«Η ηθική υποχρέωση» | Panhellenic Post

«Η ηθική υποχρέωση» | Panhellenic Post


Ἡ τελική ἀποτίμησις, ἡ ὁποία δέν ἒχει περατωθεῖ καί ὁλοκληρωτικά, ἀφ' ἧς στιγμῆς καί πολύ ὀρθῶς ὁ δημοσιογράφος κ. Μαλασπίνας, θεωρεῖ ὃτι πέραν τῶν νομικῶν διαδικαστικῶν τερτιπιῶν τοῦ ΣτΕ, ὑπάρχει καί ἡ ἀπαρέγκλητος ἠθική ὑποχρέωσις τῆς κυβερνήσεως, ἒναντι ὃλων αὐτῶν τῶν μικροαποταμιευτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐνεπιστεύθησαν τήν "ἐγγύησιν" τοῦ κράτους. οἱ κ.κ.Βενιζέλος καί Σαμαρᾶς, ἒχουν ὁμοίως δεσμευθεῖ καί ἐπιρρώσει αὐτήν τήν δέσμευσιν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;