Τά κατοχικά δάνεια στήν Γερμανίαν ξεχάσθηκαν ;;

Ἀναδημοσίευσις ἀπό τήν «Le Grand  soir»


6  Νοέμβρη τοῦ 2014  

Ἡ Γερμανία πρέπει νά ἐπιστρέψῃ στήν Ἑλλάδαν ὃλους τούς κλεμμένους θησαυρούς καί νά ἐπιστρέψῃ τό δανεισθέντα χρυσόν κατά τήν κατοχήν

300 δισεκατομμύρια εὐρώ . Αὐτό εἶναι τό τιμολόγιον Κα Μέρκελ !


Aναστάσιος ΑΔΩΝΙΣ

Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ πλέον κτυπημένη ἀνθρωπίνως καί ὑλικῶς ἀπό τήν  γερμανικήν βαρβαρότηταν. Σύμφωνα μέ τίς δηλώσεις που ἒγιναν ἀπό τούς εἰδικούς λογιστές, κι ἐκτός ἀπό πολεμικές καταστροφές, ὃλα αὐτά συμποσοῦνται σέ :

- 19,7 % τοῦ πληθυσμοῦ, περισσότεροι δηλ.  ἀπό 350.000 ἂτομα πυροβολήθηκαν χωρίς κανέναν λόγον, 1,4 ἑκατομμύρια συνολικῶς, μεταξύ τῶν ὁποίων θά ἒπρεπεν νά ὑπολογισθοῦν αὐτοί που ἒχουν πεθάνει ἀπό τήν πεῖνα που ἐπεβλήθη.

- Περισσότεροι ἀπό 800.000 ἀνάπηροι, ἀνίκανοι πρός ἐργασίαν τούς ὁποίους τό κράτος ἒπρεπεν νά ἀναλάβῃ, τό 25 % τῆς γεωργικῆς παραγωγικῆς ἱκανότητος, τό 30 % τοῦ ζωϊκοῦ κεφαλαίου, τό 10 % τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς, τό 40 % τοῦ ΑΕΠ, τό 23% τῶν σπιτιῶν καί τό 90 % τῶν λιμένων καί ἂλλων λιμενικῶν ὑποδομῶν.

Γερμανία πρίν πό τόν δεύτερον πόλεμον ἦταν μεγαλύτερος εσαγωγεύς, ἀλλά και κακοπληρωτής. Τό 1932 Χίτλερ παυσεν τίς πληρωμές καί τήν δίαν στιγμήν σταμάτησεν τίς πισκευές το 1ου Παγκοσμίου Πολέμου. Ατά τά χρήματα δέν χουν πιστραφε στήν λλάδαν.

ντίκες χουν κλαπε κι λεηλάτησαν βυζαντινά μνημεα, ἒκαναν παράνομες ἀνασκαφές, κλοπές καί καταστροφές τν ρχαιολογικν καί ἱστορικν μνημείων σέ προστατευόμενες περιοχές, ν περισσότερα πό 8.500 κομμάτια το μουσείου μετεφέρθησαν πό τήν λλάδαν ἀκόμη  καί κατά τήν ποχώρησίν τους, οἱ Γερμανοί ἒκλεψαν τά ἀποθέματα τῆς Τραπέζης τς λλάδος,  634.962.691.995.162 δραχμές καί ἡ λίστα τῶν καταστροφῶν, δέν χει τέλος.

πενθυμίζουμεν ὃτι, μέχρι τό 1990 Γερμανία σκοῦσεν  πολιτικήν στρουθοκαμηλισμο. Δέν νέλαβεν ἐντελς καί ποτέ  πλήρως τίς εθνες της. Ζήτησεν ἀπό τήν Συνθήκην το Λονδίνου νά παρατείν τήν προθεσμίαν μέχρι τήν πανένωσιν. «Ἒλέος! Εμαστε νοργάνωτοι ! μως, μετά τήν συγχώνευσιν θά σς πληρώσωμεν, σς τό ὑποσχόμαστε» επαν. Καί μετά ξεκίνησεν ἡ ἐπανένωσις τς Γερμανίας κι ρχισεν νά χρησιμοποι μίαν διαφορετικήν γλῶσσαν : «Ὁ χρόνος πέρασεν,  70 χρόνια ! Δέν εμαστε ἐμεῖς ὑπεύθυνοι γιά τά λάθη τν γονιν μας».


