Ἀρχαιολογία


Ξεχασμένοι ἀρχαιολογικοί θησαυροί
Ἡ πόλις τῆς Πέτρας
(ἐπιμέλεια Κῶστα Σκανδάλη)

 Πολλές φορές ἡ ἀγάπη καί τό μεράκι μπορεῖ νά δημιουργήση πολύ ὂμορφα πράγματα. Δεῖτε γιά παράδειγμα τό βίντεο που ἀκολουθεῖ, μέ σκηνοθετική φροντίδα κι ἐπιμέλεια τοῦ φίλου Κ.Σκανδάλη κι ἂς ἀναρωτηθοῦμε ἐάν ἡ δημόσια ἑλληνική τηλεόρασις που πληρώνουν ἀδιαμαρτύρητα οἱ Ἓλληνες, κατέβαλλεν ἒστω καί μέρος τῆς προσπαθείας που χρειάζεται ἓνας ἰδιώτης, προκειμένου νά δημιουργήση, κάτι τόσον ὡραῖο, σέ ποιό σημεῖο θά εἲχαμε φθάσει πολιτισμικά καί ὂχι μόνον.


Μέ ἀφορμήν ἓνα μαίηλ ἐκ μέρους τοῦ πάντοτε δημιουργικοῦ φίλου ἑλληνοπρεποῦς Κῶστα Σκανδάλη, συγγραφέα καί μελετητοῦ τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ.

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