Η αρχή του τέλους | EAM B' - ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η αρχή του τέλους | EAM B' - ΥΔΡΟΧΟΟΣ:
Συστήνω ἀνεπιφύλακτα αὐτό τό ἂρθρο τοῦ κ. Π.Τραϊανοῦ, ὁ ὁποῖος παραθέτει μίαν ἐμβριθῆ ἀνάλυσιν τῶν τεκταινομένων στήν πατρίδα μας τά τελευταῖα 120 χρόνια, μέ γλαφυρώτατον τρόπον περιγράφοντας ὃλους ἐκείνους τούς παράγοντες, που συνετέλεσαν μέ τόν ἓναν ἢ τόν ἂλλον τρόπον στήν καταπόντισιν τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομικῆς καί πολιτικοκοινωνικῆς ζωῆς. Θεωρῶ ἀπαραίτητον νά διαβαστῆ ἀπό κάθε ἓλληνα ἢ ἑλληνίδα που ἒχει ἀτελῆ, ἡμιτελῆ ἢ ἱκανοποιητική γνῶσιν τῶν ἱστορικῶν δεδομένων καί τῶν ἐπιλογῶν, που ὑπῆρξαν ὁ κακός μας δαίμων καί μᾶς ὠδήγησαν στήν σημερινήν τελματώδη κατάστασιν.
Πάνω ἀπό ὃλα ὃμως, ἐνθουσιάζει ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον ὁ κ. Τραϊανοῦ ὡς γνήσιος ἓλλην ἐπιφυλάσσει στό τέλος τοῦ μακροσκελοῦς του αὐτοῦ πονήματος, μέ τίς περιγραφές ὃλων τῶν δεινῶν που μᾶς ταλάνισαν ὡς ἒθνος, τό τελικό ψῆγμα ἐλπίδος, τοποθετημένο σάν κορωνίδαν ὃλων τῶν ἀποκρουστικῶν καταστάσεων, συνωμοσιῶν καί προδοσιῶν, σάν πολύτιμο πετράδι ἐργασμένο μέ πολύ ἀριστοτεχνικό τρόπον ἓνα φῶς, αὐτό που λέμε στήν ἂκρη τοῦ μακροῦ τοῦνελ που διανύουμε τώρα, τήν ἂσβεστην φλόγα τῆς ἐλπίδος, αὐτήν που σιγοκαίει στά στήθεια τοῦ κάθε ἓλληνος, ὃτι ἒσσεται ἦμαρ..!!

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;