ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ δια ανηλίκους! - YouTube

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ δια ανηλίκους! - YouTube:

Ὃταν οἱ μικροί ἀναλαμβάνουν δράση προκειμένου νά σταματήσουν ἐνέργειες που στρέφονται ἐναντίον τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου καί που ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι ἒχουμε ἀποδειχθεῖ ἀνεπαρκεῖς νά τούς προστατέψουμε ἀπό τήν ἐπιβουλή τῶν "κακῶν" που περιχαρακώνουν μέ διάφορους περιορισμούς τήν καθημερινή μας ζωήν, καθιστώντας μας ἀνίκανους νά ἀντιδράσουμε. Μία θαυμάσια πρωτοβουλία που στόχον ἒχει νά ἐνημερώση, προστατέψη καί ἀφυπνίση τίς μᾶζες σχετικά μέ τό τί θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλλουν ἐνάντια στήν μαζική θέληση, δοσμένη μέ χιοῦμορ κι ἐν πολλοῖς μέ εὐαισθησία "ἐκεῖ ὃπου χρειάζεται" νά προειδοποιήση κατάλληλα. Ἲσως τέτοιες προσπάθειες νά ἀποδώσουν πολύ περισσότερους καρπούς ἀπό ἂλλες πιό σαβαροφανεῖς κι ἐμπεριστατωμένες...
                                   

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;