Ὁ Σνόουντεν γυρίζει να βρῆ ἂσυλον

Σάββατον 6 Ἰουλίου 2013

διεθνῆ

Εἲχαμε ἀναρτήσει πρῶτοι (τίτλος Διαρροή, ἀνάρτησις 11 Ἰουνίου) τά νέα γύρω ἀπό τήν συνέντευξη τοῦ Σνόουντεν καί τίς κατατεθειμένες ἀπόψεις του, ὃπως καί τό τί εἶχε διαρρεύσει στόν τύπο σχετικῶς μέ τίς κρυφές δραστηριότητες τῆς NSA καί τίς παρακολουθήσεις κι ὑποκλοπές παγκοσμίως μέσω τῶν κονωνικῶν μέσων δικτύωσης, τό Facebook, Google, Yahoo, ἐξ ὃσων εἶναι περισσότερον γνωστά στήν χώραν μας, ἀλλά καί ἂλλων. Ἡ ἀμερικανική ὑπηρεσία ἀσφαλείας ὃπως κατήγγειλεν ἀπό πρῶτο χέρι ὁ Σνόουντεν, ἒχει δημιουργήσει ἓνα δίκτυο παγκόσμιον, μέσω τοῦ ὁποίου ἒχει τήν δυνατότητα νά παρακολουθῆ ἀνά πᾶσαν ὣρα καί στιγμή, τόν λογαριασμό σας, τί πιστωτική κάρτα χρησιμοποιεῖτε, τούς κωδικούς σας, τήν τηλεφωνική σας σύνδεσιν, τά ραντεβοῦ σα κι ἓνα σωρό ἂλλες εὐαίσθητες πληροφορίες.

Ὁ ἲδιος ὁ Σνόουντεν στήν συνέντευξη που παρεχώρησεν ἒδωσε καί περιέγραψεν ἐπίσης τήν ψυχική κατάσταση στήν ὁποίαν βρίσκεται κυνηγημένος λέγων πώς γνωρίζει, ὃτι τό δίχως ἂλλο
κινδυνεύει καί τό γνωρίζει καλά αὐτό, ὃτι δηλαδή σύντομα θά βροῦν τρόπο νά τόν βγάλουν ἀπό τήν μέση. "Τό μόνον που δέν γνωρίζω, εἶναι ἡ ὣρα καί ὁ τόπος που θά τό κάνουν. Γι' αὐτούς δέν εἶναι καθόλου πρόβλημα τό πῶς θά μέ βροῦν καί πῶς νά τό κάνουν..", εἶχε πεῖ στήν πρώτην ἐκείνη ἀποκαλυπτική του συνέντευξιν. Σήμερα αὐτός ὁ νέος στήν ἡλικία μηχανικός λογισμικοῦ που ἐργαζόταν στήν Χαβάη στόν τομέα παρακολουθήσεις, 29 ἐτῶν μόλις, κλωθογυρίζει τόν κόσμον ὁλόκληρον προκειμένου νά ἀνακαλύψει τρόπο νά κρυφτῆ ἀπό τό "μακρύ χέρι" τοῦ μεγάλου ἀδελφοῦ.

Βρῆκε γιά μικρό διάστημα καταφύγιον στό Ἐκουαντόρ ἀλλά τόν ἀνακάλυψαν (ἢ τόν κάρφωσαν κάποιοι καλοθελητές), ὁ ἲδιος ὁ Ποῦτιν τοῦ προσέφερε ἂσυλον ἀλλά ἀπό ὃ,τι φαίνεται τόν καταζητοῦν ὃλες οἱ ἀμερικανικές μυστικές ὑπηρεσίες, που ἀκολουθοῦν κατά πόδας κάθε του μετακίνησιν. Τό δίκτυον ὃμως Wiki-leaks τό ὁποῖο κατά τά φαινόμενα ἀποτελεῖ τόν ἀντίποδα στήν προκειμένη περίπτωση κι εἶναι ἀναμφισβήτητα μέ τήν πλευράν τοῦ Σνόουντεν, ἒδωσε τήν Παρασκευή στήν δημοσιότητα πληροφορία που φέρει τόν φυγάδα τῶν διαρροῶν νά ἒχη κάνει ἀκόμη 6 αἰτήσεις ἀσύλου σέ διαφορετικές χῶρες, ἐλπίζων πώς κάποια θά ἀναλάβη νά τόν κρύψη. Δήλωσεν ἐπίσης ὃτι ἡ προσπάθειά του νά βρῆ ἂσυλο παραπαίει.

