Πῶς τό ἀντέχεις..


Πῶς τό ἀντέχεις αὐτό που κάνουν ἐπάνω στό τομάρι σου...;;

Ξεκινᾶς τήν ζωή σου, ἀπό παιδί, μέσα στήν ἀνέχεια, εἲτε ζεῖς σέ χωριό, εἲτε σέ πόλη, ἲδια γεύση. Οἱ γονεῖς σου δουλεύουν ἀσταμάτητα (ὃταν ὑπάρχει δουλειά), καθημερινές Κυριακές δέν ξεχωρίζουν. Γιά τόν ἀπλόν φτωχόκοσμο δέν ὑπάρχει "τῆ δέ ἐβδόμη ἡμέρα...", ἡ δουλειά εἶναι σπάνια πλέον καί πρέπει νά τήν κυνηγᾶνε ὃλοι. Χαρές ἀπό ὀλίγες ἒως σπάνιες, διασκέδαση μόνον κατ' ἰδίαν καί αὐτό σέ σπάνιες περιπτώσεις, ἐφ' ὃσον συντρέχουν κι ἂλλοι παράγοντες. Τό χρῆμα λιγοστό, σπανίζον στήν τσέπη. Ἐκεῖνα τά χρόνια, τήν δεκαετία τοῦ '50 που ζήσαμε τά παιδικά μας πρῶτα βήματα, ἡ ζωή σκληρή, ἂδικη, γεμάτη κυνηγητό. Σέ κυνηγοῦσε ἡ ἀσφάλεια, γιατί εἶχες παπποῦ ἀριστερό, σέ κυνηγοῦσεν ὁ δοσατζῆς γιά τίς καθυστερούμενες δόσεις, σέ κυνηγοῦσε ὁ ἐργοδότης νά βιάζεσαι στήν δουλειά καί νά παράγης περισσότερο.
Θυμᾶμαι τό τότε καί συγκρίνω μέ τό σήμερα. Τράπεζες δέν ὑπῆρχαν ὃπως τώρα σέ κάθε γωνιά. μαγαζάκια, μικρά κι ἀσήμαντα φορτωμένα μ' ἓνα σωρό πραμμάτειες που περίμεναν δεκαετίες κάποιον πελάτη νά ξεφορτώση τά ράφια. Τά πρόσωπα λεπτά καί σκαμμένα, ὃχι ὃπως τώρα που δέν καταφέρνεις νά βρῆς ἂνθρωπο χωρίς κοιλιά καί κοπέλα χωρίς προγούλια. Ποῦ σουβλατζίδικα τότε, ποῦ παγωτά, ποῦ "φραπεδάκι"..Τἀ νεαρά ἂτομα προτοῦ τελειώσουν τό δημοτικόν ἀκόμα δούλευαν, τά καλοκαίρια διακοπές δέν ὑπῆρχαν παρά μόνον γιά τούς ὀλίγους ἐκλεκτούς. Παπούτσια δέν φορούσαμε τό καλοκαίρι, μόλις τέλειωνε τό σχολεῖο τά πετούσαμε  "οἰκονομίας ἓνεκεν". Παιχνίδια δέν θυμᾶμαι τήν παιδική μου ἡλικία, ὃλα ἒπρεπε νά τά σκαρώσουμε ἐμεῖς ἀπό αὐτοκινητάκια ἒως τίς κοριτσίστικες κοῦκλες, γιά τά κορίτσια. Ὃλα ἦταν χειροποίητα ἀπλά, ἲσως ἂκομψα, ἀλλά γνήσια καί δημιουργικά καί νοιώθαμε τό δίκαιον.

