Ο Άγνωστος Πόλεμος...

Ο Άγνωστος Πόλεμος... | EAM B' - ΥΔΡΟΧΟΟΣ:

Διαβᾶστε τό ἂρθρον αὐτό μέ μίαν ἐμπεριστατωμένην ἂποψιν περί τοῦ τί γίνεται καί τοῦ τί θά μποροῦσε νά ἐπιτευχθῆ στήν χώραν μας. Μνείαν ἐπίσης κάνει γιά τούς ὑπευθύνους ὃλης αὐτῆς τῆς κωλυσιεργίας τόσων ἐτῶν, τούς πολιτικούς που ὡδήγησαν τήν Ἑλλάδα στό τελευταῖον σκαλοπάτι τῆς ἐκτίμησις τῶν λαῶν, τά τελευταῖα χρόνια, ἐνῶ τήν ἀνέβασαν σέ ὑπ' ἀριθμόν 1 δυσπροσάρμοστον κράτος "ταραξίαν" στόν κόσμον. Εἶναι ὃμως ἒτσι τά πράγματα ;; Ὁ Παναγιώτης Τραϊανοῦ προσπαθεῖ νά μᾶς ξεκαθαρίση κάποια σημαντικά κι ἐνδιαφέροντα θέματα. Ἓνας πραγματικός πόλεμος διεξάγεται καθημερινῶς σιωπηλά καί τά θύματα τοὐλάχιστον ὃσον ἀφορᾶ τόν χῶρον μας, εἲμαστε ἐμεῖς καί τά παιδιά μας, ὃπως καί ἡ χώρα μας, θύμα καί αὐτή κάποιων που σάν ἀλῆτες που εἶναι δέν ἐπιδιώκουν παρά μόνον τό σήμερα καί τήν ὑλικήν τους ἀπολαβήν, βασισμένην σέ προδοσία τοῦ ἲδιου τοῦ λαοῦ τους, ἂν μποροῦν αὐτοί οἱ ἂνθρωποι νά λογισθοῦν ὡς Ἓλληνες, ἐφ'ὃσον ἐξυπηρετοῦν μονίμως ἀλλότρια συμφέροντα...           

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;