Δίολκος Κορίνθου


Σᾶς μεταφέρω αὐτούσιαν τήν ἀνάρτησιν που ἀφορᾶ βίντεο τοῦ τεχνικοῦ ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος :


ἀπό ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΤΑΛΩΣ » Δευ 22/04/2013 22:17

Μία ταινία 22 λεπτῶν, δημιουργημένη μέ τό σύστημα τοῦ animation (εἰκονοκινητική τεχνική) ἀναπαριστᾶ μέ μοναδικόν τρόπον τό ἐξαιρετικόν μνημεῖον τεχνικοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, τόν Δίολκον: μίαν ὁδόν ἀπό ξηρᾶς γιά τήν μεταφοράν πλοίων ἀνάμεσα στόν Σαρωνικόν καί τόν Κορινθιακόν κόλπον κατά μῆκος τοῦ Ἰσθμοῦ τῆς Κορίνθου, τότε που δέν ὑπῆρχεν ὁ πορθμός. Ἡ ταινία παρουσιάζει πολλές ἂλλες τεχνολογικές λεπτομέρειες, ἀλλά καἰ σκηνές τῆς ζωῆς τῶν ναυτικῶν ἐκείνης τῆς μακρινῆς ἐποχῆς: τυχερό παιχνίδι, ἐπίσκεψη στόν ναόν τοῦ Ποσειδῶνος, γλέντι σέ καπηλειό, καθώς καί μία συναισθηματική συντυχία.

Πρόκειται γιά ἓνα ἒργον-συμβολή στήν μελέτην τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς Τεχνολογίας, μία παραγωγή τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος σέ συνεργασίαν μέ τήν Ἑταιρείαν Μελέτης Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Τεχνολογίας.
Δημιουργοί τῆς ταινίας εἶναι οἱ Θ.Π. Τάσιος, Ν. Μήκας, Γ. Πολύζος, οἱ ὁποῖοι ἒχουν λάβει ὡς τώρα δύο βραβεία: 

  • Καλύτερης ταινίας ἀναφερομένης στήν ἀρχαιότηταν στό 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στήν Κύπρον (Νοέμβριος 2009) καί.. 
  • Καλύτερης ἐκπαιδευτικῆς ταινίας στήν 8ην Διεθνῆ Συνάντησιν Ἀρχαιολογικῆς Ταινίας τοῦ Μεσογειακοῦ Χώρου στήν Ἀθήναν (Μάϊος 2010).


Ἀνηρτήθη ἀπό : Ζεῦξιν
Πηγή : The tempest ahead 1110
Tό εἶδα στήν Δημοθοινία.Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