Ζήσαμε μία ζωή στερημένη γιά τοὐλάχιστον 25 χρόνια μέχρις ὃτου ἀρχίσει τό κράτος νά ἀνασαίνη κάπως τό '70, ὁπότε ἲσα-ἲσα που λασκάρισε λίγο τό πρᾶγμα. Τά λιγοστά χτυποκάρδια τήν δεκαετία τοῦ '60 μέ τίς ὑπέροχες δημιουργίες στήν μουσική καί τό τραγοῦδι, πέρασαν κι αὐτά σχεδόν ἀπαρατήρητα. Διότι τό '73-'74, ἀμέσως μετά τόν 7χρονον ἐφιάλτη τῆς δικτατορίας, ἦλθεν μία ἀναπάντεχη κρίση, νά τά σκιάση ὃλα. Κάποιοι, που σήμερα πλέον ἀπεκαλύφθησαν ποιοί εἶναι καί τούς γνωρίζουμεν ὃλοι, εἶχαν προμελετήσει τό σχέδιό τους πολύ πρωτύτερα, ὃπως καί σήμερα. Οἱ σιωνιστές αὐτοί οἱ πτωματοφάγοι, λαίμαργοι γῦπες, που ὑπερίπτανται πάνω ἀπό τούς λαούς κι ἀναζητοῦν εὐκαιρία νά τοῦ ρουφήξουν τό αἶμα, καραδοκούσαν καί τότε. Ἧταν ἡ ἐποχή μετά τόν πόλεμον τῶν 6 ἡμερῶν, που οἱ Ἰσραηλινοί προέλασαν ἀνενόχλητοι ἒως σχεδόν τό Σουέζ μέ ἀρχηγόν τόν Μοσέ Νταγιάν (τόν μονόφθαλμον), μέ βοήθειαν ἀπό ἀμερικανικά ὑπερσύγχρονα τάνκς. Ἦταν ἡ ἐποχή που ὁ ΟPEC ἒπαιξε τόν δικόν του βρώμικο ρόλο ἀνεβάζοντας παγκοσμίως τίς τιμές πετρελαίου (ὑποτίθεται λόγω τῆς ἰσραηλινῆς ἐπιθέσεως) κι ὁ κόσμος στέναζε. Τοὐλάχιστον ὃμως νοιώθαμε ὃτι ὑπάρχει δίκαιον.

Πάλι τό λοιπόν ὁ κοσμάκης ἒσκυψε κάτω ἀπό τό καινούργιο βάρος. Τί δουλειά εἲχαμε ἐμεῖς μέ τό ἐμπάργκο τοῦ ΟΠΕΚ καί τά πετρέλαια. Τήν ἐποχήν ἐκείνην τά αὐτοκίνητα ἦσαν λίγα σέ σύγκριση μέ σήμερα, καλοριφέρ δέν εἲχαμε ὃπως τώρα. Κι ὃμως οἱ πολιτικοί μας ἐστήριξαν πάλι τούς μεγαλεμπόρους πετρελαιοειδῶν που ἀνέβασαν τέσσερις φορές τίς τιμές, ἐνῶ τά ἐργοστάσια βρήκαν τήν εὐκαιρία νά πουλήσουν ἀκριβώτερα τά προϊόντα τους, ὃπως πάντοτε κάνουν. Παρ' ὃλο που ἡ τιμή τοῦ βαρελιοῦ ἀκρίβηνε ἀπό τά 3 δολλ. στά 20, οἱ ἐπιπτώσεις στήν ἀγορά δέν θά ἦσαν τόσον καταστροφικές, ἐάν τό κράτος λειτουργοῦσε μέ στόχον τήν προστασίαν τοῦ πολίτη, ἀπέναντι στό ἀδηγάγο κεφάλαιον. Ὃμως καί τότε γιά δεύτερην φορά μετά τόν πληθωρισμόν τοῦ '50-' 51, συνέβη "κατά τύχην" τό ἐντελῶς ἀντίθετον, μέ ἀποτέλεσμα τότε τό 1973-74 νά κλείσουν χιλιάδες μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις που εἶναι τά μόνιμα θύματα σέ τέτοιες περιπτώσεις.
