ΤΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 121 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Τό 1974 ἐν μέσω διαβουλεύσεων γιά τό νέον σύνταγμα, ἐξαφανίστηκε μυστηριωδῶς τό ἂρθρον 121, που σύμφωνα μέ εἰδικούς θά μποροῦσεν νά ἀλλάξη τήν μοῖραν τῆς χώρας.
Τί ἒλεγεν λοιπόν τό ἂρθρον αὐτό?
Ἂρθρον 121
1. Ἀναδρομικότητα νόμων καί φόρων ἀπαγορεύεται στόν ἑλλαδικόν χῶρον.
2. Τό μέγιστον ἐτήσιων φόρων στήν περιουσίαν τοῦ πολίτη δέν μπορεῖ νά ὑπερβαίνει τό 1% τῆς ἀντικειμενικῆς της τιμῆς καί στό ἐτήσιον εἰσόδημα τό 25% αὐτοῦ.

3. Γιά κάθε δίκη που δέν τελεσιδικεῖ ἐντός 3 ἐτῶν ἀπό τήν πρώτην κατάθεσιν δικογράφου, ὁ πολίτης ἀποζημιώνεται γιά κάθε ἐβδομάδαν καθυστέρησης μέ τόν μισθόν ἀνειδίκευτου ἐργάτη.
4. Ἡ μέγιστη ἐτήσια ἀποζημίωσις δημοσίου ὑπαλλήλου θά ἰσοῦται μέ τό ὀκταπλάσιον αὐτῆς ἀνειδίκευτου ἐργάτη.
5. Ἰδρύεται στήν Ἑλλάδα συνταγματικόν δικαστήριον. Εἰδικώτερος νόμος θά ὁρίση τά σχετικά μέ τήν σύνθεσιν τοῦ δικαστηρίου.
6. Ὁ προϋπολογισμός τοῦ κράτους καθώς καί κάθε ἂλλου δημοσίου φορέα δημοσιεύεται κάθε χρόνον πρίν τήν ἐκτέλεσίν του. Παρεκκλίσεις ἂνω τοῦ 10% ἀπό τήν ἐκτέλεσιν τοῦ προϋπολογισμοῦ ἐλέγχονται αὐτεπάγγελτα δικαστικά.
7. Γιά κάθε νέον νόμον ὁ γενικός γραμματεύς τοῦ ἀντιστοίχου ὑπουργείου ὑποχρεοῦται νά προτείνη τήν ἀντίστοιχην κατάργησιν τῶν αντιστοίχων παλαιῶν νόμων ἢ τήν ἐνσωμάτωσίν τους στό κείμενον τοῦ νέου νόμου.
Μία φανταστική ἱστορία φυσικά, που ὃμως ἀποδεικνύει ὃτι ἡ πρόοδος εἶναι μικρές οὐσιώδεις ἀλλαγές καί ὂχι τό νά ζητιανεύη ἡ χώρα δόσεις μνημονίων περιμένοντας τό τίποτα….

Σχόλιον blog : Νά μέ ποιούς δόλιους, σκοτεινούς κι ἐντελῶς παράνομους κι ἀντισυνταγματικούς τρόπους καί μεθοδεύσεις μᾶς κρατοῦν δέσμιους, ὃλοι αὐτοί οἱ καλοί εὐνοούμενοί σας πολιτικοί που στήν οὐσίαν, ὃταν πηγαίνεται  νά τούς ψηφίσετε ἀγαπητοί συνέλληνες καί κόπτεσθαι γιά τήν εἰλικρίνειαν καί φερεγγυότητά των, ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ποιοί οὐσιαστικῶς εἶναι καί σέ τί ἀποσκοποῦν, ἂν εἶναι ἓλληνες ἢ ξένοι που ὑποδύονται "ρόλους" ἐνῶ ἐξυπηρετοῦν ξένα συμφέροντα. ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν, ἒρχονται πάλι κάποια στιγμήν ἐκλογές, τέρμα πιά τά λάθη που ἐπαναλαμβανόμενα μᾶς ἒφεραν ὡς ἐδῶ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ..!!!

Καί μήν ξεχνᾶτε τό σπουδαιότερον : ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ (ΤΑ ΑΤΟΜΑ) ΑΛΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΙ Η ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΕΡΑΝ ΩΣ ΕΔΩ, κι ὡς γνωστόν, τό "δίς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρός σοφοῦ".

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46
Τό διάβασα στό : The secret real truth
Πηγή : olympia.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;