Πῶς ἀσκεῖται ἡ πολιτική στήν Ἑλλάδαν

Βασικός γνώμων : Τί μᾶς βολεύει σήμερα...!!


Σήμερα ἡ πολιτική που ἐπικρατεῖ διεθνῶς θά ἒλεγα, ὑπακούει σέ ἐντελῶς διαφορετικές ντιρεκτίβες ἀπό ἐκεῖνες που ἐπικρατούσαν γιά χρόνια καί ἐπάψαμε νά βλέπουμε πλέον ἀπό τό 1990 κι ἐντεῦθεν. Ἀσφαλῶς καί δέν χρειάζεται νά κάνουμε ἰδαιτέραν μνείαν περί αὐτῆς τῆς κομματοκρατίας καί τοῦ διπολισμοῦ, τόν ὁποῖον προτιμοῦν καί τά "μεγάλα μας ἀφεντικά" που θέλουν βρ' ἀδελφέ νά ξέρουν τί τούς γίνεται. Οἱ ἀπόγονοι σήμερα τῶν παλιῶν καλῶν πολιτικῶν μας σέ στύλ Ἐλ. Βενιζέλου (!!!) που σάν νά μήν ἒφθανε ἡ καταστροφή που πρεκάλεσεν στό ἑλλ,. κράτος, ἀλλά καί στήν ἐθνικήν μας ὀντότηταν καί ἀκεραιότητα, εἲμαστε ὑποχρεωμένοι νά βλέπουμε κάθε λίγο τό ὂνομά του σέ δρόμους, μέχρι καί τό ἐθνικό μας ἀεροδρόμιον τῆς πρωτευούσης ὠνόμασαν ἒτσι, γιά νά μᾶς βασανίζη καί μέχρι τῆς τελευταίας μας στιγμῆς. Ἡ φαυλότης στό ἒπακρον τονιζομένη ἀείποτε, καί μέ ἒργα που παραμένουν στό διηνεκές.
Σήμερα οἱ ἀριστεροδεξιοκεντρῶες κυβερνήσεις μας, συγχωνευόμενες διαρκῶς, μέ κουμπαριές καί πρακτικές που θυμίζουν λαϊκό δημοπρατήριον, παζάρι ἢ μᾶλλον ἐμποπανήγυριν τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰῶνος, συνηθίζουν νά "κουλαντρίζουν " τίς ὑποθέσεις τοῦ κράτους μας, κατά τόν τρόπον που ἐσυνήθιζαν νά χρησιμοποιοῦν πρόγονοί τους γυρολόγοι καί πραμματευτάδες, δηλαδή πέντε πάνω, πέντε κάτω δέν θά τά χαλάσουμε ρέ ἀδερφέ.., τί διάολο θά χαλάσουμε τώρα τίς καρδιές μας ;; Θές καί τόν ΟΤΕ..;; Πᾶρε τον..., γιά τήν ΔΕΗ δῶσε μου κάτι παραπάνω ὃμως...!!Ἒτσι κυβερνοῦν οἱ ἐνδιάμεσοι κυβερνῆτες μας, ἒτσι σκέπτονται οἱ πολυμαθεῖς διαπρέψαντες τῶν Χάρβαρντ καί Γέηλ κλπ ἐβραιοτραφεῖς καί ἐβραιοσυντήρητοι σιωνισταί θαμῶνες τῶν μασονικῶν στοῶν που ἀφθονοῦν στήν χώραν μας καί τῶν μεγάλων λεσχῶν τύπου Μπίλντεμπεργκ καί Ρὠμης που προσδίδουν καί κάποιον πρεστίζ ἂς ποῦμε στίς κοινότυπες καί τετριμμένες περγαμηνές που φέρουν ὡς ἐπί σειράν ἐτῶν διαπρέψαντες εἰς τά κολονακιώτικα καφέ καί στέκια.Οἱ "μεγάλοι" λοιπόν αὐτοί πολιτικοί μας, οἱ κολοσσοί αὐτοί τῆς παράγκας που ἒστησαν ἐδῶ καί κάπου ἑκατό χρόνια, προκειμένου νά κονομήσουν καί βολέψουν καί τά δισέγγονά τους ἒναντι τῶν κακῶν καί δύσκολων καιρῶν που εἶναι δυνατόν νά ἐνσκήψουν ἐνταῦθα (αὐτοί βεβαίως τό γνωρίζουν αὐτό ἀπό πρῶτο χέρι), ἒχουν τό πολύ μεγάλο θράσσος νά αὐτοαποκαλοῦνται πολιτικοί μας ταγοί, τοῦ ἒθνους που μόνον μεγαλούργησεν στήν ἱστορίαν ἀπό τήν ἀπωτάτην ἀρχαιότηταν ἒως σήμερον. Ἑνός ἒθνους που ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα πολιτισμοῦ που κατηύγασεν τόν κόσμον ὃλον, μέ τά φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ που ἀφιλοκερδῶς ἐξάπλωσεν σέ κάθε γωνιά αὐτοῦ τοῦ πλανήτη. Αὐτοί εἶναι οἱ ψωριάρηδες που παντελόνι δέν εἶχαν δεύτερον νά καλύψουν τήν γύμνιαν τους, οἱ φτωχομπινέδες που ἀπό κεῖ που ἒτρωγαν δέκα ἂτομα τραχανᾶν στό ταψί στό χωριό τους, ἀπαιτοῦν ὡς μεγάλοι εὐεργέται τοῦ ἒθνους νά διαμένουν σέ ὑπερπολυτελεῖς ἐπαύλεις στά βόρεια προάστια, που καί μόνον μέ τήν παρουσία τους βρωμίζουν τήν καθαρήν ἀτμόσφαιραν.