Γέμισεν ὁ τόπος πάλιν ἀνέργους, οἱ δουλειές σπάνιζαν καλήν ὣρα ὃπως καί τώρα, κι οἱ μεγαλοεπιχειρηματίες πλούτιζαν καί πάλιν στίς πλᾶτες τῶν μεροκαματιάρηδων. Εἶμαι καί ὁ ὑποφαινόμενος ἓνα ἀπό ἐκεῖνα τά θύματα τῆς κρατικῆς ἀμεριμνησίας ἒναντι τῶν μικροεπιχειρηματιῶν. Μόνον στά μπαλκόνια βγαίνουν καί στριτζώνονται φωνάζοντας πώς "κύρια μέριμνα τῆς κυβερνήσεως, τοῦ λοιποῦ θά εἶναι ἡ προστασία τῶν μικρομεσαίων". Τέτοιες ἀηδίες ἀπό τά στόματα αὐτῶν ὃλων που ξεκίνησαν μέ τρύπιο παντελόνι καί σήμερα διάγουν βίον μακάριον στίς Κηφησιές καί τούς Διονύσους καί τίς Ἐκάλες, ἒχουμε ὃλοι ἀκούσει πολλές τόσα χρόνια. Τό μόνον ἐρώτημα που μέ βασανίζει εἶναι τό γιατί ὁ ἓλληνας ξανά καί ξανά πείθεται σέ ὃσες μποῦρδες τοῦ ἀραδιάζουν κάθε φοράν καί πηγαίνει καί τούς ξαναψηφίζη. Τόση εἶναι πιά ἡ δουλοπρέπεια που σέ ἒχει κατακλύσει βρέ ἓλληνα που ἒχεις αὐτοαχρηστεύσει τόν ἀετίσιον σου νοῦν, τά ἀετίσια σου μάτια ;

Μά δέν βλέπεις τί παιχνίδι σοῦ παίζουν πάνω στήν καμπούρα σου ;; Δέν τούς ἒχεις σιχαθεῖ πλέον ἒπειτα ἀπό 100 χρόνια δούλεμα ;; Φοροῦν τήν στολή τοῦ μασκαρᾶ καί σύ πιστεύεις πώς εἶναι ἀκόμη ἀπόκριες ;; Σέ κοροϊδεύουν ἓλληνα, χώνεψέ το..τελεία καί παῦλα. Καθημερινῶς διαβάζεις τά μύρια ὃσα, σκάνδαλα διαδέχονται τό ἓνα τό ἂλλο, οἱ δίκες γιά ἀπάτες καθυστεροῦν ὂχι μόνον γιά λόγους φόρτου ἐργασίας, ἡ πραγματική ἀλήθεια κρύβεται μέσα στίς δικογραφίες τῶν πολλῶν καί πρόκειται γιά τά "ἠμέτερα" πρόσωπα τά ὁποῖα δέν πρέπει νά θιγοῦν. Αὐτοί εἶναι τά δικά μας παιδιά, θά ἒλεγε κάποιος ἀπό ὃλους αὐτούς τούς σκερβελέδες που παριστάνουν τάχα τούς πολιτευομένους "ἂνδρας" τοῦ κοινοβουλίου μας. 
Ἀλλά τίθεται καί ἓνα ἂλλο ἐρώτημα στό σημεῖον αὐτό, ἡ δικαιοσύνη, αὐτή που στό ἐνεργητικό της ἒχει καταγράψει καί κάποιες λαμπρές σελίδες διαχρονικά, ἀσχέτως ἐάν κατά καιρούς ὑπάρχουν καί οἱ παραφωνίες κι ἐξαιρέσεις στόν κανόναν. Αὐτοί ὃλοι οἱ ἐξέχοντες νομικοί μας, τί κάνουν ὃταν σέ μίαν ἀνυπεράσπιστη κι εὒπιστη κοινωνία συμβαίνουν τέτοια παρατραβηγμένα γεγονότα, που βγάζουν τόν κόσμον ἒξω ἀπό τά ροῦχα του. Ἀκολουθοῦν τόν νόμον ;; Ποιόν νόμον, αὐτόν που στά 50 τελευταῖα χρόνια ἒχει γίνει κουρελοῦ ἀπό τά μπαλώματα καί τίς τρύπες που ἀφήνουν ἐπίτηδες οἱ κατά καιρούς ἐπίδοξοι νομοθέτες"τσιράκια τῶν κυβερνώντων ;;". Δύο τινά κατά τήν φτωχή μου ἂποψιν πρέπει νά συμβαίνουν. Ἣ εἶναι στήν παρέα αὐτῶν που μᾶς ἀργάζουν τό τομάρι, ἢ κοιμοῦνται τόν ὓπνον τοῦ δικαίου.

 Ἂγαλμα θεᾶς Θέμιδος 300 πΧ.

