Τό γελοῖο  φέρνει γέλιο καί ὂχι μόνον

Ξένοι γελοιογράφοι

Τό παράδειγμα τοῦ πολύπαθου ἀμερικανικοῦ λαοῦ τίς τελευταῖες δεκαετίες χρησιμεύει σάν παράδειγμα, προκειμένου νά ἐμπεδώσουμε τί πρόκειται νά δοκιμάσουν νά ἐφαρμόσουν καί στήν δική μας τήν καμπούρα, διότι ἀπό ὃ,τι δείχνουν τά πράγματα ἠθικοί ἐνδοιασμοί καί ἀναστολές δέν ὑφίστανται ἒως σήμερα. Τό χειρότερον εἶναι ἡ ὓπαρξις στήν χώρα μας ἀνθρώπων (φερέφωνων) που ἀποστολήν ἒχουν νά ἐφαρμόσουν πιστά τά κελεύσματα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, που ἀντιπροσωπεύουν τήν στυγνότερην μορφή βίας κι ἒκφραση τῆς πλέον σκληρῆς πραγματικότητος γιά τούς ἓλληνες καί κυρίως τούς σέ χαμηλώτερα στρώματα ἀνήκοντες.
Ἡ δικτατορική διακυβέρνηση, ἀπό δοκιμαστική στά πρῶτα χρόνια (2009-2011), ἐπί Παπανδρέου, ἒγινε μόνιμη κατάστασις σήμερα, ὃπου πλέον οὒτε κἂν δίδουν ἐνημέρωση στούς βουλευτές τῆς συμπολίτευσης, περί τῶν νομοσχεδίων τά ὁποῖα φέρουν πρός ψήφισιν (ψηφίζονται ἀδιάβαστα). Αὐτά ἐτοιμάζονται σχεδόν ἐν κρυπτῶ, συνήθως τούς δίδονται οἱ κατευθυντήριες γραμμές ἀπό τήν τρόϊκα καί ἀστραπιαίως τήν τελευταία στιγμήν ἐμφανίζονται νύκτα καί ψηφίζονται μέ τήν "διαδικασίαν τοῦ κατεπείγοντος".Τόση εἶναι ἡ βιασύνη τῶν κατεχόντων νά διασφαλίσουν τά ἒσοδά τους, μήν τυχόν καί γίνει "κάτι", μία ἀνάφλεξις ἲσως καί δέν προλάβουν νά εἰσπράξουν τά κατ' ἐκείνους δέοντα.

Μήπως σᾶς θυμίζει κάτι συγκεκριμένον αὐτή ἡ κίνησις..;; Σάν γνωστή δέν μοιάζει..;;


 Ἡ...πρακτική τοῦ κουρέματος, κουρεύουμε ὃ,τι νἆναι.., ὃπου νἆναι Τό σκωπτικόν OBAMACARE πλέον ἒχει εὐρυτάτην ἀπήχησιν..., κι ἐμεῖς που νομίζαμε...

 Οἱ δικαιολογίες δίνουν καί παίρνουν μέ τήν μορφήν πρόχειρων αἰτίων, ἡ ὁπλοκατοχή πληγή ἐδῶ καί πάνω ἀπό 100 χρόνια, θά θεραπευτῆ ἐπ' εὐκαιρία τῆς παγκοσμιοποιήσεως....(μείωσις πληθυσμῶν). 
 Πηγή : Counterthink.com


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;