Ἡ Μέρκελ καί τά χελιδόνια


Μία ἀνοιξιάτικη Ἂγκελα Μέρκελ

Μεθοδεύσεις ἀνάγκης γιά τήν ...ἀτμομηχανή τῆς Εὐρώπης
Βρέ, βρέ καλῶς τά χελιδόνια, ἦλθεν ἡ Ἂνοιξις γιά τήν φιλόδοξον καγκελάριον, μόνον που στήν Γερμανίαν εἶναι κατάμαυρα δυστυχῶς. Λέει παιδιά ὁ λαός μερικές φορές κάτι παροιμίες τέλος πάντων τόσον ἐπιτυχημένες που σέ κάνουν νά ἀπορῆς (γελώντας βεβαίως), πῶς τέλος πάντων στέκονται ὂρθιοι κάποιοι ὑποτίθεται "θεσμοί", στήν σάπιαν αὐτήν καί ὂζουσαν πολιτικῶς εὐρωπαϊκήν κοινωνίαν. Λέει λοιπόν μία παροιμία ὃτι τά μεταξωτά βρακιά θέλουν καί πεδέξιους (ἐπιδέξιους) κwλouς, που σημαίνει ἀπλούστερα πώς ἐφ' ὃσον δέν ἒχεις τήν ἀπαιτουμένην ἱκανότηταν νά ἐπιτελέσῃς κάτι που θά ἢθελες, ἂφησέ το ἐκεῖ που εἶναι τό πρᾶγμα καί μήν τό βασανίζεις περαιτέρῳ. Αὐτό ταιριάζει κουτί καί μέ τήν Μέρκελ, τήν γερμανίδαν καγκελλάριον που μαζί μέ τήν παρέαν της, θέλησαν νά βάλουν στό χέρι τήν Εὐρώπην ὁλόκληρην.

Ἀρχικά, ὃσον οἱ ἂνεμοι ἦσαν οὒριοι κι ὃλα ἒβαιναν εὐνοϊκά γιά τήν ...συμμορίαν, ἡ Ἂγκελα τό ἒπαιζεν περίπου "αὐτοκράτειρα Αἰκατερίνη πασῶν τῶν Ρωσσιῶν" κι ἀπεφάσιζεν καί διέταζεν. Χαιρόταν κι ἐκμεταλλευόταν τά εἰρωνικά σχόλια τοῦ γερμανικοῦ τύπου, εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, που ὃλοι μέ πικρίαν θυμόμαστε. Προσφάτως ἐν τούτοις, καθώς ἡ "εὐρυτάτη autoban", κατήντησε μονοπατάκι, στενωπός, καί τά κουκιά ὁλοένα καί λιγοστεύουν, διότι οἱ ἂλλοτε ἂφθονοι πόροι κατέληξαν ψιχία γιά τήν παλιοπαρέαν, ἒτσι ἡ κα Ἀγγελική Δωροθέα, καταφεύγει σέ πρακτικές ἐπονείδιστες, προκειμένου νά βγάλῃ τό ψωμάκι της, ἀσφαλῶς καί τῆς κακοφαίνεται, διότι ἒχει κάνει πολλά στόν γερμανικόν λαόν καί θά πάρῃ πόδι ὃσον οὒπω κι αὐτό τήν κάνει νά τρέμῃ στήν ἰδέαν τοῦ τί τιμωρίαν θά τῆς ἐπιβάλλουν τ' ἀφεντικα της.Ἀλλά πῶς νά γίνῃ κα Μέρκελ, λέει μία ἂλλη παροιμία, "καιρός φέρνει τά λάχανα, καιρός τά παραπούλια", λοιπόν τώρα εἶναι ἡ δική σου σειρά νά μπῆς στό καβοῦκι σου, νά ὑποστῆς τώρα καί τίς λοιδωρίες τῶν ἂλλων καί μάλιστα χωρίς νά ἒχῃς τό περιθώριον νά διαμαρτύρεσαι κἂν. Ἀλλά νομίζω πώς ἡ τιμωρία που θά ὑποστῆς, δέν θά εἶναι τόσον ἀπό τά ἀφεντικά σου, ὃπως κι ὁ ἀντιπαθής φίλος καί συνεργάτης σου στήν Ἑλλάδαν Ἀντωνάκης Σαμαρᾶς, ἀλλά ἀπό ἐκείνους που περιμένουν ἒτοιμοι νά ἀνεβοῦν στό τιμόνι τῆς Εὐρώπης. Κι αὐτούς ἐσύ κι ἡ παρέα σου τούς ἀπεχθάνεσθε, ἀλλά μιᾶς καί ξεκινήσαμεν μέ παροιμίες νά ποῦμεν καί μίαν τελευταίαν τοῦ θυμόσοφου λαοῦ μας, μήν φοβᾶσαι καί πίσω ἒχ' ἡ ἀχλάδα τήν οὐράν.


 photo Author_zps9525c409.pngἈνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46


Enter your email address:


Delivered by FeedBurner


Print Friendly and PDF

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;