Τί ἀπάτη ἒκανεν ὁ κ.Βενιζέλος
ΙΔΟΥ ΠΩΣ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ «ΚΑΡΦΩΣΕ» ΠΙΣΩΠΛΑΤΑ ΤΟ «ΜΑΧΑΙΡΙ» ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ, ΑΡΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΔΩΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ!

ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΟΥ ΑΙΣΧΟΥΣ!
«ΚΟΙΜΙΖΕ» ΜΕ ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΕΣ, ΕΝΩ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ΜΕ ΑΓΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟΝ «ΘΑΝΑΤΟ» ΤΟΥΣ!!!

Το Μάκη Βραχιολίδη

Τήν ραν  που Εάγγελος Βενιζέλος, μέ δημόσιες δηλώσεις του τόν Φεβρουάριον το 2012 δεσμευόταν πέναντι στούς μολογιούχους το Δημοσίου τι ο ποταμιεύσεις τους δέν κινδύνευαν μέ «κούρεμα», τήν διαν ραν που μέ γγραφον-πιστολήν του στό Γενικόν Λογιστήριον το Κράτους τόνιζεν τήν νάγκην νά ξαιρεθον πό τήν νταλλαγήν τν μολόγων (PSI) «τά μόλογα που ποκτήθηκαν πό φυσικά πρόσωπα στήν Δευτερογεν γοράν μέ σκοπόν τήν ποταμίευσιν τν καταθέσεων τους καί τήν τοποθέτησιν τους σέ τίτλους το λληνικο δημοσίου», τήν διαν ραν ἒρριχνεν πισώπλατα  μαχαιριάν σέ λους τούς μολογιούχους το Δημοσίου. τσι, ντελς αφνίδια, χοντας ποκοιμίσει τούς μολογιούχους ο ποοι καί δέν πέσυραν τίς καταθέσεις τους, κούρ(σ)εψεν τίς ποταμιεύσεις τους, φο εχεν ἒλθει σέ συνεννόησιν μέ τόν τότε Πρόεδρον το Eurogroup, Γιονκερ!

πρόεδρος τν μολογιούχων κ. Γιάννης Μαρινόπουλος περιγράφοντας τήν νέργειαν το κ. Βενιζέλου, λεγεν πέρισυ τέτοιον καιρόν: « κ. Βενιζέλος χειρίστηκεν προσωπικά τό θέμα το PSI+ καί πό μς θεωρεται νας πό τούς βασικούς πευθύνους που χουμεν μπλέξει σέ ατήν τήν πίστευτην περιπέτειαν. Τό πλέον πίστευτο εναι τι κ. Βενιζέλος μέχρι καί τήν προηγουμένην μέραν το PSI+ διερρήγνυε τά μάτιά του τι χει τοιμην λύσιν γιά τά φυσικά πρόσωπα που μπιστεύθηκαν τό κράτος μέ τίς οκονομίες τους, ν τώρα ποφεύγει τό θέμα. Εναι πράγματι πορίας ξιον γιά ποιόν λόγον δέν πεμβαίνει ατεπάγγελτα εσαγγελικός λειτουργός, σον φορ τήν παραπλάνησιν που προλθεν πό τίς δηλώσεις ατές, ταν τό θέμα σχετίζεται μέ καταστροφή περιουσιν δεκάδων χιλιάδων συμπολιτν μας».

