ΕΡΤ..ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ὃταν ὑπάρχει ..ἀμεριμνησία

..ἒρχονται στιγμές που σκέπτεται κανείς καί θυμᾶται τά παλιά, ἐκεῖνες τίς παλιές καλές ἡμέρες, ὃταν τά πάντα ἒβαιναν "καλῶς" κι οἱ ἐργαζόμενοι ἀπελάμβαναν τῶν δικαιωμάτων τους. Ὃλοι ἦταν εὐχαριστημένοι ὑποτίθεται κι ὁ οὐρανός φαινόταν αἲθριος, πεντακάθαρος χωρίς τό παραμικρό συννεφάκι νά ταράσση αὐτήν τήν εἰδυλλιακήν ἀτμόσφαιρα...
Μά νά που ἒφτασαν κι οἱ ...πολυαναμενόμενες κακές καί μαῦρες ἡμέρες, οἱ ἀπό μακροῦ προαναγγελθεῖσες σέ ὃλους τούς τόνους, προετοιμάζοντάς μας πώς αὐτό που ἒρχεται, που θά συμβῆ δέν εἶναι κάτι τόσο εὐκολοχώνευτο γιά τόν ἀπλό πολίτη. Τότε, ὃταν αὐτές οἱ ἐξαγγελίες διατυμπανίζονταν κι οἱ πολλοί ἀπλοί τό ξαναλέω πολίτες, ἂρχιζαν νά νοιώθουν στό σβέρκο τους τήν ἀνάσα τοῦ κτήνους, κάποιοι ἂλλοι, πιό ἀπλοί (τό ἀπλός τείνει νά γίνη τίτλος) ἀπό τούς ἂλλους,  τό ἒπαιρναν ἀψήφιστα κι ἐχαμογελούσαν χαιρέκακα, σκεπτόμενοι πιθανόν "ρέ γιά κύττα τά κορόϊδα τί παθαίνουν".
Ναί ἀλλά ὁ λαός μας ἒχει ἓνα σοφό ρητόν, που λέει πώς "ὃταν βλέπεις τό σπίτι τοῦ διπλανοῦ σου νά
καίγεται, περίμενε νά καῆ καί τό δικό σου", προτρέποντας μέ ἂλλα λόγια νά φροντίση νά προσφέρη βοήθειαν ὁ ἓνας γείτονας στόν ἂλλον σέ περίπτωσιν ἀνάγκης πρός κοινόν ὂφελος. Ἡ παραβολή στήν περίπτωσίν μας ἒχει νά κάνη μέ τήν συντεχνίαν τῶν ἀπασχολουμένων μέ τά κρατικά καί μή ΜΜΕ καί ὂχι μόνον, δημοσιογράφους, τεχνικούς κλπ, που εἶναι ὁ ἓνας γείτονας καί τόν ὑπόλοιπον ἑλληνικόν λαόν που εἶναι ὁ ἂλλος.
Μά..., ποῦ εἲσασταν 3 χρόνια βρέ λεβέντες, ὃταν ὃλη ἡ χώρα καιγόταν ἀπ' ἂκρου εἰς ἂκρον ; Ὂχι ρέ παιδιά ἐρωτῶ γιά νά κατατοπιστῶ κι ἐγώ ὁ ἀδαής.., παραθερίζατε ; Ἐσεῖς τήν βγάζατε παραθαλάσσια στήν σκιά πίνοντας τό ποτό σας καμαρώνοντας ἀπό μακρυά τό κυματάκι, δίχως νά σᾶς ἀγγίζει τίποτε, οὒτε σωματικά, φυσικά, οὒτε ψυχικά..;; Δέν καταλαβαίνω δηλ. τήν ἀνησυχίαν που σᾶς κατέλαβε, μόλις ἐξηγγέλθη τό κλείσιμο τῆς ΕΡΤ.., ἐξεπλάγητε..;; Μά ἐδῶ καί τέσσερα χρόνια ὂχι μόνον ἓνα ἀλλά πολλά ἰδιωτικά κανάλια, μέ συγκεκριμένους δημοσιογράφους, κατήγγειλαν ἐπανειλημμένως τήν ἀσύδοτην πολιτικήν τῶν στελεχῶν τῆς ΕΡΤ καί τά σκάνδαλα διαδέχονταν τό ἒνα τό ἂλλο, ἀνφερόμενα σέ συγκεκριμένες οἰκονομικές ἀτασθαλίες.