 Ὁ πρόεδρος Μπαράκ Ὀμπάμα σέ συνέντευή του
Ὁ Σνόουντεν πιστεύεται πώς ἒχει "κολλήσει" σέ ἀεροδρόμιο τῆς Μόσχας, στό τμῆμα διελεύσεων (transit), ὃπως καί ὃτι ἒχει ἢδη κάνει αἲτησιν ἀσύλου σέ περισσότερες ἀπό 20 χῶρες συμπεριλαμβανομένης τῆς Βενεζουέλας καί τοῦ Ἐκουαντόρ. Ἐν τούτοις πολλές ἀπό αὐτές τόν ἒχουν ἀπορρίψει. Ὁ πρόεδρος Μπαράκ Ὀμπάμα ἒχει δείξει δημόσια μία χαλαρή στάσιν ἒναντι τοῦ Σνόουντεν δηλώνων ὃτι, "δέν θά τσακιστῶ κιόλας νά στείλω ἓνα τζέτ γιά νά φέρω πίσω ἓναν 29χρονον χάκερ..". Σέ ὃλα αὐτά ἂς προστεθεῖ πώς τό διεθνές δίκτυο διαρροῶν παγκοσμίως Wiki-leaks, σέ ἀνάρτησή του στό Tweeter προχθές, δήλωσε πώς δέν πρόκειται νά δώση στήν δημοσιότητα τίς χῶρες ὃπου ὁ Σνόουντεν ζητεῖ νά καταφύγη, ἐξ αἰτίας τῶν παρεμβάσεων τῶν Ἠνωμένων πολιτειῶν (!).

Ἀλλά τό μήνυμα αὐτό γίνεται ἀπλή νύξις μπροστά στό δρᾶμα τοῦ βολιβιανοῦ προέδρουἚβο Μοράλες, τοῦ ὁποίου τό ἀεροπλᾶνο σέ μία πτήση του πρός διεθνῆ προορισμόν ὑπεχρεώθη νά προσγειωθῆ στήν Αὐστρίαν, λόγω ὑπονοίας πώς μεταξύ τῶν ἐπιβατῶν ὑπῆρχε καί ὁ Ἒρικ Σνόυντεν. Οἱ ἀμερικανικές ἐπίσημες πηγές, δέν ἒδωσαν εὐθείαν ἀπάντησιν ὡς πρός τίς πληροφορίες που εἶχαν σχετικῶς μέ τό ἐάν ἣ ὂχι ὁ Σνόουντεν βρισκόταν στό ἀεροπλᾶνο τοῦ Μοράλες. Ἀπλῶς δήλωσαν πώς εἶχε καί πρίν ζητηθεῖ ἀπό τό ἐπίσημο κράτος τῶν Ἠνωμένων πολιτειῶν, που ἦλθε σέ ἐπαφήν μέ τούς εὐρωπαίους ὁμολόγους τους, ὃτι "θά ἐπιθυμούσαν νά ἰδοῦν τόν Σνόουντεν νά ἐπιστρέφη στήν χώρα του (USA)..". Ὃλοι φυσικά γνωρίζουμε γιατί τό ἐπιθυμοῦν αὐτό οἱ Ἠνωμένες Πολιτεῖες καί ποιός εἶναι ὁ ἀπώτερος σκοπός τους, γιά τόν ἂνθρωπο που ἒβγαλε στήν φόρα ὃλα τους τά ἂπλυτα..., ὃπως καί τό ποιά καί πόσην ἐπιρροήν ἒχουν σέ διάφορα μικρά κράτη ἀνά τήν ὑφήλιον.. 

Ἀναρτήθηκε ἀπό : zeuxisblog.46
Πηγή : δημοσίευμα Wiki-leaks      

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;