Μικρομολογιουχοι : Θά συνεχίσουμε μαχητικά

Μέ ἐπιστολή τους στόν Πρωθυπουργόν τονίζουν τήν ἀποφασιστικότητάν τους νά ἀγωνιστοῦν μέχρι τελικῆς δικαιώσεώς των


Μέ ἀνοικτήν ἐπιστολήν πρός τόν πρόεδρο τῆς κυβερνήσεως κ. Α. Σαμαρᾶν οἱ ὁμολογιοῦχοι ἀποταμιευτές Ο.Ε.Δ. διακηρύσσουν σέ ὃλους τούς τόνους τήν ἀγανάκτησίν των γιά τήν συνεχιζόμενην ἀδιαφορία που ἐπιδεικνύει ἡ κυβέρνησις, διαβεβαιώνοντες τούς ὑπευθύνους πώς δέν θά σταματήσουν νά διεκδικοῦν τά δίκαιά των συμφώνως πρός τούς θεσμούς, ἀλλά καί τήν ἠθικήν τάξιιν ὃπως τονίζουν εἰς τήν ἐπιστολήν των αὐτήν. Ἡ ἐν λόγῳ ἐπιστολή ἒχει ὡς κάτωθι :

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

ως υπεύθυνος Πρωθυπουργός αυτής της Χώρας, ομιλείτε όλον αυτόν τον καιρό για ανάπτυξη και Κράτος Δικαίου: 

● Όταν αγνοείτε συστηματικά και δεν δείχνετε κανένα ενδιαφέρον, για τις χιλιάδες των Ελλήνων Πολιτών οι οποίοι, ενώ συνέβαλαν στην Εθνική Οικονομία της Χώρας, τοποθετώντας με ασφάλεια (τι ΕΙΡΩΝΙΑ ΚΑΙ οποίος Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ!) τις ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ τους σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, η Ελληνική Πολιτεία μέσα σε μια νύχτα, επιλεκτικά τους κατέκλεψε, δημεύοντας τις ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ τους με βίαιο και ανήθικο τρόπο και μάλιστα τους ενέπαιξε δίδοντάς τους κάποια ψίχουλα μέχρι το έτος 2042, μη υπολογίζοντας έτσι, ακόμη και τον παράγοντα άνθρωπο, καθόσον οι πλείστοι από τους Πολίτες αυτούς δεν θα βρίσκονται τότε στη ζωή. Το γεγονός αυτό δεν συμβαδίζει με τον Πολιτισμό και την Δημοκρατία της Χώρας μας και δεν έχει συμβεί ποτέ από ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους (αλλά και διεθνώς). 

● Όταν και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, ότι ο σημερινός Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησής σας και τότε Υπουργός των Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, πριν από το PSI+ δήλωνε εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου (αλλά και σε 
πληθώρα συνεντεύξεών του) και σε όλους τους τόνους, ότι οι αποταμιευτές σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, «..δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα και θα ικανοποιηθούν απολύτως». Με αυτά όπως και με πολλές άλλες ψευδολογίες ο κ. Βενιζέλος, ενέπαιξε τελικά όλους αυτούς τους Έλληνες Πολίτες και, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του, τους συμπεριέλαβε βιαίως στο PSΙ+, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. 

● Όταν φροντίσατε, μετά από συμφωνία με τους τραπεζίτες, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΕΣ πολίτες αυτής της χώρας, να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες (αλλά και να έχουν φορολογικές απαλλαγές σε βάθος 30 ετών έναντι των ζημιών από το PSΙ+) και δεν κάνατε ούτε καν νύξη ώστε με την ανακεφαλαιοποίηση αυτών να αποκατασταθούν και οι Έλληνες αυτοί Πολίτες που κατέθεσαν τις ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ τους μέσω των τραπεζών σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και τα χρήματα αυτά η Ελληνική Πολιτεία συνεχίζει να τα χρησιμοποιεί για τις σημερινές της ανάγκες. 

● Όταν, όπως και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, οι Έλληνες αυτοί Πολίτες που επιλεκτικά κατεστράφησαν, συγχρόνως έχουν υποστεί και όλες τις άλλες θυσίες που υπέστη ο υπόλοιπος Ελληνικός Λαός. 

