Χορτοφαγία ἢ κρεωφαγία ;;

Δευτέρα 16/7/2013

Διατροφή

Τί εἶναι ἐκεῖνο που κανονικά θά μᾶς ἒκανε νά ντρεπόμαστε..

Γιά ποιούς λόγους ὁ ἂνθρωπος"συνήθισε"νά καταναλώνη κρέας καί γενικῶς ζωϊκῆς προελεύσεως προϊόντα ;; Τί μᾶς ἀναγκάζει νά γινόμαστε ἂσπλαχνοι μπροστά στήν ἀθωότερην μορφή ζωῆς, αὐτήν τῶν ζώων;;  
Ὁ G.Yourofskyἀκτιβιστής μᾶς εἰσάγει σέ ἓναν κόσμον ὁλόκληρoν ἂλλου τρόπου σκέψης καί γιατί ὂχι
φιλοσοφίας, ὃσον ἀφορᾶ τόν τρόπον διατροφῆς μας ἀλλά καί τήν ἀντιμετώπισιν ἂλλων μορφῶν ζωῆς,
ὃπως καί τόν σεβασμόν ἒναντι ὃλων τῶν ὑπάρξεων, ἰδωμένο ὂχι μέ τά μυωπικά γυαλιά τοῦ καταναλω
τισμοῦ, που τόν μόνον που ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ ἀλυσσίδα παραγωγῆς, γιά τό κέρδος που θά προκύψη.
Τό βίντεο ἒχει ἑλληνικούς ὑπότιτλους.Εἶναι πραγματικά παρήγορον τό γεγονός πώς ὑπάρχουν ἀνάμεσά μας ἂνθρωποι που σκέπτονται ἀκόμη φυσιολογικά. Γιά νά καταλάβη κανείς τί ἀκριβῶς σημαίνει "φυσιολογικά" θά πρέπη νά κάνη ἓναν μικρόν περίπατον στήν ἐξοχή, κοντά σέ ἓνα δάσος ἢ κάποιο ποταμάκι, προκειμένου νά ἀντιληφθῆ τήν ἀκριβῆ ἒννοιαν καί προσδιορισμόν αὐτῆς τῆς ἐννοίας. Ἒχουμε ξεφύγει ἀγαπητοί μου πρό πολλοῦ ἀπό αὐτό που λέμε φυσιολογικόν. Χαμένοι μέσα σέ ἓναν κυκεώνα διαφήμισης ὑποχρεώσεων, βαρῶν οἰκογενειακῶν καί καταπίεσης ἀπό διάφορες νομικές ἢ νομικίστικες διαδικασίες στίς ὁποῖες μᾶς ὑποβάλλουν οἱ κυβερνήσεις, καταντήσαμε νά ἀπαρνηθοῦμε τήν ἐπαφήν μέ τήν Φύσιν καί τούς κανόνες της.
Εἶναι αὐτοί οἱ κανόνες που θά ἒπρεπε νά ἒχουμεν ὡς ὁδηγόν στά βήματα τῆς ζωῆς μας κι ὂχι τίς ντιρεκτίβες τῆς διαφημηστικῆς καμπάνιας κάθε ἑταιρείας που θέλει νά αὐξήση ἀπλῶς τίς πωλήσεις της χωρίς κἂν νά μεριμνᾶ γιά τήν ὑγείαν τῶν καταναλωτῶν της καί τίς ἐπιπτώσεις τῶν προϊόντων της στήν ὑγείαν μας.

Σύνδεσμος βίντεο :

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog.46
Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;