Τά ντοκουμέντα τς ντροπς καί το ασχους γιά τόν κ. Βενιζέλον δημοσιεύουμεν σήμερα, γιά νά δτε μέ τί πολιτικόν πατεώναν χει νά κάν λληνικός λαός ! Ατή τραγική πολιτική φιγούρα που θά πρεπεν δη νά εχεν καθίσει στό δώλιον το κατηγορουμένου, δυστυχς, πως πεσήμανεν καί κ. Μαρινόπουλος, οδείς εσαγγελικός λειτουργός πεμβαίνει γιά τήν πολιτικήν πάτην! σα-σα μάλιστα που τό ΣτΕ δικαίωσεν τήν πρξιν το κ. Βενιζέλου ς… νέργειαν πέρ το δημοσίου συμφέροντος!!! πέρ το Δημοσίου ξαπατώντας καί στήνοντας στόν τοχον 15.000 οκογένειες που ακόμη ψάχνουν νά βρον τό δίκιον τους ;;

δού λοιπόν:
Λίγες μέρες πρίν πό τήν πραγματοποίησιν το PSI, κ. Βενιζέλος ς πουργός οκονομικν καί κ. Σαχινίδης ς ναπληρωτής πουργός, στελναν πιστολήν στό Γενικόν Λογιστήριον το Κράτους, στήν ποίαν πεγράμμιζαν:
«πό τά φιστάμενα μόλογα το Ε.Δ. θεωρομεν τι πρέπει νά ξαιρεθον πό τίς διαδικασίες νταλλαγς :
  
ί) τά μόλογα που κατέχουν φυσικά πρόσωπα καί χουν ποκτήσει πρωτογενς κατά τήν κδοσιν τν τίτλων μέ δημοσίαν γγραφήν , καί τά ποα χουν εδικόν διεθνήν κωδικόν ISIN, συνολικο ψους 1,3 δισεκ. ερώ.

ii) τά μόλογα που πεκτήθησαν πό φυσικά πρόσωπα στήν δευτερογενήν γοράν μέ σκοπόν τήν ποταμίευσιν τν καταθέσεων τους καί τήν τοποθέτησίν τους σέ τίτλους το λληνικο δημοσίου, ( ο γχώριοι πενδυτές κατέχουν μόλογα ψους 962 κατ. ερώ ).

Γιά τίς παραπάνω δύο κατηγορίες προτείνουμεν τήν παλλαγήν, διότι θεωρομεν τι τά φυσικά πρόσωπα καλοπίστως τοποθέτησαν τίς ποταμιεύσεις τους σέ κρατικούς ξιόπιστους τίτλους. Τό κράτος παρεχεν εδικά προνόμια πως φορολόγητο τόκων, φ’ σον ο τίτλοι διακρατηθον μέχρις τῆς λήξης τους, προκειμένου νά προσελκύσ τό ερύ ποταμιευτικόν κοινόν σέ μακροχρόνιες τοποθετήσεις,   πως εναι τά μόλογα. πίσης, πρέπει νά λάβωμεν π’ ψιν μας τι νας μεγάλος ριθμός λλήνων τς διασπορς, λλά καί φυσικά πρόσωπα κάτοικοι τς Ερωπαϊκς νωσης χει τοποθετήσει τίς οκονομίες του σέ λληνικούς τίτλους, ταν λλοι παιρναν θέσεις στό ξωτερικόν, καί σέ μελλοντικές κδόσεις το λληνικού δημοσίου, θά χουν λόγους νά νταποκριθον καί νά συνεχίσουν νά πενδύουν σέ κρατικούς τίτλους».


Προσέξτε πόσον πειστικά τά λεγεν! Μέχρι καί γιά τούς μολογιούχους τς διασπορς κανεν λόγον κ. Βενιζέλος. λα μως που λλα εχεν κανονίσει πίσω πό τίς πλάτες το λαο!
πρόεδρος το συλλόγου μολογιούχων εχεν ναφερθε στό πουλον παιχνίδι το ντιπροέδρου τς κυβέρνησης: «Ο διαβεβαιώσεις το κ. Βενιζέλου ἦσαν συνεχες, πως ατή που κανεν στόν κ. Χατζηνικολάου στόν Real fm, που επεν ξεκάθαρα τι, “γιά τούς μολογιούχους το δημοσίου δέν πάρχει πρόβλημα, χει βρεθε λύσις λλά δέν μπορ νά τήν π τώρα”! Τήν πομένην κριβς μέραν πγεν στήν Ερώπην που κ. Γιονκερ δήλωσεν τι δέν μπορε νά πάρξ καμμία ποζημίωσις στά φυσικά πρόσωπα ετε μεση ετε μμεση καί γι’ ατό τό πργμα λληνική κυβέρνησις χει δεσμευθε».

