ΑΘΩΩΣΙΣ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ...

Ὑπόθεσις Σώρρα

Μά οὓτως ἢ ἂλλως ἦταν ἀθῶος..

Τά καλά καί εὐχάριστα δέν πρέπει μέ κανέναν τρόπον νά κρύβονται, στίς 28/6/2013 τό δικαστήριον ἀπεφάνθη πώς ὁ Ἀρτέμης Σώρρας καί ἡ END, ὁ ὀργανισμός δηλαδή που διαχειρίζεται τό ποσόν τῶν 600 δίς δολλαρίων σέ ὁμόλογα ἀμερικανικοῦ δημοσίου, εὐγενῶς παραχωρηθέντα ἀπό τόν κ. Σώρρα, μέ ἀπώτερον σκοπόν νά βοθήσουν τήν χώρα νά βγῆ ἀπό τόν κυκεώνα χρεῶν στόν ὁποῖον ἐντέχνως τήν ὠδήγησαν οἱ κυβερνήσεις μας διαχρονικά, πειθήνια ὂργανα ἐξωθεσμικῶν κέντρων που καμία σχέσιν δέν ἒχουν μέ τόν ἑλληνισμόν, ἀλλά ἐξυπηρετοῦν συμφέροντα ἐνάντια στήν ἲδιαν τήν ὓπαρξίν μας, ἐκήρυξεν ἀθῶον τόν Σώρρα καί τήν END.
Γιά τό εὐρύ κοινόν βεβαίως δέν ὑπῆρξε ἒκπληξη τό γεγονός, ἐφ' ὃσον ὃλο κι ἐξαπλώνεται ἡ πεποίθησις, πώς ὁ Ἀρτέμης Σώρρας καί οἱ μετ' αὐτόν παράγοντες τῆς ὀργανώσεως END, ἐκ τῶν ὁποίων γνωστότεροι λόγω τῶν συχνῶν τους ἐμφανίσεων σέ τηλεοπτικές καί ραδιοφωνικές ἐκπομπές,  κ.κ. Ἐμμ. Λαμπράκης πρόεδρος τοῦ ὀργανισμοῦ καί ὁ Ἀντ. Βαλσαμάκης, γραμματεύς καί ὑπεύθ. τύπου, ἒχουν κίνητρα ἐτνελῶς πατριωτικά καί φιλελληνικά, πασχίζοντες γιά τήν Ἑλλάνιαν ἀναβάθμισιν καί προαγωγήν τῆς ἑλληνικῆς ὑποθέσεως. Ἡ νίκη ἐνθουσίασε γενικῶς τόν κόσμον ἀλλά κυρίως τούς ὁπαδούς Σώρρα καί END, οἱ ὁποῖοι οὒτε ὀλιγάριθμοι εἶναι, οὒτε ἀδρανεῖς, ἀλλά ἐνεργοποιοῦν ὁλοένα καί μεγαλύτερο μέρος τοῦ λαοῦ, που μέχρις πρότινος, εὐρίσκετο σέ πραγματικήν ἀπελπισίαν. 
Τά δεινά τοῦ πολύπαθου ἑλληνικοῦ λαοῦ κατά τά φαινόμενα ὃμως, ἀντί νά τόν ἀποθαρρύνουν τόν κάνουν δυνατώτερον κάθε ἡμέρα που περνάει. Τώρα δέ ἡ ἀθώωσις Σώρρα καί ἡ καταβαράθρωσις Ἂδωνι Γεωργιάδη (ὁ ὁποῖος δέν ἐνεφανίσθη στό δικαστήριον), ὃπως καί τῶν κραυγῶν του περί δῆθεν ψευδῶν ὁμολογιῶν καί διασπορά καινῶν δαιμονίων στόν ἐλληνικό κόσμον. Στό βίντεο που ἀκολουθεῖ θά διαπιστώσετε τό πνεῦμα που ἐπεκράτησε ἀνά τήν Ἑλλάδα καί Κύπρον, μέσω τοῦ ραδιοσταθμοῦ ART FM  Κύπρου καί τοῦ κ. Νίκου Ἀμάραντου που βρισκόταν "στόν ἀέρα"κατά τό πέρας τῆς δίκης καί συνεδέθη μέ τόν δημοσιογράφο κ. Βαβοῦρα Στέφανον, θερμόν ὑποστηρικτήν τῆς κινήσεως Σώρρα.

Ἀπολαῦστε το...

Ἀπό τήν ἐκπομπή ΟΙΚΟΖΗΝ:

 
Ἀναρτήθηκε ἀπό : zeuxisblog.46
Links:
https://www.youtube.com/watch?v=S4wrDmSEhlw
https://www.youtube.com/watch?v=1oQBWk3CWHo

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;