Ἀσφαλῶς κανείς μας ἢ μᾶλλον ἐλάχιστοι δέν ἀντιλαμβάνονται πώς ἀνάμεσα στά εὐνοημένα γιά κομματικούς λόγους στελέχη τά "Golden boys" ἐργάζονταν καί χαμηλόμισθοι, τά "σκλαβάκια" που πάνω τους ἒπεφτεν ὃλη ἡ δουλειά, τό νταμάχι κι ὃτι αὐτοί ἦσαν κατάφωρα ἀδικημένοι. Ἀλλά δέν ἂκουσα τόσα χρόνια τήν  δημόσια (τυπικῶς) τηλεόρασιν νά συμμετέχη, κι ἡ τηλεόραση εἶναι οἱ ἂνθρωποί της, οἱ ἐργαζόμενοι, νά συμπάσχη στόν ἀγώνα ὃλων τῶν ἂλλων κατηγοριῶν ἐργαζομένων, ἢ κι ἂν γινόταν κάποια δακτυλοδεικτούμενη ἀναφορά ἦταν τόσον ὑποτονική κι ἀπρόσωπη που ἐξαφανιζόταν ἀπαρατήρητη..
Μά ἐδῶ δέν ἀναφέρομαι οὒτε στά στελέχη τά ὁποῖα οὓτως ἢ ἂλλως ἒχουν φτιάξει τό κομπόδεμά τους κι εἶναι καλά βολεμένοι. Ἐγώ ἀναφέρομαι σέ ὃλον ἐκεῖνον τόν ὂγκο, τούς πολυάριθμους χαμηλόμισθους, οἱ ὁποῖοι μέ τό δίκιο τους κατεβαίνουν διαμαρτυρόμενοι γιά τήν ἐφαρμοζόμενη πολιτικήν ΤΩΡΑ, ποῦ βρίσκονταν αὐτοί τρία ὁλόκληρα χρόνια που ὁ κοσμάκης ἀπελπισμένος αὐτοχειριάζεται, που οἱ ἂνεργοι ἒφτασαν τά σχεδόν τρία ἑκατομμύρια (ἂν δέν τά ξεπέρασαν), καί σέ αὐτούς ἀποτείνω τήν ἐρώτησιν : Ποῦ εἲσασταν ρέ παιδιά τόσον καιρό...;; Κοιμόσασταν μήπως..;; Πῶς τό ἀντέχατε ἐσεῖς νά βλέπετε νά νιώθετε τ' ἀδέλφια σας, νά πεθαίνουν κάθε μέρα, βολεμένοι μέ τόν μισθᾶκο σας, μέ τίς κάθε εἲδους παροχές σας, ὃποιες κι ἂν ἦσαν..; Πῶς δέν ἀντιδρούσατε δέν ἐξεγειρόταν ἡ συνείδησή σας, νά σᾶς ἐπαναφέρη στήν ὁδόν τῆς συνευθύνης , τῆς συναίσθησης, τοῦ συμπάσχοντος..;;
Τώρα θά μοῦ πῆς, ἐδῶ που φτάσαμε τί γυρεύω ψύλλους στ' ἂχυρα, μωρέ θά βρεθοῦνε τώρα ὂψιμα τό λέω καί πάλι, πολλοί που θά ποῦν "μά ἐμεῖς συμμετείχαμε, ..κάνετε λάθος, μπορεῖ νά μήν μᾶς βλέπατε ἀλλά..". Ἒχ ἐντάξει ρέ παιδιά, ἲσως νά ὑπάρχουν καί πέντε δέκα φιλότιμα παληκάρια που ἒχουν αἲσθημα μέσα τους καί νοιώθουν τόν συνάνθρωπο, ἐντάξει, ἀλλά ἡ πλειοψηφία..;; Οἱ πολλοί..;;
Ἐκτός κι ἂν θεωροῦν συμπαράστασιν τό ὃτι παρακολουθοῦν ἀπό τόν καναπέ τους, πίνοντας τό φραπεδάκι τους μέ τίς ἐφτά κουταλιές ζάχαρη, τί ἂλλο νά πῶ..!! 