Ἡ ἀσκούμενη πολιτική λοιπόν συνίσταται στήν ἐξῆς φιλοσοφίαν, κωλυσιεργοῦμεν ὃταν κρίνωμεν σκόπιμον, ἐπιταχύνωμεν κατά τήν κρίσιν καί τό γοῦστο μας ἐάν μᾶς βολεύει καί παγώνουμε ὃ,τι μᾶς δυσκολεύει νά διεκπεραιώσουμεν ἐάν πιεζόμεθα. Μία ἀπλή τακτική που θυμίζει τό λέω καί πάλι μπακάλικο τῆς δεκαετίας τοῦ 1930. Ὀφείλουμε λεφτά, μᾶς πιέζουν οἱ ἑταῖροι ἀπό Εὐρώπη ;; Σιγά...., νά τό σκεφτοῦμεν τό θέμα. Κωλυσιεργία.., ὁ καιρός νά περνάη.., οἱ μισθοί μας τρέχουν, τά "ἒξτρα" μας ἐπίσης τρέχουν, ἂστους νά φωνάζουν..τά κορόϊδα νᾶναι καλά..Μᾶς συμφέρει ὃμως νά "μπαγλαρώσουμε" κάποιους, ὃπως ἡ Χ.Α. μπάς καί περισσέψη καί κανένα ψηφαλάκι γιά μᾶς στίς ἐκλογές..;; Ἐπιταχύνουμε ἰλιγγιωδῶς, δέ πᾶν νά ἒχουν φόρτον ἐργασίας τά δικαστήρια (μέχρι 8-9 χρόνια γιά μία δίκη), αὐτό πρέπει νά τελειώση ἐδῶ καί τώρα..!! Ἡ Χ.Α. στά σίδερα..Ἂμ' πῶς...! Που ἒλεγε κι ὁ Χατζηχρῆστος, ἒτσι εἲμαστε ἐμεῖς, γιά τό συμφέρον μας νά παραμείνουμε βαθειά ριζωμένοι κι ἐδραιωμένοι πουλᾶμε καί τήν μάνα μας...


Καί πάει λέγοντας, δηλαδή τῆς ἀφιλοτιμίας τό κεφάλαιον ἀγαπητέ ἀναγνώστα. Δέν ἐντρέπονται αὐτά τά κατάλοιπα ἀνθρωπίνων ὂντων νά ψεύδονται ἀσυστόλως, κάθε φορά μέ ὁρίζοντα τριμήνου, λέγοντες σέ ὃλους αὐτούς τούς ἀνθρώπους τοῦ μόχθου, που ἐναγωνίως περιμένουν μήνα μέ τόν μήνα νά βγοῦν στούς δρόμους πλέον καί νά ζητιανεύουν, διότι οἱ γελοῖοι μισθοί καί συντάξεις που παίρνουν ἀγγίζουν πιά τό τίποτε, πώς ΔΕΝ πρόκειται ἀπό τοῦδε νά "κόψουν"συντάξεις καί μισθούς. Ἐνῶ τό γνωρίζουν πολύ καλά πώς ἡ κωλυσιεργία που ἐφαρμόζουν στίς μεταρρυθμίσεις που τούς ζητοῦν οἱ Βρυξέλες, κάνει τά ἒσοδα νά ὑστεροῦν, ἂρα ὑπάρχει κενόν, ἂρα ἡ τρόϊκα μόλις ἒρθει θά ζητήση περαιτέρω μέτρα..
