Ἂβυσσος : ἀποκαλύψεων συνέχεια

Πότε θά μάθουμεν ὃλην τήν ἀλήθειαν τελικά..;;

Τό ἀποκαλυπτικόν βίντεο που θά παρακολουθήσετε μᾶς μεταφέρει πρός στιγμήν ἀρκετά χρόνια πίσω, ὃταν ἐπί προεδρίας Ἂϊκ Ἀϊζενχάουερ καί ἀκριβῶς μετά τόν πόλεμον τῆς Κορέας, εἰπώθηκαν συγκεκαλυμμένα κάποια πράγματα στόν ἀμερικανικόν λαόν που ὃμως ἀφορούσαν ὁλόκληρον τόν κόσμον. Ἦταν τό προοίμιον τοῦ τί ἒμελλε νά ἀκολουθήση, κι ὁ Ἂϊκ εἰλικρινῶς φερόμενος (πρᾶγμα σπάνιον γιά πρόεδρον χώρας), μίλησε στούς πολίτες κι ἐξήγησε κάποιες σκοτεινές πτυχές τῆς πολιτικῆς ἀτζέντας  ταυτόχρονα πληροφορώντας τους γιά τίς προθέσεις τῶν στρατιωτικῶν καί ὂχι μόνον, παρακολουθήσατέ το σέ ἑλληνικούς ὑποτίτλους... μαζί μέ μίαν νέαν μέθοδον ἐπικοινωνίας μέ ἐξωγήϊνες ὀντότητες που ἀπό ὃτι λέει ὁ ὁμιλῶν Δρ. Γκρήρ ἀποτελεῖ κι ἓνα σίγουρον τρόπον ἐπαφῆς.


Ἐκεῖνο ἐν τούτοις που ὁ δημοσιογράφος που τό παρουσιάζει δέν θά μᾶς πῆ, εἶναι πώς, ἲσως νά μήν εἶναι ὃλα ἐκεῖνα που ἒπρεπε νά πῆ στόν κόσμον ὁ Ἂϊκ, διότι ὑπολείπονται πάρα πολλά καί σημαντικώτατα που θά μποροῦσεν νά ἐξομολογηθῆ (στό βίντεο ἠ συζήτησις καί τό ἐνδιαφέρον στρέφεται ἀλλοῦ). Ἀλλά ὁ φόβος τῶν Ἰουδαίων (κυριολεκτικῶς), τόν ἀνάγκασε νά κλείση τό στόμα του. Βλέπετε ὃλοι αὐτοί οἱ μεγαλόσχημοι ἀποτελοῦν τόν εὐκολώτερον στόχον γιά ἐκείνους οἱ ὁποῖοι κινοῦν τά νήματα ἀπό τό παρασκήνιον. Μόλις κάποια ἒτη ἀργότερα ἡ περίπτωσις Κέννεντυ "δίδαξεν" σέ ὃλους τούς ἐπιγενομένους τί ἐστί βερύκοκο κι ἒτσι ἒκτοτε παραμένουν στά αὐγά τους καθήμενοι, χωρίς νά δημιουργοῦν ἐξάρσεις κι ἀναταραχές στούς πολίτες, τούς ὁποίους "κάποιοι" θέλουν νά κοιμοῦνται τόν ὓπνον τοῦ δικαίου...


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46
Πηγή : You tube

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;