Ἒξω πᾶμε καλά..(;;!!), ἀλλά μέσα τά πᾶμε χάλια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

..δυστυχῶς οἱ ἐλπίδες διαψεύστηκαν καί πάλιν..παρά τήν προβολήν τοῦ Σαμαρᾶ στίς Βρυξέλλες

Τά ..μαντᾶτα καί πάλι μαῦρα στήν εἰκονική μας πραγματικότητα ἀπό ὃ,τι δείχνουν τά νεοεξαγγελθέντα οἰκονομικά στοιχεῖα. Παρά τό ὃτι "λένε" οἱ ἀξιότιμοι κύριοι τῆς κυβέρνησης, τά γεγονότα διαρκῶς τούς διαψεύδουν, λές καί τό κάνουν ἐπίτηδες γιά νά τούς γελοιοποιοῦν. Ἡ κυβέρνησις θέλουσα νά πείση πώς ἒχει κάνει πιό φιλότιμη προσπάθεια νά συμμαζέψη τήν ξεχειλωμένη μας οἰκονομία, τά κάνει κωλοβάχατα, διότι ἒχει συνηθίσει γιά χρόνια σέ ἓναν τρόπον διοίκησης που λειτουργεῖ μέ παλιόν ἀναχρονιστικόν τρόπο που θέλει χρόνια προκειμένου νά ἀποκατασταθῆ ἀκόμη κι ἂν καταβάλλουν ὑπεράνθρωπες προσπάθειες που εἶναι ὀφθαλμοφανές ὃτι δέν τό ἐπιθυμοῦν.
Προτιμοῦν τήν παλιά καλή μέθοδο (γι'αὐτούς), τῶν ρουσφετιῶν καί τῆς πολυπληθοῦς πελατείας, που ὁδηγεῖ σέ χοντρές ἀμοιβές καί ἐποχές παχειῶν καί καλῶν ἀγελάδων σέ ψήφους, που τούς ἒδιναν τήν δυνατότητα νά κρατιοῦνται γερά στήν ἐξουσία μέ αὐτοδυναμία, γράφοντας ὃλους τούς ὑπολοίπους στά παλιά τους παπούτσια. Δέν ἒχουν δυστυχῶς ἀκόμη συνειδητοποιήσει τήν ἀλλαγή που ἐπέβαλλαν τ'ἀφεντικά τους ἀπό πάνω, που φεῦ περιλαμβάνει κι αὐτούς στά μελλοντικά τους σχέδια, καθώς καί τόν περιορισμό τῶν δικῶν δαπανῶν κι ἀσύδοτης σπατάλης.

Τά ἐφετεινά στοιχεῖα δεχνουν ἒσοδα πραγματοποιηθέντα 723 ἑκατ. εὐρώ ἀπό παλαιές ληξιπρόθεσμες ὀφειλές, ἒως τέλους Μαΐου, ἐνῶ τά ἀναμενόμενα ἦσαν 1.14 δίς γιά τούς ἓξη πρώτους μῆνες τοῦ τρέχοντος καί 1.9 δίς ὃσον ἀφορᾶ τά ἐτήσια ἒσοδα, στόχος που ἀπεδείχθη οὐτοπικός. Ἡ Γ.Γ.Ἐσόδων  ἒδωσε τά στοιχεῖα αὐτά σχετικά μέ τούς ἐπιτευχθέντας φορολογικούς ἐλέγχους μέσα στό τρέχον ἒτος. Ὁ ἀπολογισμός δείχνει ὃτι ἒγιναν 115 ἒλεγχοι, ἒναντι προγραμματισθέντων 176 μέσα στό πρῶτο ἑξάμηνον, μέ τελικά προγραμματισμένον ἐτήσιον στόχον τούς 596, ὃσον ἀφορᾶ στίς μεγάλες ἐπιχειρήσεις. Κατά τήν διενέργειαν αὐτῶν τῶν τακτικῶν ἐλέγχων, εἰσεπράχθησαν τό 26,8% τοῦ συνόλου τῶν βεβαιωθέντων ἐσόδων, μέ στόχον ἑξαμήνου τό 65% καί ἐτησίου τό 75%.