Ἐάν ὃμως κάποιοι ἀπό αὐτούς ἒμπαιναν στόν κόπο νά διαβάσουν λίγο Θουκυδίδην, θά ἒφθαναν καί στήν φοβερήν ἀλήθειαν που διετύπωσεν ὁ μεγάλος μας ἱστορικός : 

"Τόν τε μηδέν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ' ἀχρεῖον νομίζομεν". Ἑρμην. καί ἐκεῖνον που οὐδόλως συμμετέχει (εἰς τά κοινά), δέν τόν θεωροῦμεν φιλήσυχο (πολίτην) ἀλλά ἂτιμο.. Β-40.

Γιά τέτοιους ἢ παρόμοιους λόγους ἐφθάσαμε στό σημεῖον νά μᾶς λοιδωροῦν οἱ ξένοι, κατηγορώντας μας γιά σωρείαν παρασπονδιῶν σέ σχέση μέ τά ἱστορικά μας δεδομένα μέ κύριον τό ὃτι δέν ἒχουμε παραμείνει τελικῶς ἓλληνες σ' αὐτόν ἐδῶ τόν τόπον..!! Ἂν εἶναι ποτέ δυνατόν.., ἀλλά τό σύστημα που ἐργάζεται μεθοδικά καί φρόντισε νά γεμίση τήν Ἑλλάδα μέ τοὐλάχιστον πέντε ἑκατομμύρια λαθρομετανάστες ἐπί πλέον καί μόλις ἀνοίγουμε τό παράθυρό μας ἀντικρύζουμε ξένους, μέ ὓπουλον, ὑπόγειον τρόπον, μᾶς ἒκαναν νά τείνουμε νά τό πιστέψουμε κι ἐμεῖς...
Ἢθελα δέ νά ἐπιστήσω τήν προσοχήν καί σέ κάποια ἂλλα παληκάρια ὑπέρ τό δέον εὐνοημένα που χάριν κομματικῶν δεσμῶν παραμένουν στίς θέσεις τους, στά ἰδιωτικά ΜΜΕ, πώς νά μήν ἐπαναπαύονται καί παπαγαλίζουν ὑπέρ τῶν κυβερνητικῶν θέσεων, παιανίζοντες θριαμβικούς σκοπούς, διότι ...ἒρχεται καί ἡ σειρά τους νά παίξουν κι ἐκεῖνοι τόν ρόλον τοῦ "τεθλιμμένου κι ἀδικημένου" στό θέατρο που καθημερινῶς ζοῦμε. Διότι ὃλοι αὐτοί οἱ κύριοι (καί κυρίες) χρόνια τώρα, πίνανε τό αἶμα τῆς πατρίδος γαντζωμένοι σάν παράσιτα ἐπάνω της, βεβαίως χωρίς νά τούς καταλογίζω τό 100% τῆς εὐθύνης, ἡ ὁποία πέφτει κατά κύριον λόγο στούς πολιτικούς ἂνδρες τοῦ τόπου, τά κομματικά ἀνδρείκελα, που τούς χρησιμοποιούσαν καί που γιά χρόνια παρίσταναν τούς "λύνοντας καί δένοντας" μέσα στήν βουλή καί που προσφάτως μετεβλήθησαν ἀποκαλυπτόμενοι σέ ἐκεῖνο τό ὁποῖον ὑπῆρξαν ἀείποτε, βγάζοντας τίς μάσκες : Τά πειθήνια καλοπληρωμένα ἐργαλεία τοῦ ἐξανδραποδισμοῦ τῆς πατρίδος.
Αὐτά καί μέ ὑγείαν

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;