Τό θέμα Σνόουντεν ἐξελίσσεται σέ θρίλερ

Σάββατον 7/7/2013

ΔΙΕθΝΗ

Ἒκτακτο : τί κρατάει στά χέρια του ὁ ἀποσκιρτήσας πράκτωρ τῆς NSA

Ἐχθές ἡ PRESS TIME κυκλοφόρησε τίς τελευταῖες ἐξελίξεις ἐκτάκτως καί λόγω τῶν κυριολεκτικά καυτῶν πληροφοριῶν σχετιζομένων καί μέ τήν χώραν μας καθώς καί τά ἐσωτεριικά μας θέματα, που εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητος. Ὃχι μόνον ὃμως διότι ὁ 29χρονος μηχανικός λογισμικοῦ, κρατάει στά χέρια του που ἀφοροῦν 38 χῶρες τίς ὁποῖες ἡ NSA εἶχε σάν "στόχους", παρακολουθώντας τίς πρεσβεῖες τους, ὃπως καί τίς ἀντιπροσωπεῖες τους στά Ἠνωμένα Ἒθνη. Οἱ ἀποκαλύψεις ἐν τούτοις δέν σταματοῦν ἐκεῖ ἀλλά ἐπεκτείνονται στίς ἐπιλεγμένες μεθόδους παρακολούθησης, μέ ἐξειδικευμένα "ἐργαλεῖα"καί συσκευές ὑψλῆς τεχνολογίας που τούς ἒδιναν τήν δυνατότητα κυριολεκτικά νά"βρίσκονται μέσα" πρακτικά σέ ὃ,τι γινόταν ἢ ἐτεκμαίρετο στό περιβάλλον τῶν ὑπό παρακολούθησιν κρατῶν.
"Ἒχω στά χέρια μου ὑλικό καυτό γιά τήν Ἑλλάδα τρίτο κατά σειράν μετά ἀπ' ἐκεῖνο τῆς Γερμανίας καί Κίνας..", φαίνεται νά δηλώνει ὁ Ἒρικ Σνόουντεν. Διατηρεῖ ἀρχεῖο μέ τίς συνομιλίες ΓΑΠ, Γ.Παπακωνσταντίνου, Στρός Κάν, Μέρκελ, Ὂλι Ρέν κλπ. Μία πρώτη γεύση ἀπό τά "κρυφά χαρτιά" που κρατάει στά χέρια του ὁ πράκτωρ τῆς ἀμερικανικῆς ὑπηρεσίας Ἀσφαλείας μποροῦμε νά πάρουμε σήμερα, ἀπό λίγα πράγματα που ἐξέφρασεν ὁ Σνόουντεν λίγο πρίν φύγει γιά Μόσχα ἀπό τό Χόνγκ-Κόνγκ σέ δημοσιογράφο τῆς Sydney morning Herald (ἀνωνύμως). Βεβαίως ἒτσι ὃπως ἐξελίσσεται τό θέμα μικρή σημασία ἒχει γιά τήν παγκόσμιαν κοινή γνώμη τό ποῦ βρίσκεται ὁ Σνόουντεν, ἐνῶ τεράστιες διαστάσεις λαμβάνει αὐτομάτως τό τί ἀκριβῶς κρατάει ὁ πρώην πράκτορας στά χέρια του.

Εἶναι πέρα γιά πέρα βέβαιον ὃτι κανείς ἀπό σήμερα πλέον δέν θά μπορῆ νά κοιμᾶται ἣσυχος ἒπειτα ἀπό τήν γνωστοπίηση που ἀκολουθεῖ καί ἀφορᾶ κυριολεκτικά σχεδόν ὁλόκληρον τόν πλανήτη καί τίς ἡγεσίες τῶν κρατῶν που αὐτή τήν στιγμήν βρίσκονται στό προσκήνιον. Σέ σχέση μέ τήν Ἑλλάδαν ὁ Σνόουντεν ἒχει ὑποκλέψει καί κρατάει στοιχεῖα γιά :
 • Τήν μόνιμην ἀντιπροσωπεία στήν Ε.Ε.
 • Τήν μόνιμην ἀντιπροσωπεία στό ΝΑΤΟ
 • μόνιμην ἀντιπροσωπεία στόν ΟΗΕ
 • μόνιμην ἀντιπροσωπεία τῆς Ε.Ε.στίς ΗΠΑ
 • Πρεσβεία τῆς Ἑλλάδος στίς ΗΠΑ
 • Πρεσβεία μας στό Παρίσι
 • Πρεσβεία μας στήν Γερμανίαν
 • ἀντιπροσωπεία τῆς Ἑλλάδος σέ διάφορες ἐπιτροπές τῆς ΕΕ καί τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κοινοβουλίου, ἐπίσης ἀπό 7 πρεσβεῖες μας σέ ἂλλες χῶρες τίς ὁποῖες ὑπέκλεπτε ἀνελλιπῶς καί συνεχίζει νά ὑποκλέπτη, ἐπίσης ἀπό 38 χῶρες συμμάχους τῶν ΗΠΑ ἀλλά καί 64 ἀκόμη φιλικά διακείμενες ἒναντί των.