Μέλη τῆς εὐρωπαϊκῆς ...κλίκας, μέ ἐλλείματα ἂνω τοῦ 1 τρίς εὐρώ, ἐκτός τοῦ Ἀντώνη
Σέ ὃ,τι ἒχει νά κάνη μέ τούς προσωρινούς ἐλέγχους, εἰσεπράχθη τό πεντάμηνο τό 21,4% τῶν βεβαιωθέντων, ἐνῶ τά ἀναμενόμενα ἦσαν 45% τό πρῶτον ἑξάμηνο καί 55% τό ἐτήσιον. Ἐπίσης στήν κατηγορίαν τῶν ἐλέγχων φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, τό πρῶτο πεντάμηνο τῆς χρονιᾶς που διανύουμε πραγματοποιήθηκαν 211 ἒλεγχοι, μέ στόχον ἑξαμήνου τούς 280 (!) καί φιλοδοξούμενου ἐτήσιου τούς 910 στόχους (!!!). Μέ λίγα λόγια τό ποσοστό εἰσπραχθέντων τό πεντάμηνο ἦταν 37.4%, ἐνῶ εἶχε ὑπολογισθεῖ γιά τούς πρώτους ἓξη μῆνες 40% κι ἐτήσιον 65%.

Μά ἀναρωτᾶται κανείς ἂν αὐτοί ὃλοι γνωρίζουν τελικῶς ποῦ βρίσκονται καί τί πράττουν, ὃπως καί ποιούς πᾶνε νά κοροϊδέψουν. Ὁ λαός γνωρίζει ἂριστα τά τεκταινόμενα καί περιμένει εὐκαιρία νά τούς ἐξαποστείλη. Ἡ οἰκονομία μας ἒχει καταντήσει σέ αὐτά τά χάλια ἐξ αἰτίας τῶν χειρισμῶν ὃλων αὐτῶν τῶν ἀνευθύνων ἀνθρώπων που ἡ μόνη δικαιολογία που μποροῦν νά ἀρθρώσουν, εἶναι δέν τά πᾶμε καλά γιατί δέν μᾶς δίνουν λεφτά ἀπ' ἒξω. Πρόκειται γιά οὐτιδανούς, ἂτομα μέ μηδέν ἱστορία πίσω τους, μηδέν πεῖρα, ὂχι μόνον στήν διαχείρησιν στόν οἰκονομικόν τομέα ἀλλά γενικῶς εἶναι ἀπαίδευτοι καί ἀνεπίδεκτοι πάσης γνώσεως, διότι ἀφ' ἑνός οὐδέποτε ἐργάσθησαν, ἀλλά καί κατά τά φαινόμενα ἐνδιαφερόμενοι οἱ ἲδιοι ἢ αὐτοί που τούς ἐτοποθέτησαν τοποτηρητές ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, μόνον τίτλους τούς ἒδωσαν, ἲσως διότι ἐνδιεφέροντο ἀπλῶς γιά τσομπάνους στά μαντριά τους ἐνταῦθα..  

Ἡ μέθοδος τοῦ κάνω κράτος καί τό συντηρῶ μέ δανεικά πάει πέθανε πλέον, δέν ὑπάρχει οὒτε στά ὂνειρά μας πλέον αὐτό πρέπει νά τό συνειδητοποιήσουν ἁπαξάπαντες, τελείωσαν οἱ ἐποχές τῶν χατηριῶν, ρουσφετιῶν κι ἐξυπηρετήσεων. Παράγεις τρῶς, δέν παράγεις, βρές τρόπον νά ἐπιβιώσης, ἀλλοιῶς παῖδες ἑλλήνων δέν γίνεται πιά χωνέψτε το, ἀρκετά βασανιστήκαμε οἱ πολλοί νά συντηροῦμε καί νά ταΐζουμε πλουσιοπάροχα τούς λίγους κηφῆνες που μόνον κοκορομαχίες στήν τηλεόρασιν εἶναι ἱκανοί νά κάνουν. Τέρμα τά δίδραχμα κύριοι τοῦ κοινοβουλίου, ἢ ἀλλάζετε ὁμοῦ (ὁμαδικά) γήπεδο, ἢ σᾶς πετᾶμε στόν Καιάδα..!!!

Αὐτά καί μέ ὑγείαν..

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;