Ἒκτακτη εἲδησις


Μετακινήσεις εὐρείας κλίμακος στρατιωτικῆς ἀστυνομίας

Τίς τελευταῖες ἡμέρες παρετηρήθησαν μεγάλες μετάκινήσεις ἑνός νέου σώματος στρατιωτικῆς ἀστυνομίας, σέ ἀρκετές περιαστικές περιοχές τῶν ΗΠΑ. Ὁ κόσμος τρομοκρατεῖται καί δέν γνωρίζει περί τίνος πρόκειται.Ἡ δοθείσα δικαιολογία (διευκρινίζουμεν ὂχι ἐπίσημη) εἶναι ὃτι πρόκειται γιά ἂσκησιν, ἀλλά τόσον εὐρείας κλίμακος ἀσκήσεις "μέσα στό ἒδαφος τῶν ΗΠΑ" δέν ἒχουν ξαναγίνει καί μέ τήν παραφιλολογία καί τήν παραπλάνησιν που ἐπικρατεῖ, δέν ξέρουμε τί νά ὑποθέσουμεν. Πάντως στίς ἡμέρες που βιώνουμεν, κάτι τέτοια δέν εἶναι εὐοίωνα σημάδια......

Τό βίντεον εἶναι σέ ἀγγλικήν γλῶσσαν, θεωρήθηκεν ἀναγκαῖον νά δημοσιευθῆ διότι ἐκρίθη ὡς "ἐπείγουσα ἐπικαιρότης"(zeuxisblog46)

            

Θά παρακολουθοῦμεν ἐπισταμένως τό θέμα καί θά ἐπανέλθουμεν μέ τίς πρῶτες εἰδήσεις που θά φθάσουν ἒως ἐδῶ. Ὃλα πάντως δείχνουν πώς τό ἐπόμενον 4μηνον δέν προβλέπεται καθόλου ἢρεμον. Ἐντάσσεται κι αὐτό  ἂραγε στίς τελευταῖες κινήσεις που κάνει προκειμένου νά ἀντιδράσῃ, ἓνα σύστημα που ἀργοπεθαίνει ;; Ἐλπίζω ἡ ἀπάντησις νά μήν ἀργήσῃ καί νά ἒλθῃ γρήγορα. Ἐλπίζουμεν ὃλοι γιά τό καλύτερον, διότι κανείς λαός δέν φταίει γιά τά κακῶς πεπραγμένα τῶν Ἐλίτ...

Ἀνηρτήθη ἀπό: zeuxisblog46

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;