης εὐρισκομένους, στήν ἐπαρχίαν ἐκεῖ ὃπου δέν ὑπάρχουν καί τόσα πολλά τηλεοπτικά μέσα, που ἡ ἐμβέλειά τους νά "φθάνη" ἒως ἐκείνους καί νά ὑπάρχη ἐνημέρωσις ἒστω καί στοιχειωδῶς γιά τά τεκταινόμενα στήν χώραν μας. Ἢθελα ἀλήθεια νά κάνω ἓνα σχόλιο σχετικά μέ τούς θεόπνευστους ταγούς μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἒχουν ὁδηγήσει στήν ξέρα καί συνεχίζουν νά προσπαθοῦν νά ἀνοίξουν κι ἂλλες τρύπες στό σκάφος που λέγεται Ἑλλάς καί νά νά τό βουλιάξουν ἐντελῶς, νά τό ἐξαφανίσουν αὒτανδρο.

Τό ραδιομέγαρο σήμερα μέ τά τηλεοπτικά συνεργεῖα νά συμμετέχουν στήν ἀπεργίαν διαρκείας
Ἡ ἀνικανότητα καί ἀνεπάρκεια αὐτῶν τῶν ἀνευθυνουπευθύνων που καυχῶνται πώς "μᾶς σώζουν" κι ὃτι πηγαίνουμε ἀπό τό καλό στό καλύτερο, εἶναι πράγματι ἐντυπωσιακή. ὃλη ἡ προηγούμενη αἲγλη
τους πλέον ἒχει ἐξαφάνισθεῖ, σήμερα που οἱ μάσκες ἒχουν πέσει πιά, ὁ κόσμος ἒχει ἀντιληφθεῖ τρισδιάστατα τό τί παιχνίδι παιζόταν τόσα χρόνια πίσω ἀπ' τήν πλάτη του, αὐτοί παραμένουν ἐκεῖ στήν  καρέκλα ἀπό μπετόν καί καμαρώνουν ντυμένοι μέ μεγαλοπρέπεια τόν μανδύα τοῦ ψεύδους καί τῆς ἀπάτης, τά μεγάλα λόγια καί τό πομπῶδες ὓφος τους ἒχει ὁριστικά χαθεῖ, ἐνῶ παραμένουν τά "κάποια" παραπανίσια κιλά που κουβαλοῦν ὃλοι αὐτοί οἱ λιγούριδες, που κάποτε, νέοι ὂντες πάσχιζαν νά ἀποδείξουν στούς τότε κρατοῦντες πώς....εἶχαν κέφι καί ὂρεξιν γιά...νά κάνουν καί κάποιες ὑποχωρήσεις προκειμένου νά βοηθήσουν τήν πατρίδα νά πάη μπροστά...

Εἶναι λοιπόν πέρα γιά πέρα σίγουρο καί σήμερα ὃλοι τό ἒχουμε ἐμπεδώσει πώς οἱ κυβερνῶντες μας ἒκαναν φιλότιμες προσπάθειες αὐτές οἱ ὑποχωρήσεις καί οἱ τεμενᾶδες τους, νά ἀποκτήσουν τέτοιαν ἒκτασιν, τέτοιο εὒρος καί βάθος, που κατάφεραν νά ὑποσκάψουν τήν χώρα συθέμελα, ὃπως τό σκουλῆκι στό μῆλο, ἀφήνοντας μοναχά ἓνα λεπτό ξεφτισμένο ἐξωτερικό φλοῦδι, τήν ἐξωτερικήν ἐπιφάνεια που μόνον τό ὂνομα φέρει Ἑλλάδα, κι αὐτό γιατί οἱ πρόγονοί μας εἶχαν ἐργαστεῖ σκληρά κι ἒχυσαν τόνους αἶμα γιά νά διατηρήσουν. Σήμερα ὃμως φρόντισαν αὐτοί ὃλοι, οἱ ἀπάτριδες, ὃλες αὐτές οἱ πουλημένες συνειδήσεις νά καταστήσουν τήν ἂλλοτε ἒνδοξη ἱστορία μας, μπερντέ τοῦ καραγκιόζη κάνοντάς μας νά ντρεπόμαστε που ἀποτελοῦμε κομμάτι αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ τόπου που κάποτε ἐξάπλωσε τά φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ σέ ὃλον τόν πλανήτη.