Προφανς ναγκαλιζόταν καί χαριεντιζόταν μέ τόν Ζάν Κλώντ Γιονκερ, ν στήν λλάδαν «σφαζεν» στό γόνατον 15.000 μικρομολογιούχους που μπιστεύθησαν τίς οκονομίες τους στό Δημόσιον!
πάτη το κ. Βενιζέλου σέ βάρος τν 15.000 περίπου πενδυτν σέ μόλογα το δημοσίου, εχεν συντελεσθε καί ταν προσχεδιασμένη. ταν ρχόταν στήν λλάδαν,   ντιπρόεδρος τς κυβέρνησης βγαινεν στά κανάλια καί στήν Βουλήν, μοιράζοντας φειδς γγυήσεις καί ποσχέσεις τι δέν θά θίγονταν τά κρατικά μόλογα μέχρι 100.000 ερώ πό τίς πενδύσεις τν φυσικν προσώπων, ν στήν Ερώπην εχεν δεσμευθε γιά τά κριβς ντίθετα: Γιά τόν σφαγιασμόν τους ! 
Προσέξτε ξαπάτησις πό τόν Ε. Βενιζέλον! Ξεπέρασεν καί τόν Πόντιον Πιλάτον: 
πό τήν μίαν διεβεβαίωνεν δημοσίως καί μέ πιστολές στό ΓΛΚ τι δέν τίθεται θέμα γιά τούς μολογιούχους το δημοσίου καί στήν Ερώπην εχεν συνεννοηθε γιά τό ποτελείωμά τους! Τό π’ ριθμ. 1057 (14/3/2012) γγραφον τς Γενικς Γραμματείας τς Κυβέρνησης, πετάει …τήν μπάλαν στήν ξέδραν ρίχνοντας –δθεν- τά βάρη στό Eurogroup. «Τί νά κάνω γώ, Γιονκερ πεφάσισεν», εναι μία δικαιολογία που θά μποροσεν νά π Ε. Βενιζέλος!  

φο λοιπόν ο Βενιζέλος-Γιονκερ εχαν συμφωνήσει στήν ρπαγήν τν ποταμιεύσεων τν μολογιούχων το δημοσίου, ἦλθεν …. πανταχούσα μέ γγραφον πό τήν Γενικήν Γραμματείαν τς Κυβέρνησης κι πογραφή το τότε γ.γ. Σωτήρη Λύτρα, τό ποο νέφερεν πί λέξει: «Συνεδρίασις το πουργικο συμβουλίου τς 14-3-2012 Περιεχόμενον πόφασης: Περίληψις.
Τό πουργικόν συμβούλιον νημερώθηκεν σήμερα, πό τόν ντιπρόεδρον τς κυβέρνησης κι πουργόν Οκονομικν κ. Ευ. Βενιζέλον, γιά τήν θέσιν τοEurogroup νά μήν ποζημιωθ κανένας κάτοχος μολόγων το λληνικο δημοσίου που περιλαμβάνεται στό PSI καί δεσμεύθηκεν νά φαρμόσ τήν θέσιν ατήν».

Τό ρεπορτάζ δημοσιεύεται στήν "Ἐλεύθερη Ώρα"
Ἀναρτήθηκε ἀπό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ στις 9:38 μ.μ. 

Σημείωσις  zeuxisblog46 :

Οἱ ἐπισημάνσεις κειμένου ἡ ἒμφασις καί ὁ τονισμός εἶναι δικά μας.Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46


Enter your email address:


Delivered by FeedBurner


Print Friendly and PDF


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;