Μίνι πραξικοπήματα στήν βουλή

Τό θράσος τῶν ἐγκάθετων κάθε εἲδους ἒχει καταντήσει τό ἑλληνικόν κοινοβούλιον ἂντρον μικροπραξικοπηματιῶν

Μά εἶναι ποτέ δυνατόν ἀκόμη καί μέ τήν παρουσίαν καί μαρτυρίαν τῆς τηλεοράσεως που καθιστᾶ τά πάντα ὁρατά καί ἀντιληπτά ἀπό τόν κόσμον νά συμπεριφέρονται ἒτσι κάποιοι μέσα στήν βουλήν ἀκόμη καί ὃταν πρόκειται γιά τόν πρόεδρον ἢ ἀντικαταστάτη του ἒστω, καί μάλιστα σέ ὑποτιθεμένην ὁλομέλεια ἀποτελουμένην ἀπό τρία μόνον ἂτομα ;; Αὐτά πραγματικά δέν γίνονται οὒτε καί σέ τριτοκοσμικά κράτη τῆς τελευταίας ὑποστάθμης..Τό βίντεο που θά παρακολουθήσετε ἒχει νά κάνη μέ ψήφισιν νονοσχεδίου που ὐποτίθεται ἀπαιτεῖ ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς, ἀλλά ψηφίζεται μέ παρουσίαν μόνον τριῶν βουλευτῶν, οἱ ὁποῖοι δέν ἐκφέρουν κἂν γνώμην, ἐνῶ ὁ προεδρεύων τῆς βουλῆς ἀρχίζει καί τελειώνει τήν ἀνάγνωσιν ἑκάστου ἂρθρου κατακυρώνων τήν σύμφωνον γνώμην ὃλων, ἂνευ συγκαταθέσεως κανενός ἐκ τῶν παρισταμένων καί χωρίς νά δίδη οὐδεμίαν σημασίαν εἰς τήν διαμαρτυρομένην διά καταπάτησιν τοῦ κανονισμοῦ καν Κωσταντοπούλου.

(Ἀτυχῶς δέν κατέστη δυνατή ἡ μεταφορά τοῦ βίντεο που ὃμως μπορεῖτε νά τό παρακολουθήσετε μέσω τοῦ ἂνω συνδέσμου) 

Ὀφείλουμε μίαν συγνώμην στό ἀναγνωστικόν κοινόν γιά μίαν παραδρομήν τήν ὁποίαν ἐκ λάθους έκάναμεν. Ἡ σωστή πληροφόρησις ἀπαιτεῖ καί παραδοχή λαθῶν. Εἰς τό ἀνωτέρω κείμενον πρέπει νά διορθωθῆ τό ὃτι ἐπρόκειτο περί ἐπιτροπῆς συνεδριαζούσης εἰς τήν αἲθουσαν τῆς μικρῆς Βουλῆς καί ἀπετελεῖτο ἀπό 17 βουλευτάς (ὁλομέλεια ἐπιτροπῆς), ἐκ τῶν ὁποίων παρευρίσκοντο μόνον τρεῖς ἐν συνόλω. (Ἐπισήμανσις 16/9/2013).

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;