Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2014

Ἀπόφασις δικαστηρίου : Πλειστηριασμοί

Εικόνα
Εἶναι ἀπό τά λίγα ἂν ὂχι μοναδικά πράγματα που θά χαρακτήριζεν κανείς εὐοίωνα κι ὃτι προοιωνίζουν μίαν ἀκόμη πιό εὐχάριστον ἐξέλιξιν, ἡ ἀφύπνισις ἐπί τέλους τῆς δικαιοσύνης, ἡ ὁποία σαφῶς τελευταίως μᾶς δείχνει δείγματα ἐλέγχου τῆς ἀσύδοτης κατάστασης στήν ὁποίαν ἒχει περιπέσει ἡ Ἑλλάς τό τελευταῖον διάστημα τῶν τριῶν - τεσσάρων αὐτῶν χρόνων. Ἐὐελπιστοῦμεν κι εἰς ἀνώτερα 
Ἀπαγορεύεται ὁ πλειστηριασμός ἀκινήτου ὃταν ἡ ἀξία του εἶναι πολλαπλάσια τῆς ὀφειλῆς τοῦ ὑποχρέου
Πλειστηριασμός ἀκινήτου πολλαπλασίας ἀξίας σέ σχέσιν μέ τήν ἀπαίτησιν. Καταχρηστική ἂσκησις τοῦ δικαιώματος ἀναγκαστικῆς ἐκτέλεσης (νομολογία) Moν.Πρωτ.Αθ. 402/2014 :
Πλειστηριασμός ἀκινήτου πολλαπλασίας ἀξίας σέ σχέσιν μέ τήν ἀπαίτησιν. Καταχρηστική ἂσκησις τοῦ δικαιώματος ἀναγκαστικῆς ἐκτέλεσης - παραβίασις ἀρχῆς ἀναλογικότητος, ἀκυρότης ἐκτέλεσης.

«Ἀπό τόν συνδυασμόν τῶν διατάξεων τῶν ἂρθρων 281 ΑΚ, 116 καί 933 τοῦ ΚΠολΔ, 20 παρ. 1 καί 25 παρ. 3 τοῦ Συντάγματος συνάγεται ὃτι ἂσκησις οὐσιαστικοῦ δικαιώματος, που ἀνήκει …

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Εικόνα
ΓΛΩΣΣΑ Ἡ ἀνάγνωσις τοῦ ἐπιγράμματος στό χρυσόν δαχτυλίδι
τοῦ Ἐζέροβο (5ος αἰών π.Χ.)
Ὁμιλία τοῦ καθηγητοῦ τοῦ πανεπιστημίου κ. Χ.Σπυρίδη
(Παραγωγή τοῦ Fryktories.net καί τοῦ Γ.Λεκάκη - εἰσήγησις ἀπό τόν πρόεδρον μουσικῶν σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου).
Εἰσηγητής : Πανοσιολογιώτατε, κε Βουλευτά, σεβαστοί κ.κ. ὁμότιμοι καθηγητές, ἀγαπητοί συνάδελφοι, ἀγαπητοί φοιτητές, ἐκλεκτή ὁμήγυρις, κυρίες καί κύριοι, Εἶναι μεγάλη μου χαρά νά σᾶς καλωσορίσω στήν ἀποψινήν βραδυάν ὃπου θά παρακολουθήσωμεν, μίαν ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσαν ὁμιλίαν τοῦ ἐξαιρετικοῦ συναδέλφου, καθηγητοῦ μουσικῶν σπουδῶν τοῦ πανεπιστημίου μας τῶν Ἀθηνῶν, κ. Χαραλάμπου Σπυρίδη, ἐκλεκτοῦ φίλου, ὁ ὁποῖος θά μᾶς παρουσιάσει ἐντυπωσιακά ἀποτελέσματα, τῆς καθ’ ὃλα ξεχωριστῆς του ἐργασίας. Ὁ κος Σπυρίδης εἶναι φυσικός, οἱ σπουδές του εἶναι στό τομέαν τῆς Φυσικῆς κι ἒχει ὑπηρετήσει γιά ἀρκετά χρόνια στό Ἀριστοτέλειον πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης κι ἐδῶ καί 20 χρόνια εἶναι μέλος ΔΕΠ στό τμῆμα μουσικῆς τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Εἶναι καθηγητής, …