Διότι δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία πώς αὐτοί ὃλοι οἱ ἂνθρωποι εἶναι καί  ἱκανοί καί  μέ ἀξιόλογον ἀκαδημαϊκήν μόρφωσιν
Πρίν λίγον καιρό κι αὐτό θά τό θυμοῦνται ἃπαντες, παραμέρισαν τούς δύο ἐξαίρετους εἰσαγγελεῖς κ.κ. Πεπόνη καί Μουζακίτην, προκειμένου νά φρενάρουν τίς διώξεις των ἐναντίων μελῶν τῆς νῦν κυβερνήσεως, που ἢδη εἶχε διαρρεύσει πλέον στά Μέσα. Οἱ δύο λειτουργοί τῆς Δικαιοσύνης ἐκτελούσαν τά καθήκοντά τους σωστά κατά φαινόμενα καί γι' αὐτόν τόν λόγον ἀπεμακρύνθησαν ἐνῶ ἒγινε προσπάθεια συγκαλύψεως τῆς κινήσεως ἀνάγκης τῆς κυβερνήσεως καί διεδόθη κατευθυνόμενη διαρροή πρός τά ΜΜΕ πώς δῆθεν "τά βρόντηξαν" οἱ δύο δημ. κατήγοροι. Ἡ ἀλήθεια εἶναι αὐτή που κατέθεσαν οἱ δύο λειτουργοί πώς προετίθοντο καί πέρισυ νά παραιτηθοῦν τῆς θέσεώς τους λόγω ἀνεπίδεκτων ἐπεμβάσεων στό ἒργο τους. Τό ἲδιο συνέβη κι ἐφέτως ὁπότε ἒγινεν δεκτή ἡ παραίτησίς των. Ἡ δέ ἀπομάκρυνσή τους ἒγινεν μερίμνη κι ἐντολῆ τοῦ Ἀρείου Πάγου, δηλ. τοῦ ἀμέσως ἐπομένου θεσμοῦ  ἱεραρχικῶς.
Ἂν ὃμως αὐτό σταματᾶ ἐκεῖ, τότε ἀτυχήσαμε ὁμαδικῶς. Τό ἀπαραίτητον στοιχεῖον γιά ἓναν δικαστικόν λειτουργόν, εἶναι τό νά σέβεται καί νά θυμᾶται τί ἀκριβῶς ὀρκίστηκε στήν Θέμιδα κατά τήν στιγμήν που ἒλαβε τό χρῖσμα. ':Από ὃ,τι μέχρι στιγμῆς βέβαια ἒχουμε δεῖ καί παραστεῖ ὡς μάρτυρες αὐτοῦ τοῦ λυσσαλέου ἀγῶνος ὃλων αὐτῶν τῶν φτωχομπινεδιάρηδων κατά τό λεγόμενον  γνωστοῦ μπλόγκερ, νά ἐπηρεάζουν παντοιοτρόπως τίς δικαστικές ἀποφάσεις, αὐτό δέν συμβαίνει. Τό βέβαιον εἶναι ὃτι καί ἐπηρεάζονται, καί  τροποποιοῦν πρός ὢφελος τῆς ἑκάστοτε κυβερνήσεως τίς ἀποφάσεις τους, ἒτσι ὣστε νά ἐναρμονίζουν αὐτές σύμφωνα μέ τήν ἐφαρμοζόμενη πολιτικήν ἐκ μέρους τῶν λιγούρηδων πολιτικῶν μας. Τά παραδείγματα πολλά καί δυστυχῶς φωναχτά κάποτε κάποτε. Προσφάτως ἒπαιξαν τό ἐβραίϊκο παιχνίδι μέ τήν ΕΡΤ, χωρίς νά ὑπολογίσουν τήν μέχρι πρότινος ἀρνητικήν στάσιν τῆς κυβερνήσεως Σαμαρᾶ ἒναντι τῶν αἰτημάτων τους. Ἀλλά γιά νά ποῦμε καί τό δίκαιον, ὑφίστανται τέτοιαν πρόστυχη χειραγώγησιν ἐκ μέρους τῶν κυβερνώντων, που δέν ἒχουν πλέον ἐρείσματα που νά τούς στηρίξουν.