Ἒτσι "κατασκευάζουν" τό πάγωμα τῶν μισθῶν που κατά τά φαινόμενα τούς ἡδονίζει σέ βαθμόν ἀπίστευτον κι ἒτσι προσπαθοῦν νά διαιωνίζουν αὐτήν τήν ἀπαράδεκτον κατάστασιν που ταλανίζει τόν λαόν που ἀγκομαχεῖ, ὁδηγώντας κάθε λίγον καί κάποιον συνέλληνα που τόν πνίγουν τά προβλήματα στήν αὐτοκτονίαν. Μέ πρόφασιν δέ προσφάτως τήν δολοφονίαν τοῦ ἂτυχου μουσικοῦ,κου Φύσσα ἑνός παληκαριοῦ 34 ἐτῶν, ἒδραμαν ἀκάθεκτοι νά συλλάβουν ὃλους τούς βουλευτές τῆς Χ.Α. που ἂν μή τι ἂλλο ἦσαν ἐκλεγμένοι ἀντιπρόσωποι κάποιων χιλιάδων ἑλλήνων στό ἑλληνικόν κοινοβούλιον. Τό δίκαιον εἶναι δίκαιον κανείς δέν ἀντιλέγει, ἀλλά ὂχι νά ἐφαρμόζεται ἐπιλεκτικά καί κατά βούλησιν. Ἐκεῖ που μᾶς συμφέρει ναί, ἐκεῖ που δέν μᾶς συμφέρει ὃμως τό ξεχνοῦμεν. Τόσα χρόνια αὐτή ἡ ἐπιλεγόμενη ἀδέκαστη δικαιοσύνη ποῦ ἦταν ὃταν σχεδόν 5000 συμπολίτες μας αὐτοκτόνησαν, ἠθικοί αὐτουργοί δέν ὑπῆρξαν..;; Ποῦ ἦταν αὐτή ἡ δικαιοσύνη ὃταν ὁ κ. Βενιζέλος "ἐκορόϊδεψεν" τίς 120.000 μικρομολογιούχους καί ἂνευ συναινέσεώς των τούς ἐνέταξε στό κούρεμα (PSI+) κι ἒχασαν τίς οἰκονομίες μιᾶς ζωῆς..;;

Ποῦ ἦταν ἡ δικαιοσύνη μέ τήν ἀμεσότητα ἀντίδρασῆς της ὃταν ἐπί χρόνια καί χρόνια καθυστεροῦν ὑποθέσεις ὀφειλῶν ἐκ μέρους τοῦ κράτους, πρός ἐνάγοντες μικροεπιχειρηματίες που περιμένουν τά χρήματά τους καί κλείνουν ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ "παγώματος" τίς ἐπιχειρήσεις τους τήν μίαν μετά τήν ἂλλην...;; Πάντοτε ἡ ἲδια τακτική, μέ τήν ἐβραίϊκια κουτοπονηριά τους νά πρυτανεύη, τό παζάρι νά βασιλεύη καί τούς διεθνεῖς σιωνιστές τοκογλύφους νά ξεπουλᾶνε σέ ἀλλότριες δυνάμεις κομμάτι-κομμάτι τόν πολύτιμον γιά ἐμᾶς τόπον μας. Τώρα πάλι ξεσήκωσαν θύελλαν εἰδήσεων ὀρυμαγδόν καί χλαπαταγήν γιά τήν Χ.Α. κι εἶμαι βέβαιος πώς σέ λίγο θά βρίσκονται πάλιν ἐλεύθεροι, γιατί...;; Διότι κάτι θέλουν νά κρύψουν, που θά τό μάθουμεν ἐν εὐθέτω χρόνω, ἐκεῖνο πάντως που ἂμεσα διεφάνει, εἶναι ἡ πρεμούρα αὐτῶν τῶν ὑπανθρώπων νά "ἂρουν" τά μάτια καί τήν προσοχήν τοῦ κόσμου ἀπό τήν ἃφιξιν τῆς τρόϊκας που θά ζητήση καινούργια μέτρα. Ποιός ξέρει τί δικαιολογίαν θά σκαρφιστοῦν πάλιν προκειμένου νά δικαιολογήσουν τήν καινούργια φοροκαταιγίδαν.
