Καταστατικόν τῆς τῶν Ἑλλήνων συνέλευσηςΜία νέα πρωτοβουλία τῶν Ἑλλήνων

Ἡ ὁποία ἐλπίζωμεν νά ἐπιτύχῃ καί νά ἒχῃ τήν συνέχειαν που ἀξίζει ἓνα ἒθνος, ὃπως αὐτό τῶν Ἑλλήνων καί νά εὐωδοθῇ μέχρι τέλους. Οἱ πρόσφατες ἀνακατατάξεις στό σκηνικόν καί τά ἐνδότερα τοῦ ὀργανισμοῦ END, που τελικῶς θά ἒλεγα ὡς λαόν, λίγο μᾶς ἐνδιαφέρουν, φαίνεται πώς, ἀντί νά καταλαγιάσουν, μᾶλλον ἐνδυνάμωσαν τό κοινόν αἲσθημα καί τώρα νέες προσδοκίες διαφαίνονται στόν ὁρίζοντα. Εἲθε ὁ ἑλληνικός λαός, ἐπί τέλους νά ἀφυπνισθῇ ἐντελῶς καί διείδῃ μέσα ἀπό ὃλα αὐτά τήν ὁδόν τήν ἂγουσαν  στήν μελλοντικήν του λύτρωσιν καί πολυπόθητον ἐλευθερίαν.


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner


Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;