 Ἡ πομπώδης εἲσοδος τοῦ Ἀρείου Πάγου, στήν ἒνθετη φωτο ὃλον τό κτήριον, πάρα μέσα ὃμως..;;
Γιά τήν "πολύπαθην ἀνεξαρτησία τῆς Δικαιοσύνης" κάνει λόγον τό 2004 ὁ ἐπίτιμος πρόεδρος Ἀρείου Πάγου κ. Στέφ. Ματθίας :  
Πολλοί νομομαθεῖς καί δικαστικοί λειτουργοί ἒχουν κατά καιρούς ἀσχοληθεῖ μέ τό θέμα τῆς ἀνάδειξης τῆς ἡγεσίας τῶν Ἁνωτάτων Δικαστηρίων. Eὐχῆς ἒργον θά ἦταν νά θεσπιζόταν διάταξις, ἡ ὁποία θά ἀπέκλειε παντελῶς τήν Δικαιοσύνην ἀπό τήν ἐκτελεστικήν ἐξουσία, γιατί παρά τήν κατοχυρωμένη συνταγματικῶς ἀνεξαρτησία τῆς τρίτης τῶν ἐξουσιῶν, ἡ Δικαιοσύνη στήν πραγματικότητα τελεῖ ὑπό τήν κηδεμονία τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, ἡ ὁποία μέ τίς ἐπεμβάσεις της ἐπιχειρεῖ ἀνάμειξη στά ἐσωτερικά δικαστικά πράγματα, μέ ἀποτέλεσμα ὂχι μόνο νά ὑπονομεύει τήν ἀνεξαρτησία τῆς Δικαιοσύνης ἀλλά καί νά ἀποτελεῖ παράγοντα ἀναποτελεσματικότητος (Στέφ. Mατθίας επίτ. πρόεδρος A.Π., περιοδικό «Πολιτικά Θέματα», 12-1-2004.)

 Τό κτίριον τοῦ πρώην Ἀρσακείου, νῦν ἒδρα τοῦ ΣτΕ

Εἶναι προφανές πώς ἀπό τήν σκοπιάν του ὁ ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ Α.Π. ἒθεσεν σωστά τό θέμα ἐπί τάπητος, μέ τήν διαφοράν ὃτι οἱ "ὑπεύθυνοι" ὃλης τῆς ἀνακατωσούρας τούς ἒγραψαν ἐκεῖ ὃπου δέν πιάνει μελάνι ἢ ἂς ποῦμε ὃτι ἐσφύριζαν ἀμέριμνοι στόν ἀέρα. Ὃπως ἐξ ἂλλου συμβαίνει πάντοτε ὃταν πρόκειται γιά πράγματα που θά θέσουν σέ κίνδυνον τήν καθεστηκυΐαν τάξην καί τήν ἐξουσίαν. Ἡ Δικαιοσύνη ὡστόσο ξεπερνᾶ κατά τήν γνώμην μου αὐτά τά θνητά ὃρια καί ἀγγίζει τό θεῖον. Ἂς μήν ξεχνᾶμε πώς ἡ Δικαιοσύνη καθόταν σέ ὑψηλώτερον βάθρον καί ἀπό τόν ἲδιον τόν Δίαν πατέρα τῶν θεῶν. Αὐτό τό ἒχουν ὑπ'ὂψιν τους ὃλοι αὐτοί οἱ μεγαλόσχημοι κύριοι που κατοικοεδρεύουν τά ὑψηλά δώματα τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης ;; Τό ἀγνοοῦν πιστεύω, διότι θά βρισκόταν ἒστω ἓνας ὁ ὁποῖος θά τίναζε κάποτε αὐτό τό σάπιο κατεστημένο στόν ἀέρα, δίνοντας μίαν ἀπόφαση ἐνάντια στά συμφέροντα ὃλων αὐτῶν τῶν ἀνδρείκελων που λυμαίνονται τήν δημοσίαν διοίκησιν κι ἂς ἒχανε βρέ ἀδελφέ καί τήν θέση του κατόπιν.
