Ὀνομάζομαι Τσαρλί

Σάν ἐλαχίστη προσφορά στόν ἂνθρωπον..

..καί δευτερευόντως στόν δημοσιογράφον κι ἐπαγγελματίαν


Μόλις χθές ἒλαβα τό μαίηλ ἀπό φίλον στό Παρίσι, που μέ παρεκάλεσε νά ἀναρτήσω τό φωτογραφικόν ἂλμπουμ, γεμᾶτον ἀπό ἐνδιαφέρουσες φωτογραφίες καί  γελοιογραφίες συναδέλφων του στό "Maison de la radio et television francaise" ὃπου ἠργάσθη ἐπί 35ετίαν. Ἐγνώριζεν τόν Charlie ἀπό χρόνια καί ὁ θάνατός του στόν βωμόν τῶν ἀλλοτρίων συμφερόντων, ὃπου ἒχουν θυσιασθεῖ ἒως σήμερα μυριάδες θυμάτων, ἀπλά καί μόνον γιά νά ἱκανοποιήσουν τήν δίψαν τους γιά παγκοσμίαν ἐξουσίαν κάποιοι καιροσκόποι, ἐκμεταλλευτές τοῦ ἀνθρωπίνου ἱδρῶτος, τόν ἐλύπησεν ἰδιαιτέρως. Ἀλλά οἱ ἐπικυρίαρχοι μηδέ μίαν μέριμναν ἒχουν περί τοιούτων "μικρῶν" γι' αὐτύς θεμάτων. Ἡ ἀνθρωπίνη δυστυχία καί ὀδύνη, ἐκείνους τούς τρέφει, ψυχικά καί ὑλικά. 
Μοναδική ἐλπίς παραμένει ἡ ὁλονέν κι εὐρυτέρα ἀφύπνισις τῶν μαζῶν, οἱ λαοί εἶναι ἀδήριτος ἀνάγκη νά ξυπνήσουν ἀπό τόν βαθύν λήθαργον ὃπου ἐντέχνως τούς ἒχουν ὠδηγήσει οἱ πολυπράγμονες Καζάροι. Ἒντονον παραμένει τό εἰρωνικόν στοιχεῖον στήν ἀνωτέρῳ παρουσίασιν, ὃπως κι ἡ βαθειά στοχαστική ματιά τῆς δημοσιογραφικῆς πέννας, που φαίνεται σάν νά μονολογῇ ὂχι πρός τούς ἀνώνυμους (ἢ κι ἐπώνυμους ἐκτελεστές), ἀλλά πρός ἑαυτόν, ἒναντι ἑνός μέλλοντος που χαράζει ὁλοφώτεινον καί γεμᾶτο ἐλπίδαν γιά ἓνα καλύτερον αὒριον, πώς "ὃ,τι κι ἂν κάνετε, ὃσα ἐγκλήματα κι ἂν πυροδοτήσετε ἐσεῖς..., τό μέλλον, τό αὒριον, ἀνήκει σ' ἐμᾶς".


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46


Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;