Τώρα, προχωρώντας στήν ἐκτέλεσιν τοῦ σχεδίου που τούς ἒχει ἐπιβληθεῖ ἀπό τά ἒξωθεν ἀφεντικά τους, ἀναμένοντες πλουσιοπάροχη ἀμοιβήν (τά λύτρα τῆς προδοσίας), ἒφτασαν νά πάψουν τήν λειτουργία τοῦ μοναδικοῦ ραδιοτηλεοπτικοῦ κρατικοῦ φορέα, που μετράει ἀρκετές δεκαετίες ζωῆς καί γόνιμης λειτουργίας, ἒχοντας προσφέρει μία παγκόσμιαν κάλυψιν, που ἐνώνει τά σκόρπια ἂκρα τοῦ ἑλληνισμοῦ στίς τέσσερις γωνιές τοῦ πλανήτη. Ὁ στόχος εὒκολα κατανοητός : ἡ Ἑλλάς καί ἡ φωνή της, διότι γνωρίζουν καλά ἐκεῖνοι, οἱ μακράν εὐρισκόμενοι, οἱ διαθέτοντες τούς καλοπληρωμένους ἐγκεφάλους, πώς αὐτή ἐδῶ ἡ χώρα δέν εἶναι τόσον εὒκολον νά καταβληθῆ, οὒτε νά χειραγωγηθῆ ἀνώδυνα, θέλει μέτρα στυγνά πονηρά, ὓπουλα καί εἰδωμένα μέ ἐντελῶς ψυχρή ματιά. Πρέπει λοιπόν νά τήν φιμώσουν..

Διότι τό ἒχουν βιώσει ἐπί χιλιετηρίδες πώς τό φαινόμενο που λέγεται Ἑλλάς, εἶναι καμωμένο ἀπό μέταλλο περίεργο, ἀτσάλι πολύ σκληρό, ἀλλά κι εὐλύγιστο ὃταν ἐκεῖνο θέλει. Τόσα χρόνια τώρα πήγαιναν νά μᾶς κάνουνε "νά θέλουμε" καί νά παραμερίζουμε τήν αἲσθησιν ὃτι μᾶς ἐπιβάλουν κάτι, ὃτι μᾶς "πιέζουν" καί εἶχαν ἀποκομίσει τήν ἐντύπωση πώς μποροῦν νά μᾶς χειραγωγοῦν ὡς τό τέλος (μας). Ἐδῶ ὃμως τά βρῆκαν σκοῦρα ἐσχἀτως, κι ἡ ΕΡΤ εἶναι κι αὐτή ἓνα παράδειγμα, που δείχνει πώς ὁ ἓλληνας ναί ξεχνάει (ἲσως) εὒκολα, ἀλλά ὃταν θέλει μπορεῖ καί νά θυμᾶται γιά χιλιάδες χρόνια, πρᾶγμα που δικαιολογεῖ καί τήν διαιώνισιν τοῦ ἑλληνικοῦ μας πολιτισμοῦ.

Καί γιά νά λέμε τά πράγματα ὃπως πράγματι εἶναι, τόσα χρόνια αὐτός ὁ ὀργανισμός ἀπετέλεσε ἐργαλεῖο συντήρησης τῶν κεφαλαιοκρατικῶν μας κυβερνήσεων στήν ἐξουσίαν, κάτι ἀντίστοιχο μέ τήν Ὀλυμπιακήν, ὃπου οἱ ἑκάστοτε ὑποψήφιοι πολιτικοί, ὡς βουλευταί ἒταζαν "τήν θεσούλα στό δημόσιον" μέ στόχον τήν αὒξησιν τῆς ἐκλογικῆς τους πελατείας, που ἒβαινεν ὀγκούμενη, ἀκριβῶς ὃσον καί πολυπληθύνονταν οἱ ἀπασχολούμενοι σέ αὐτούς (ἀλλά καί σέ ἂλλους) ὀργανισμούς, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀποκτήσουν τερατώδη δομήν. Μέτρον δέν ὑπῆρχε γιά τούς μικρούς αὐτούς ἡλιθίους κυρίους, σκέψις γιά τό αὒριον δέν ὑπῆρχεν καί γιατί ἂλλωστε ἐφ' ὃσον ἐμεῖς "ἡ πελατεία" τους ἐπιτρέπαμε νά διαιωνίζεται αὐτή ἡ κατάστασις καί νά συνεχίζεται ἡ τερατογένεσις.