Τί στοιχεῖα ἒχει ;;

Ἀπό ὃ,τι δείχνουν τά πράγματα καί οἱ διαρρέουσες πληροφορίες, οἱ Ἀμερικανοί μέσω τοῦ συστήματος τῆς ὑπηρεσίας τους, γνωρίζουν σχεδόν τά πάντα σέ σχέση μέ τούς ἀκόλουθους τομεῖς :
 • Ἐπαφές ΕΚΤ-ΕΕ ἐπί Τρισέ καί μέ ποιόν τρόπο μᾶς ἒφεραν ὡς ἐδῶ οἱ τοκογλύφοι
 • Ὃλες τίς λεπτομέρειες σχετικά μέ τίς συνομιλίες ΓΑΠ-Παπακωνσταντίνου καί τί σόϊ συμφωνίες ἒκαναν μέ Ἀλμούνια, Ρέν, Λαγκάρντ, Τρισέ καί τόν πρόεδρο τῆς ὁμοσπονδιακῆς τράπεζας τῆς Γερμανίας (Bundesbank), κλπ.
 • Τί εἶπε καί ἒκανε ὁ Στρός Κάν στήν Ἑλλάδα γιά νά ἀποφύγη τίς συνέπειες καί γιατί δέν ἀκολουθήσαμε.
 • Ὃλες τίς σζητήσεις μας στά γραφεῖα μας στήν ΕΕ, τί ἒλεγαν οἱ τραπεζίτες μας, τήν δυναμική ἀντίστασιν στά μνημόνια παράδοσης κλπ.
 • Τί εἶχε προτείνει ἡ ἀμερικανική πλευρά γιά νά ἀγοράση μεγάλο μέρος τοῦ χρέους μας καί γιατί δέν ἒγινε, πῶς θά μπορούσαμε νά εἲχαμε σωθεῖ, ποιοί οἱ ἂνθρωποι στήν Ἑλλάδα τῆς ΕΕ-ΕΚΤ που δέν ...φαίνονται.
 • Διάφορες ἀναφορές σέ ΑΟΖ, ΕΕ καί  ΝΑΤΟ, θέματα μυστικῶν συνομιλιῶν μέ Ἰσραήλ καί ἀνάπτυξη πυραυλικῶν συστημάτων στήν Νότιαν Εὐρώπην (γιατί ἂραγε;;).
 • ὃλες τίς λεπτομέρειες σχετικά μέ τήν παρουσία καί ἐνέργειες ξένων ἀεροπορικῶν ἀποστολῶν (ἐπιθέσεων) στήν Λιβύην.
 • Πολλές λεπτομέρειες σχετικά μέ τά γερμανικά μυστικά ὁπλικά συστήματα στήν χώραν μας καί τούς ἐκβιασμούς τοῦ Βερολίνου.
 • Τό παρασκήνιο γιά τό 3ον μνημόνιο, τί συζητοῦσε ἡ δικομματική κυβέρνηση μέ Μέρκελ-Σόϊμπλε, πῶς ἒβριζεν ἡ Μέρκελ τήν Ἑλλάδα, τί ἒλεγε διευθυντικό στέλεχος τοῦ Σόϊμπλε στούς Ἀμερικανούς γιά τήν χώρα μας, ὃλα ὃσα ἒλαβαν χώρα περί δανείων ἀπό Ρωσία-Κίνα κλπ.
 • Τίς συνεννοήσεις τοῦ ἐδῶ γραφείου τῆς ΕΕ μέ κυβέρνησιν, ΥΠΟΙΚ κλπ.