Ἐν κατακλεῖδι ἐκεῖνο τό ὁποῖον προκύπτει ὡς συμπέρασμα γιά τούς πολιτικούς ἀνδρες τῆς χώρας μας, εἶναι ὃτι εἶναι ἐντελῶς ἀδαεῖς, ἂπειροι, ἀνερμάτιστοι κι ἀνερεισματικοί ὡς ἂτομα, ἂνευ γνώσεων που ἀφοροῦν εἰς τό λειτούργημα τό ὁποῖον τελοῦν, καί πῶς ἂλλωστε ὃταν στόν βίον τους δέν ἐγνώρισαν τί σημαίνει ἐργασία καί μεροκάματον ;;. Βασανίζουν δέ τόν λαόν ὂχι σκοπίμως ἀλλά ἀπό συνήθειαν διότι ἡ ἐφαρμοζόμενη αὐτή τακτική που προσέδωσεν στήν πατρίδαν μας τό παρατσοῦκλι "ψωροκώσταινα", εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς δικῆς των προσπαθείας καί ψευδεργασίας ἐτῶν, ὑποβιβάζοντάς μας ὡς λαόν σκοπίμως εἰς τά ὂμματα ὃλης τῆς ὑφηλίου. Καί ἐρωτῶ ἐγώ ἐντελῶς ἐξωδίκως, ὡς ἀπλός ἂνθρωπος, ποίαν σχέσιν ἒχει ὁ μέσος ἓλλην πολίτης ὡς ἂτομον μέ ὁποιονδήποτε ἐκ τῶν πολιτικῶν μας ταγῶν ;; Θά μέ συγχωρήση ὁ ἀναγνώστης που θά πῶ τήν γνώμην μου, μά θεωρῶ πώς δέν ὐπάρχει οὐδεμία σχέσις. Δέν ὁμιλῶ ἀσφαλῶς γιά ἐξυπνάδα, ἀπό αὐτήν διαθέτουν ἱκανήν ποσότηταν, ἀλλά γιά τό ἦθος των. Φίλε μου διατί ἐπιμένεις νά ἂρχης σέ τόπον γιά τόν ὁποῖον δέν ἒχεις τό παραμικρόν αἲσθημα συμπαθείας ἢ ἒγνοιας,ἣ πόνου...;; Γιά νά κερδίσης..;; Μά νά σοῦ δώσουμε αὐτά που θέλεις νά μᾶς ἀφήσης ἡσύχους.., γιατά ἐπιμένεις νά προδίδης καί ὑποσκάπτης τόν τόπον που σέ ἐξέθρεψεν κι ἐστήριξεν γιά χρόνια...;; Αὐτό τό χαρακτηρίζω κακοήθειαν...

Ἓνα ἒχω νά πῶ γιά ὃλους ἐσᾶς, που διεκδικεῖτε
τάχα τά δίκαια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ψεύδεσθε συνειδητά, παραφράζων τό ἀρχαῖον λεγόμενον, ΑΙΔΩΣ ΑΧΡΕΙΟΙ, κάποιαν στιγμήν ἲσως θά πρέπη να ἀναρωτηθεῖτε πῶς καί διατί δέν λειτουργεῖ σ' ἐσᾶς αὐτό που ὁ ἀπλός λαός ὀνομάζει ἐντροπήν. Ἐννοῶ τόν ἀναγκαῖον αὐτοέλεγχον που θά ὀφείλατε νά κάνετε κάποτε κι ἐσεῖς ὡς ἂνθρωποι καί νά ζυγίσετε τίς πράξεις σας ὃπως κάνει κάθε βράδυ ὃταν πρόκειται νά κοιμηθῆ ὁ κάθε ἀπλός ἂνθρωπος τοῦ λαοῦ, κρίνων τά καλῶς ἢ κακῶς πεπραγμένα τῆς ἡμέρας, καταλογίζων εὐθύνας εἰς ἐαυτόν, οὓτως ὣστε νά κοιμηθῆ ἐν συνεχεία ἣσυχος, ἀπολαμβάνων τόν ὓπνον τοῦ δικαίου. Αὐτήν τήν λειτουργίαν κύριοι ἐσεῖς ὡς φαίνεται τήν ἒχετε ξεχάσει παντελῶς, θεωροῦντες πώς "ἀρμενίζετε σέ στραβόν γυαλόν" καί γιά τόν λόγον αὐτόν, θεωρεῖτε πώς κάνετε τό καθῆκον σας, ἀλλά κάμνετε λάθος κι αὐτό τό λάθος συντόμως θά κληθῆ νά ἐπανορθώση ὁ ἑλληνικός λαός, ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΗ νά εἶστε βέβαιοι ὡς πρός τοῦτον. Διότι ὁ λαός κύριοι τῆς κυβερνήσεως ἐπαγρυπνεῖ καί ὃταν θυμώσει δέν χωρατεύει...

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;