Ο Σύμμαχοι δέν ἐξασφαλίζουν δικαιοσύνην στήν λλάδαν. ν τ μεταξύ, ο μεγάλες δυνάμεις χουν ἐξωφληθε  στν πραγματικότηταν. Γι ατούς, σελίς τς στορίας χει γυρίσει, καί νέες συμμαχίες μεταξύ τν ερωπαϊκν χωρν καί τς Γερμανίας ἀλλά και μεταξύ τν νωμένων Πολιτειν καί τς Γερμανίας ἒχουν λάβει χώραν. Γερμανία τώρα χρησιμοποιεται σέ ἂλλες γεωπολιτικές σκακιέρες καί γιά τίς διαφορές της μέ τήν Ἑλλάδα καμμία κίνησις δέν γίνεται. Ὃμως ἡ σελίς δέν χει κόμη γυρίσει γιά τούς Ἓλληνες οἱ ὁποοι ἒκτισαν τίς ξιώσεις τους γι’ ἀποζημίωσιν τῶν ζημιῶν καί τήν πιστροφήν ὃλων ὃσων ἒχουν κλαπε καί κοσμοῦν σήμερα τά γερμανικά μουσεα καί βιβλιοθκες. Ατό εναι που κατοντάδες νθρωποι χουν ρχίσει νά κάνουν ἀπό τό 1945, να ργον που τελεῖται ἀπό μίαν μυρμηγκιάν ἀνθρώπων που σιωπηλά γίνεται ἐπί σειράν ἐτῶν ἀπό δικηγόρους, πιστήμονες, μηχανικούς, οκονομολόγους, στορικούς, πρώην παλλήλους, κ.λπ.

Τζανέτος Γκοσκος (φωτογραφία) συμπεριλαμβάνεται μεταξύ αὐτῶν. Εναι οκονομολόγος, σύμβουλος πενδύσεων κι ρασιτέχνης συγγραφεύς. Γεννήθηκεν στήν Ζάκυνθον τό 1954. Τελείωσεν τίς γυμνασιακές του σπουδές στήν Ζάκυνθον καί σπούδασεν οκονομικά στήν νωτάτη Σχολή Βιομηχανικν Σπουδν Θεσσαλονίκης. Τό 2010, ν μέσ τς κρίσης δημοσίευσεν διά το δικτυακο τόπου Amazon, τό βιβλίον «Ἡ Ὁδύσσεια τῶν Ἑλλήνων» καί τό 2014 τό βιβλίον «Δάνεια τῆς κατοχῆς : 300 δισ. Ατό εναι τό  τιμολόγιον κα Μέρκελ».

συγγραφέας ατο το βιβλίου πικεντρώνεται μόνον στά ἀναγκαστικά δάνεια πρός τήν Γερμανίαν κατά τήν διάρκειαν τς κατοχς. Πρόκειται γιά τά δάνεια σέ χρυσόν ἀνεγνωρισμένα ἀπό τήν Γερμανίαν κι χουν κδοθε βάσει τν κανόνων το διεθνος δικαίου, ἒστω καί ἂν διευθυντής τς Τραπέζης τς λλάδος εχεν ἓνα πλον στόν κρόταφόν του. Ατά τά δάνεια δέν ἒχουν ἐξοφληθεῖ ποτέ. Ἡ ἐπιστροφή τους, χωρίς τήν γκρισιν τς γερμανικς στάσης κατά τήν διάρκειαν τς κατοχς, θά ἐπιτρέψ στήν λλάδαν νά ἀποπληρώσ τό δημόσιον χρέος της.

Ἀναστάσιος Άδωνις
_________________________________________________________________________________
Πηγή: Https:  » » //www.afh-mp.fr/FR/
_________________________________________________________________________________                                                                                                                                                              
Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;