 • Λεπτομέρειες ἀπό πλήρη ἀναφορά σχετικά μέ τά πεπραγμένα τῶν συνόδων τῆς ΕΕ γιά ὃλα τά θέματα τήν τελευταίαν τριετίαν, τῶν G-8, τῶν  G-20, τῆς πυρηνικῆς διάσκεψης, τῶν συνόδων τοῦ ΝΑΤΟ σέ Βουκουρέστι, Στρασβοῦργο-Κέλ, Σικάγο κλπ.
 • Οἱ διαφορές μεταξύ Γερμανίας καί Γαλλίας γιά Πορτογαλλία, , Ἑλλάδα,Ἰσπανία, ά ἀπαξιωτικά σχόλια Μέρκελ, Σόϊμπλε γιά τίς οἰκονομίες τοῦ Νότου καί τίς μηδαμινές ἀντιδράσεις ἐκ μέρους αὐτῶν τῶν κρατῶν.
 • Λεπτομέρειες συζητήσεων ἐπί Γιοῦνγκερ καί 4 διασκέψεις μέ Ντράγκι-ΕΚΤ γιά τό τρίτο μνημόνιον.
 • Ποιός εἶναι ὁ διεθνής τραπεζίτης που θέλει νά κυκλοφορήση βιβλίο σχετικά μέ τήν ὁμηρίαν λαῶν Ἑλλάδος καί Πορτογαλίας.
 • Ὃλα τά σχετικά μέ τίς ἐπισημάνσεις σέ 6 ἐκθέσεις γιά ὑδρογονάνθρακες στήν περιοχή μας καί τίς συζητήσεις Ἑλλήνων σχετικά μέ τό τί ὑπάρχει ἢ ὂχι.
 • Ὃλες οἱ ὑποκλοπές γιά τό σύστημα μέ κωδική ὀνομασία Perdido, γιά Ἑλλάδα Βαλκάνια, θέσεις ΕΕ γιά τρομοκρατία κλπ., τό Dropmine γιά τήν Ἑλλάδα (;) καί τί εἶχαν προετοιμάσει οἱ Ἀμερικανοί μέ 3 κορυφαία ἰνστιτούτα γιά νά κουρέψουν τό ἑλληνικόν χρέος καί ἡ ἂμεση ἀντίδραση τῶν Γερμανῶν, ἡ σκληρή ἀντιπαράθεσις Γκάϊντνερ μέ Σόϊμπλε, ὃπως καί ἡ θέσις τῶν ἀμερικανῶν ὃτι δέν ἐκδικοῦνται καί δέν συμπεριφέρονται ἒτσι σέ συμμάχους...!!! Καθώς καί γιατί δέν μίλησαν οἱ δικοί μας τότε..
 • Τί εἶπε ἡ τότε σύμβουλος ἐθνικῆς ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ, Σούζαν Ράϊς στά Ἠνωμένα Ἒθνη, στόν Γερμανό πρέσβην γιά τό θέμα τῆς Ἑλλάδος στόν ΟΗΕ καί ἡ σφοδρή ἀντιπαράθεσίς τους.
Αὐτά εἶναι τά κυριώτερα που χαρακτηρίζονται ἀπλῶς "πολύ ὀλίγα καί γιά τήν ὣρα", σύμφωνα μέ ὃσα φανέρωσεν ὁ Σνόουντεν στόν ἀναλυτήν-δημοσιογράφο, που χαρακτήρισε τήνἙλλάδα τήν τρίτη πιό καυτήν περίπτωση μετά τήν Ρωσία-Κίνα, λέγοντας ἐπίσης πώς ἐπίκειται νά βγοῦν στήν φόρα τά πολύ χοντρά θέματα (που τά περιμένουμε ἀγωνιωδῶς).