Ἐν τούτοις καί οἱ εὐτυχέστερες τῶν περιόδων στήν πολιτική ζωήν ἑνός τόπου ἒχουν καί τό τέλος τους, ἒτσι κάποτε κι ἡ κατάστασις ἒφτασε πρό αἰχμῶν, στό μή παρέκει. Ἡ οἰκονομία μας, κατόπιν τῶν συγκροτημένων καί παντελῶς ἀνευθύνων προσπαθειῶν τῶν εἰρημένων πολιτικῶν μας ταγῶν, ἒφτασε στό σημεῖον μηδέν, στό ναδίρ, ἀγγίξαμε τόν πᾶτο καί κάτι παραπάνω, τόν σκουπίσαμε κιόλας. Ὁπότε πρέπει νά περικόψουν κι ἀφοῦ περιέκοψαν πόρους (μόνον στά ἒξοδά μας), μισθούς, συντάξεις σέ ἰδιωτικό καί δημόσιον τομέα ἂκριτα κι ἰσοπεδωτικά, ἒφτασαν νά ἀνακαλύψουν, πώς ἐκεῖνα τά κορόϊδα που εἶχαν τοποθετήσει σέ διάφορους ὀργανισμούς (που ξεφύτρωναν σάν μανιτάρια), εἶναι πέραν τοῦ δέοντος ὑπεράριθμοι καί ὢφειλαν νά τούς μειώσουν. Ἢθελα νά ξέρω, πῶς μπορεῖ κανείς νά ὀνομάσει αὐτήν τήν βλακεία..;;; Ἀναρωτιέμαι..

Φυσικά καί ἒχουν γίνει ὂργια διαχειριστικά, βεβαίως καί τά περισσότερα ἀπό αὐτά ὃπως καί τά ἑκατομμύρια που σπαταλήθηκαν σέ δῆθεν ἐπωφελεῖς ἐκπομπές, ἀμφιβόλου προέλευσης, συνήθως ἐξυπηρετούσαν ἀλλότρια συμφέροντα (ἀπό ἐκεῖνα πρός ὂφελος τοῦ ἑλλ. λαοῦ). Πρόκειται - καί δέν τό λέω μόνον ἐγώ - γιά μίαν ἀσύστολη περίπτωση διαχείρισης καί εἶναι πέραν πάσης ἀμφιβολίας ὃλο αὐτό ἒργον πολιτικῶν παραγόντων οἱ ὁποῖοι ἒβαζαν τό δάκτυλο νά γευτοῦν τό μέλι, χωρίς ἲχνος ἀναστολῆς, χωρίς σκέψη γιά τόν πολύπαθο ἑλληνικό λαόν, αὐτόν τόν κόσμο που λησμονούσατε τήν ἀμέσως ἐπομένην ἡμέραν τῶν ἐκλογῶν. Δέν νομίζω κύριοι πώς αὐτήν τήν στιγμήν ὑπάρχει ἒστω κι ἓνας πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας που θά μποροῦσε νά σᾶς καταλογίση ἒστω καί ἓνα ἐλαφρυντικόν.

Κανένας κύριοι δέν λέει πώς ὃλοι αὐτοί οἱ ὀργανισμοί δέν εἶναι ὑπερτροφικοί, πληθωρικοί, μέ ὑπεράριθμα ἀκριβοπληρωμένα στελέχη (κυρίως), ἀλλά ὃλον αὐτόν τόν φτωχό κοσμάκη που ἐσεῖς τόσα χρόνια χειραγωγούσατε, ἐκμεταλλευόμενοι γιά ψηφοθηρικούς λόγους, που τώρα τούς θεωρεῖτε κορόϊδα, που τούς δουλέψατε αἰσχρά καί ἀσύστολα, δέν εἶναι ἀνθρώπινα ὂντα ;; Αὐτοί που τόσα χρόνια πληρώνατε ἐξαγοράζοντες τήν ψῆφον τους, δέν ἒχουν οἰκογένειες, δέν ἒχουν παιδιά, δέν πληρώνουν κανονικά ὃπως ὃλοι φόρους ;; Πῶς σήμερα κύριοι τούς λέτε τώρα δέν σέ χρειάζομαι ρέ φίλε, λυπᾶμαι..ἂει στόν διάολο..;; Θά ἐκπλαγεῖτε λοιπόν αὒριον ὃταν τό διαρκῶς διογκούμενο αὐτό ΠΟΤΑΜΙ γίνει χείμαρρος ἀσυγκράτητος προστιθεμένων κι ἂλλων ἀγανακτισμένων κι ἀδικηθέντων που θά συμπαρασύρη τά πάντα στό πέρασμά του..;; Ἢ μήπως αὐτός εἶναι ὁ στόχος σας..;;

Ἓνας ἀπλός πολίτης
  

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;