● Οταν θέλετε να αγνοείτε ότι οι εξαπατηθέντες και ληστεφθέντες από τους πολιτικούς της πατρίδας τους κινδυνεύουν να μπουν και στην φυλακή λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των φορολογικών (και άλλων προς τα 
ταμεία) υποχρεώσεών τους. Αλήθεια, γιατί δεν μπορεί να δοθεί ΑΝΑΣΤΟΛΗ των υποχρεώσεων αυτών μέχρι του ύψους των ληστεφθεισών αποταμιεύσεών τους και μέχρι την τελική και ΑΠΟΛΥΤΗ ικάνοποίησή τους (οι τελευταίες λέξεις προέρχονται από το στόμα και το πνεύμα των πολυάριθμων δηλώσεων του Αντιπροέδρου σας κ. Βενιζέλου) με δεδομένα τα ποσά της ανακεφαλαιοποίησης και τις φορολογικές απαλλαγές πρός τις Τράπεζες αλλά και άλλα νομικά πρόσωπα?? 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

μετά τα παραπάνω αναφερόμενα, και εάν πραγματικά πιστεύετε στο Κράτος Δικαίου, οφείλετε να πράξετε το καθήκον σας, να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να φροντίσετε για την επιστροφή των χρημάτων στους 
Έλληνες αυτούς Πολίτες, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία και να διορθωθεί η ανήθικη όσο και ληστρική πράξη που συνετελέσθη από την Ελληνική Πολιτεία. 

Αλήθεια, είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι θα είναι ποτέ δυνατόν η πατρίδα μας να απευθυνθεί στο κοινό και στις «αγορές» (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) για νέο δανεισμό χωρίς να έχει αποκαταστήσει την απολεσθείσα τιμή της στο θέμα της ληστείας των πολιτών της? Αναμένουμε απάντησή και ζητάμε, για μία ακόμα φορά, συνάντηση μαζί σας. 

Με εκτίμηση 

Για την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΣΥ.Φ.Π.Ο.Ε.ΔΠηγή:www.capital.gr

Ὃσον ἀφορᾶ εἰς τόν ὁμιλητικώτατον καί ὑπερχειλίζοντα εὐγλωττίας κ. Ε.Βενιζέλον νῦν ἀντιπρόεδρον τῆς κυβερνήσεως καί πρώην ὐπουργόν οἰκονομικῶν (ἐπί κουρέματος PSI+), ὁ ὁποῖος πλειστάκις διεβεβαίωνεν πώς οἱ ὁμολογιοῦχοι δέν πρόκειται νά χάσουν τίς ἀποταμιεύσεις ρων καί ἐπί τοῦ "παρόντος ποιεῖ τήν νῆσσαν" περί τοῦ πρακτέου, δέν κάνει τίποτε ἂλλον παρά νά ἒχη χρισθεῖ ἀφ' ἑαυτοῦ ὡς ὁ ὑπεύθυνος ἐξαγγελιῶν γιά ὃλην τήν κυβέρνησιν ἀποκτῶν ἒτσι τήν εἰδικότηταν τοῦ  ἐξαγγελάτορος (!!!), ἐδῶ μπορεῖτε νά τόν ἀπολαύσετε σέ ἓνα στιγμιότυπον ἐν ὣρᾳ ἐργασίας :


Ἐν τῶ μεταξύ εἰς τήν ὑπόθεσιν τῶν μικρομολογιούχων δέν ὀλιγώρησεν νά ἐμπλακῆ καί ὁ ὑπουργός ὑγείας κ. Σπῦρος (Ἂδωνις) Γεωργιάδης, που δέν χάνει τήν εὐκαιρίαν ὃταν πρόκειται περί "δημοσιότητος", νά λάβη τόν λόγον ἀκόμη κι ἐπί θεμάτων ἁρμοδιότητος ἂλλων ὑπευθύνων καί νά ἀπασχολήση ἐκ νέου τόν τύπον μέ ἀμίμητον ὁμολογουμένως τρόπον ὁμιλῶν πρός κάποιον ἐκ τῶν συγκεντρωμένων (ὁμολογιοῦχον) ὁ ὁποῖος διεμαρτύρετο διότι κατήντησε ζητιᾶνος καθ' ἣν στιγμήν πρότερον ἦταν νοικοκύρης χωρίς νά ἒχη ἀνάγκη κανέναν, ἐνῶ σήμερα τόν κυνηγοῦν οἱ πάντες κι ἒχει ὑποχρεώσεις που δέν δύναται νά ἱκανοποιῆ.