Πῶς ἒκαναν τίς παρακολουθήσεις

Οἱ κοριοί, οἱ κεραῖες καί πῶς ὑποβαθμίζεται τό θέμα ἀπό τούς Ἀμερικανούς 

Τό τί ἐπακολούθησεν μετά τό σκάνδαλο μέ τήν Vodafone καί τίς ὑποκλοπές εἶχεν ἐπικρατήσει ἡ ἐντύπωσις πώς οἱ ἀμερικανικές μυστικές ὑπηρεσίες εἶχαν τήν δυνατότητα νά "'ακοῦν καί βλέπουν" ὃ,τι κυριολεκτικά ἐκινεῖτο, ἀκόμη μέχρις καί στ' ἀνώτερα ἐπίπεδα τῶν κυβερνήσεων. Αὐτό μέ τίς πρόσφατες ἀποκαλύψεις τοῦ Σνόουντεν ἒπαψε νά ἰσχύη καί πλέον δέν ὑφίσταται ὁ παλαιός "μύθος". Ὁ σνόουντεν ἒδωσε κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικῶς μέ τούς τρόπους που εἶχαν στήν NSA νά παρακολουθοῦν τούς ἑλληνικούς στόχους τους. Σύμφωνα πάντα μέ τόν Σνόουντεν τά ἂτομα που ἀπησχολούνταν μέ τήν ΕΕ τό 2010 ἦσαν 90, ἀπό τούς ὁποίους δύο ἦσαν ἠλεκτρονικοί χειριστές τῆς εἰδικῆς κεραίας.
Ὁ κωδικός που χρησιμοποιούσαν γιά τίς παρακολουθήσεις  τῆς Ἑλλάδος ἦταν Powel, ἐνῶ στήν Guardian δημοσιεύτηκε ἡ κωδ. ὀνομασία τῆς παρακολούθησης τῆς ἑλληνικῆς πρεσβείας ἦταν klondyke. Σύμφωνα μέ τά ἒγγραφα που κοινοποίησεν ὁ Σνόουντεν 38 συνολικά ἦσαν οἱ στόχοι-κράτη που ἐπαρακολουθοῦντο τῶν ἑλληνικῶν πρεσβειῶν κι ἀντιπροσωπειῶν συμπεριλαμβανομένων, ὃπως ἡ πρεσβεία μας στήν Οὐάσιγκτον, ἡ μόνιμη ἀντιπροσωπεία μας στόν ΟΗΕ. ὃλες οἱ παρακολουθήσεις γίνονταν ἐξατομικευμένα γιά τήν κάθε περίπτωσιν, ἐνῶ τά ἐργαλεῖα που χρησιμοποιούσαν ἦσαν "κοριοί", ἐξειδικευμένα μέσα παρακολούθησης καί εἰδικές High tech κεραῖες. Μαζί μέ τίς εὐρωπαϊκές ἀποστολές ἐπαρακολουθοῦντο καί φίλιες δυνάμεις ὃπως ἡ Γαλλία, Ἰαπωνία, Ἰταλία, Μεξικό, Ν.Κορέα κλπ
Σ' αὐτό τό ἒγγραφο ἀναφέρεται ὁ λόγος κατασκοπείας τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν, που ἦταν γιά νά γνωρίζουν οἱ ΗΠΑ τίς ὑφιστάμενες διαφωνίες μεταξύ τῶν κρατῶν μελῶν τῆς ΕΕ γιά τά ζητήματα τῆς ἐνοποίησης, ἐνῶ τό κωδικό ὂνομα ἦταν γιά τήν Εὐρώπη Perdido(χαμένος), τό δέ σχέδιο ἐξελισσόταν μέ τήν βοήθειαν  "κοριῶν" καί τήν ἀντιγραφήν ὁλόκληρων σκληρῶν δίσκων. Δίδεται ἐπίσης ἡ πληροφορία πώς ὁ Σνόουντεν παραμένει στό transit τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Μόσχας περιμένοντας ἀπάντησην ἀπό τό Ἐκουαντόρ γιά παροχήν ἀσύλου, διότι τό διαβατήριό του ἒχει ἀκυρωθεῖ ἀπό τίς ΗΠΑ.