Μπορεῖς νά ζῆς μέ τίς Ἐρινύες νά σέ βασανίζουν μία ζωή ;; Ἀπορῶ κι ἐξίσταμαι. Πῶς ὃλοι αὐτοί (οἱ πολυπληθεῖς) λειτουργοί τῆς δικαιοσύνης, δέχονται ἂνευ οὐδεμιᾶς ἀντιρρήσεως, διαμαρτυρίας τά ὃσα ἐπεβλήθησαν ἐπί πολλά πάρα πολλά χρόνια, στόν ἑλληνικόν λαόν, πῶς οἱ συνταγματολόγοι καθηγηταί, κάτοχοι ἐδρῶν τῶν πανεπιστημίων μας ἐδέχθησαν τίς κυριολεκτικά μέχρις σημείου ἀχρειότητος, ἀλλαγές τοῦ συντάγματός μας (τό ὁποῖον ἢδη εἶχεν ὑποστεῖ τροποποιήσεις καί πρίν, ἀπό τήν ἐποχήν συστάσεώς του), ἀπό τήν ἐποχήν ἐπανιδρύσεως τοῦ νεοσυστάτου ἑλλ. κράτους μετά τήν ἐπανάστασιν τοῦ 1821 ;; Μά ἐξανίσταμαι διότι πλέον ὁ θεός τῶν πάντων ἒχει γίνει τό χρῆμα που διέπει τό σύνολον τῆς διοικήσεως ἀλλά κι ἀπό ὃ,τι δείχνουν τά πράγματα ἒχει διαβρώσει καί αὐτήν τήν τρίτην ἐξουσίαν ἡ ὁποία ὑποτίθεται, πώς εἶναι ἡ μόνη διέξοδος σέ περιπτώσεις κρίσεως ἀξιῶν κι ἐπαναφορᾶς τῆς ὀμαλότητος, μέσω τῆς ἀσφαλοῦς, ἐνσυνειδήτου κι ἐντίμου ἀπονομῆς  δικαιοσύνης, ἂν δέν κάνω λάθος καί παρακαλῶ διορθῶστε με.
Δέν θά σταθῶ ὃμως μόνον ἐκεῖ, ὑπάρχει δικηγορικός σύλλογος, πρόεδρός του ἦταν μέχρι πρίν μερικά χρόνια (σχετικά προσφάτως), ὁ νῦν ὑπουργός δικαιοσύνης κ. Στασινόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀντεκατεστάθη στό ὑπουργεῖον, ἀπό τόν πρώην εἰσαγγελέαν ἐφετῶν, τόν Λέσβιον κ. Ἀθανασίου. Ἀμφότεροι οἱ προαναφερθέντες ἀμέμπτου ἢθους ἀσφαλῶς καί παραδείγματα λειτουργῶν, τόν πρῶτον ἒτυχε νά γνωρίζω πρό δεκαετιῶν, γνωρίζω τόν ἂνδρα καί τόν χαρακτῆραν του καί θά τόν ἐχαρακτήριζα ὡς ἀδέκαστον. Ἐξ ἂλλου ἡ τελευταία του ἒκφρασις, που θυμᾶμαι ἐνῶ διοικοῦσε ἀκόμη τό ὑπουργεῖον ἦταν : "δέν ἀνέχομαι  νά ὑπογράφω ἒγγραφα τά ὁποῖα δέν ἒγραψα κι ἒλεγξα ἐγώ", καί αὐτό γνωρίζοντας χρόνια τόν ἂνδρα σημαίνει πολλά. Δέν τοῦ ἦταν δυνατόν νά συμβιβαστῆ μέ τόν τρόπον διοίκησης, ὃπου τά πάντα ὑπαγορεύονται, θεωροῦνται δεδομένα τά πάντα (ὃσα συμφέρουν στήν δημοσίαν διοίκησιν), ἀκόμη καί νά αἰσθάνεται ὁ κάθε ὑπουργός-λειτουργός πώς ἒχει καταστεῖ ἀπλό ἀνδρείκελον, μαριονέττα, στά χέρια τοῦ τυχόντος, ἀρκεῖ νά εἶναι εὐνοούμενος τοῦ συστήματος.