(διά τούς ἐνιαφερομένους, τό βίντεο θά μπορέσουν νά τό ἰδοῦν ἐδῶ)

Τελικά μᾶς εἶναι ἀδύνατον νά κατανοήσουμε τί ἀκριβῶς συμβαίνει μέ τήν κυβέρνησιν τοῦ τόπου μας. Δέν ἒχει τήν δυνατότηταν νά ἀποκαταστήση ἒστω βαθμιαίως τήν ἀξιοπιστίαν αὐτοῦ τοῦ κράτους διεθνῶς (διότι οἱ δύο-τρεῖς τελευταῖες κυβερνήσεις μᾶς διεπόμπευσαν διεθνῶς), ἢ δέν θέλει σέ τελευταίαν ἀνάλυσιν, ἐφ' ὃσον ὃ,τι κάνουν, ὃποιους χειρισμούς καί ἂν διέρχονται στά δημόσια πράγματα, καταλήγουν στό νά κατακρημνίζουν καί τήν ἐλαχίστην ἀξιοπρέπεια που μᾶς ἒχει ἀπομείνει σάν λαός, ἐνῶ συνάμα γελοιοποιοῦνται οἱ ἲδιοι στήν παγκόσμιαν σκηνήν, στερώντας καί τήν τελευταίαν ὑπόληψιν που περιέσωσεν ὁ λαός ὡς ὀντότης καί ὂχι αὐτοί που στό κάτω-κάτω θεωροῦνται καί οἱ ταγοί τοῦ ἒθνους τούτου.
Κατάφεραν μέσα σέ τρία χρόνια νά στηρίξουν (πάντα τά ἲδια πρόσωπα, αὐτοί οἱ 300 τῆς βουλῆς), τρεῖς διαδοχικές κυβερνήσεις, μέ φανερούς ἢ κρυφούς (κι ἐν πολλοῖς δόλιους) τρόπους, οἱ ὁποῖες δέν ἐπρόκειτο νά ἐδραιωθοῦν κι ἐπιβιώσουν ἂνευ τῆς ἐπεμβάσεως καί σιδηρᾶς πειθαρχίας που τούς ἒχει ἐπιβάλλει ἡ Γερμανία διά τῶν ἰθυνόντων της. Διότι ἀφ' ἑαυτῶν ἀπεκλείετο ὁ ἒλεγχος νά εἶναι ἐπαρκής, ὣστε νά μακροημερεύσουν μέχρι τό τέλος τῆς θητείας των. Περαιτέρω κατάφεραν νά ὁδηγήσουν τόν λαόν σέ ἂκρα φτώχεια καί πεῖναν, ἐπεξέτειναν καί διόγκωσαν τήν ἀνεργίαν, ἐπολλαπλασίασαν τούς φόρους μέχρι τό ἂκρον ἂωτον καί (εὖγε τους !!!) ὡδήγησαν στήν αὐτοκτονίαν περισσότερους ἀπό 3500 χιλ. κόσμον. 
Αὐτό δέν ξεχνιέται κύριοι τῆς κυβερνήσεως εὒκολα, ἀλλά καί οὒτε πρόκειται νά σᾶς τό συγχωρήση ὁ ἑλληνικός λαός εὒκολα, διότι μήν τό ξεχνᾶτε αὐτό, ὃποιος ἀναλαμβάνει τά ἠνία μιᾶς χώρας διά νά τήν κυβερνήση, θεωρεῖ ἑαυτόν ἱκανόν καί ὑπεύθυνον νά περαιώση, τήν ἀνειλημμένην ἐργασίαν καθώς καί ὃποιες λειτουργίες καί ἐνέργειες θεωροῦνται ἀπαραίτητες. Ἐσεῖς ἀνελάβατε τό ἒργον ἐνσυνειδήτως μέ κάθε προνόμιον που προϋποθέτει δι' ἐσᾶς ἡ ἀνάληψις τοιούτων καθηκόντων, ἀλλά ὡδηγήσατε τήν χώραν εἰς ἀδιέξοδον ἀτραπόν μέ ὀλέθρια ἀποτελέσματα. Εἶστε ὑπεύθυνοι καί καταδικαστέοι στήν κοινήν συνείδησιν καί ἂξιοι τῆς τύχης σας...

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Πηγές:
Τό ἐδιαβάσαμεν στήν ἱστοσελίδαν τοῦ Συλλόγου Μικρομολογιούχων ΟΕΔ
Σύνδεσμοι : ἐφημερίς "Δημοκρατία"
http://www.dimokratianews.gr/content/18818/%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B1-%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85

http://www.capital.gr/News.asp?id=1869611

Ἐφημερίς "Πρῶτο θέμα"
http://www.protothema.gr/

Ἀνηρτήθη ἀπό :  zeuxisblog46

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;