Ἡ ὑποβάθμισις τοῦ θέματος

Οἱ Ἀμερικανοί προσεπάθησαν νά ὑποβαθμίσουν "είδικά" τό θέμα τῆς Ἑλλάδος κάνοντας λόγο γιά μικροῦ ἐνδιαφέροντος θέμα (;), στηριζόμενοι στόν ὂγκο τῶν δεδομένων που εἶχαν ὑποκλαπεῖ ἀπό ἐμᾶς, ἀπό τό σύστημα Prism. Ἡ δικαιολογία που προεβλήθη ἀπό ἀμερικανικά ΜΜΕ ἦταν πώς τό ἐνδιαφέρον γά τήν Ἑλλάδα, Πορτογαλία καί Ἰρλανδία ἦταν ὁ κίνδυνος διαλύσεως τῆς εὐρωζώνης ἐξ αἰτίας τῶν ἐλλειματικῶν οἰκονομιῶν τους.
Προκειμένου δέ νά κατευνάσουν τά πνεύματα τῶν διαταραγμένων σχέσεων μέ τούς συμμάχους τους καί τόν παγκόσμιο σάλον, οἱ ὁποῖοι ἐδήλωσαν, ὃτι ἒχουν προαναγγελθεῖ ἒρευνες σχετικά μέ τό θέμα κι ὃτι θά ζητηθοῦν κυρώσεις, οἱ Ἀμερικανοί ἀξιωματοῦχοι, ἀνήγγειλαν  ὃτι σκοπεύουν ἂμεσα νά ἒλθουν σέ ἀπ' εὐθείας συνομιλίες μέ τούς εὐρωπαίους ὁμολόγους τους γιά νά συζητήσουν τό ζήτημα. Ἀπό τήν ἂλλην ὁ ὑπεύθυνος τῆς NSA καί τῆς CIA Μάϊκλ Χέϋντεν ἐζήτησεν ἀπό τόν ἀμερικανό πρόεδρο νά κοινοποιήση μέ μεγαλύτερη διαφάνεια κάποιες πτυχές τοῦ κατασκοπευτικοῦ προγράμματος προκειμένου νά καθησυχάση τήν ἐγχώριαν ἀλλά καί διεθνῆ κοινή γνώμην. 

Τό Ἑλλ. ὑπουργεῖον ἐξωτερικῶν

Τό δικό μκας ΥΠΕΞ δέν ἀντέδρασεν σχεδόν καθόλου ἐπί τοῦ θέματος ἐκτός ἀπό μίαν δήλωση τῆς κ. Κοῦτρα, ἐκπροσώπου τοῦ ὑπουργείου, που χαρακτηρίσθηκε ἰδιαζόντως σκληρή:
"Θά ἢθελα νά ὑπογραμμίσω ὃτι ἡ Ἑλλάδα σέβεται ἀπολύτως τίς προβλέψεις τοῦ διεθνοῦς δικαίου, που διέπουν τό καθεστώς λειτουργίας τῶν διπλωματικῶν καί προξενικῶν ἀρχῶν. Γιά τόν λόγον αὐτόν, ἀδυνατεῖ νά κατανοήση πληροφορίες που ἒχουν δεῖ τό φῶς τῆς δημοσιότητος σχετικά μέ παρακολουθήσεις, μεταξύ ἂλλων, καί ἑλληνικῶν διπλωματικῶν ἀποστολῶν ἀπό ὑπηρεσίες φίλης καί συμμάχου χώρας. Τό περιεχόμενον τῶν ἐν λόγω δημοσιογραφικῶν ἀναφορῶν, ἡ διερεύνησις τῶν ὁποίων ἒχει ἢδη ξεκινήσει ἀπό τίς ἁρμόδιες ἑλληνικές ὑπηρεσίες, θά ἐξετασθῆ μέ προσοχήν. Ἐξυπακούεται ὃτι θά ζητηθοῦν οἱ ἀναγκαῖες διευκρινήσεις".


Μίαν ἂλλη φαιδρότερη πτυχή τοῦ ὃλου δράματος εἶναι ὃτι ὁ Ποῦτιν ὑπανεχώρησεν ἀπό τήν ἀρχικήν του θέσιν νά παράσχη ἂσυλον στόν Σόουντεν καί τώρα τό κάνη μέ τρόπον που στήν οὐσίαν ἀρνεῖται αὐτό που ἀρχικά ὑπεσχέθη θέτων ὡς ὃρον "νά μήν βλάψη τούς ἀμερικανούς φίλους τους"(τῶν Ρώσων ) καί διερωτᾶται κανείς πλέον τί σόϊ γαζί μᾶς δουλεύουν ὃλοι αὐτοί οἱ δῆθεν ἐχθροί, ὃταν χρησιμοποιοῦν τέτοια μέσα γιά νά αἰτιολογοῦν τά αἲσχη στά ὁποῖα μᾶς ἒχουν ὡδηγήσει. Ὡστόσον ἡ θέσις τοῦ ἀποσκιρτήσαντος πρώην στελέχουν τῆς NSA εἶναι δυσχερεστάτη.


Ἀναρτήθηκεν ἀπό: zeuxisblog.46
Πηγή : PRESS TIME
Τό ἐδιάβασα στό : PENTAPOSTAGMA

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;