Φθάσαμε σήμερα στό σημεῖον νά ἒχουμε χάσει παντελῶς τήν αἲσθησιν τοῦ δικαίου, φθάσαμε στό σημεῖον νά μήν ἐμπιστευόμαστε οὒτε τήν μάνα μας τήν ἲδια. Κι αὐτό δέν εἶναι ἐπίτευγμα (!) δικό μας, ἀλλά τῶν κυβερνήσεων που τά τελευταῖα χρόνια διαδέχονται ἡ μία τήν ἂλλην συνεχῶς καί χρησιμεύουν σέ κάποια ἀόρατα σιωνιστικά κέντρα ἐξουσίας, νά ὑπογράφουν ἀπλῶς μνημόνια καί ἐφαρμοστικούς κανονισμούς, που καθορίζουν καί διέπουν ἀπλά καί μόνον, τό χρέος τῆς χώρας μας καί τήν συνεπῆ ἐξόφλησίν του. Δέν ἀναφέρεται ὃμως οὐδαμοῦ τό πῶς καί τό γιατί ἀπεκτήθη τό χρέος καί ποῦ διετέθησαν τά χρήματα που ὑποτίθεται πώς ἒχουμε λάβει. Διότι κατά γενικήν ὁμολογίαν ἀκόμη καί κρατικῶν παραγόντων κατά καιρούς, ἒχει εἰπωθεῖ πώς στήν οὐσία δέν ἒχει μπεῖ δεκάρα ἐδῶ μέσα. Ἀπό τήν μία τσέπη τά βγάζουν οἱ δανειστές καί στήν ἂλλην τά βάζουν. Ὓστερα περιμένουν κάποιοι συνταξιοῦχοι φτωχαδάκια, ὁμολογιοῦχοι καί ρωτοῦν "πότε θά ἒρθουν χρήματα καί γι' αὐτούς", ἀκόμη καί τούς μικροαποταμιευτές συνταξιούχους πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι στά πρόθυρα τοῦ ταξιδίου στάς αἰωνίους Μονάς, τούς κορόϊδεψαν , ἐξαπάτησαν, λοιδώρησαν, γιατί ;; Διότι εἶχαν οἱ ἂνθρωποι τήν ἀπρονοησία νά θεωρήσουν τό κράτος μας εὐνομούμενον καί ἀσφαλές.
Μά ἀτυχῶς δέν εἶναι καί οἱ μόνοι, εἶναι πολυάριθμοι αὐτοί που τά τελευταῖα χρόνια, βρέθηκαν ἂνεργοι, ἀπολυμένοι χωρίς ἲχνος ἐφάπαξ που κατέβαλλαν (οἱ τοῦ δημοσίου), τῆς Ὀλυμπιακῆς, τοῦ τερατουργήματος που οϊ ἲδιοι οἱ σημερινοί προσποιούμενοι τούς σωτῆρες μας πολιτικοί ἐδημιούργησαν, ἐργοστασίων που ἒκλεισαν ἂνευ λόγου καί αἰτίας. Ἰδιωτικοί ὑπάλληλοι που ἀναίτια ἒχασαν τήν δουλειά τους διότι κατ' ἐντολήν ἂνωθεν οἱ ὑπουργοί οἰκονομικῶν μας, ἐψήφισαν νόμους ἂνευ νομικῶν ἐρεισμάτων καί ἐντελῶς ἀντισυνταγματικούς, δίνοντας τό δικαίωμα στούς ἐργοδότες νά τούς ἀπολύουν χωρίς συνέπειες, καταπατώντας τίς συλλογικές συμβάσεις καί καθε ἒννοιαν ἐργατικοῦ δικαίου. Ναί ἐκεῖ μᾶς κατήντησαν αὐτοί οἱ πρώην ξυπόλυτοι ἀγῦρτες που παριστάνουν τούς κυρίους, φορώντας ἀκριβά κοστούμια, νομίζοντας πώς ἒτσι "'ανεβαίνουν" στήν ὑπόληψιν τοῦ κόσμου, ἐνῶ στήν πραγματικότητα κατέρχονται ἓνα-ἓνα τά σκαλιά τῆς κλίμακος που τούς ὁδηγεῖ στόν τελικόν ἐξευτελισμό καί στό προσεχές μέλλον στό ἐδώλιο τοῦ κατηγορουμένου κι ἐν συνεχεία βεβαίως στήν φυλακή, ὃπου κανονικά εἶναι ὁ προορισμός τους καί ὁ φυσικός τους χῶρος.

