Τελικά εὐρέθη ἡ Ἀτλαντίς;;

ἀποτελέσματα ἐρεύνης στόν βυθόν δυτικά τῆς Κούβας

Ἓνα βίντεο που θά ξαφνιάση γιά τήν ὠμήν τοποθέτησιν τοῦ ὁμιλητοῦ, ὁ ὁποῖος μέμφεται ἐν τῶ ἃμα καί τήν Google γιά τήν πολιτική τῆς ἀπόκρυψης τῆς ἀλήθειας σέ πάρα πολλά θέματα που δέν συμφέρουν στό σύστημα, ἀποσιωπώντας ἢ ἀποκρύπτοντάς τα συστηματικά.Ἡ ,ετάφρασις ἀπό τό ἑλληνικό τμῆμα μεταφράσεων τοῦ You Tube, εἶναι πολύ καλή κι ἀξιοποιεῖ καί μίαν μελέτην ἓλληνος ἐρευνητοῦ καί συγγραφέως, ἀπολαῦστε το.

                                           
Ὁ σύνδεσμος που σᾶς ὁδηγεῖ στήν σελίδαν τοῦ Σ.Σοφιᾶ, που ὃμως δυστυχῶς δέν εἶναι προσβάσιμος σέ ὃλους, μπορεῖτε ἐν τούτοις νά ἐπικοινωνήσετε μέ τό webmaster γιά περαιτέρω διερεύνησιν.

Ἀνηρτήθη ἀπό: zeuxisblog46
Πηγή : U-tube

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;