Οἰκονομία καί ἀντιθέσεις 27-06-13 - Video Dailymotion

Δευτέρα 1/7/2013

Ἡ οἰκονομία μας στό ἐπίκεντρον..

Στό βίντεο που ἀκολουθεῖ ὁ κ. Παπαπανάγος, ἀντιπρύτανης τοῦ πανεπιστημίου Μακεδονίας, ἐπιχειρεῖ νά δώση στόν θεατήν μία πιό σφαιρκήν ἂποψιν σχετικά μέ τήν πραγματικότηταν γὐρω ἀπό τά ἑλληνικά οἰκονομικά πράγματα, τήν τρόϊκα καί τά ἀναμενόμενα μέτρα, περιγράφοντας ἀναλυτικά τήν περιρρέουσαν κατάσταση καί οἰκονομικό περιβάλλον μέσα στήν Εὐρ. Ἒνωσιν. Τήν συζήτησιν συντονίζει στήν ἐκπομπήν "Ὁἰκονομία καί ἀντιθέσεις" ὁ ἒμπειρος καί πιεστικός πολλλές φορές δημοσιογράφος κ. Γ. Πηλίτσος, που ὀρθῶς ἐστιάζει στό καυτό θέμα τοῦ ἐάν καί κατά πόσον ἡ ἑλλ. κοινωνία θά ἀντέξη, τήν νέαν καταιγίδα φὀρων κι ἂλλων παντοειδῶν μέτρων...

Οἰκονομία καί ἀντιθέσεις 27-06-13 - Video Dailymotion

Ἀναρτήθηκε ἀπό: zeuxisblog.46
Μέ τίς εὐχές τοῦ blog γιά καλόν μήνα.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