Νά γιατί ἒγραψα στήν ἀρχή πῶς ξεκίνησε ἡ ζωή μας ἐμᾶς τῶν παλαιοτέρων που ἒχουμε τήν ἐμπειρία καί τήν δυνατότητα νά κρίνουμε, ἒχοντας ἰδεῖ καταστάσεις που παρῆλθαν, ἀφήνοντας πίσω τους ἀποκρυσταλλωμένες ἰδέες πιά, ἀλλά καί νά προβλέπουμε ἀνετώτερα τό μέλλον. Ἐμένα προσωπικά μέ ξενίζει πολύ ἓνα καί μόνον γεγονός, γιά τό ὁποῖον πολλές φορές ἒχω κατηγορήσει τόν ἑαυτόν μου. Πόσα χρόνια πέρασαν κι ὃμως αὐτές οἱ 3-4 οἰκογένειες, γενιά τήν γενιά μᾶς κουμαντάρουν ἀκόμα, μέ τούς γέρους Καραμανλῆδες, Μητσοτάκηδες, Βενιζέλους, Παπανδρέου, Βαρβιτσιώτηδες, κλπ κλπ κι ἐν συνεχεία μέ τά παιδιά τους, τά ἐγγόνια τους, τά δισέγγονά τους, πῶς ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ μᾶς πούλησαν, ὂχι μιά καί δυό ἀλλά πολλές φορές, μᾶς ἐτσαλάκωσαν τήν ὑπερηφάνεια μας ὡς λαοῦ, τόν ἐγωϊσμό μας ὡς νοικοκυραίους, διότι εἲμαστε νοικοκύρηδες, μήν ἀκοῦτε τί λέει ὁ τσιμπλιάρης ὁ Σὀϊμπλε, κι ἐμεῖς ἀκόμα ἐκεῖ : " Τί θά ψηφίσουμε φέτος ρέ παιδιά ;; Ἒχχ τί νά ψηφίσεις ρέ  παιδί μου ἒτσι ὃπως ἒγιναν τά πράγματα..., κάπου πρέπει νά ρίξουμε τό κουκί μας.., ξέρω 'γώ, ΝΔ, Πασόκ, ΚΚΕ, κάπου πρέπει νά τόν ρίξουμε..."
Ἒεεεεεεε... ὂχι κύριοι τῆς παρέας.., πέρασεν ὁ καιρός που κρυβόμασταν μήν μᾶς ἀκούσουν τό τί θά ποῦμε, τί θά ψηφίσουμε, μᾶς ἒχουν γδάρει πλέον, ..μᾶς ὂργωσαν τό τομάρι, μᾶς ἒχουν χεσμένους τελικά γιά τό ποιά εἶναι ἡ γνώμη μας, κι ἀκόμη ΘΑ ΣΚΕΠΤΟΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ...;;; ΟΧΙ ΕΚΑΤΟ ΦΟΡΕΣ ΟΧΙ. Ἂς πᾶνε ἐπίτέλους νά κουρεύονται, φθάνει πιά μέ τούς ἀλῆτες, ἂς κοιτάξουμε νά συνεννοηθοῦμε μεταξύ μας κι ἂς βάλουμε ἓνα ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ νά μᾶς διοικῆ. Κι ὂχι γιά πολύ, ἓνα χρόνον κι ὓστερα ἂλλον κι ἒπειτα ἂλλον. Ἀνθρώπους που δουλέψανε, που ἰδρώσανε στήν ζωή τους γιά νά ἐπιβιώσουν κι ὂχι κακομαθημένα κολεγιόπαιδα που τό μόνον που ξέρουν εἶναι νά ξοδεύουν τά ἒτοιμα λεφτά  τῶν μπαμπάδων τους, αὐτοί ἂς πᾶνε νά κυβερνήσουν ἂλλους που ἒχουν τό γοῦστο νά τούς διοικοῦν τέτοιοι, ἐμεῖς τερματίσαμε πλέον γι' αὐτούς καί ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΔΕΙΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ.

Αὐτά τά ὀλίγα, ὑγιαίνετε..!!

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog.46Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;