Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2015

Mία ἐπαλήθευσις παράκαιρη ἀλλά ἀναγκαία

Εικόνα
Benjamin Η. Freedman ὁμιλία 1961
Ἒστησαν οἱἙβραῖοι τούς δύο παγκοσμίους πολέμους; Κυβερνοῦν τόν κόσμον κατέχοντες ὃλον τό χρῆμα; Ἑβραῖος ἐπιχειρηματίας ἐξηγεῖ μέ στοιχεῖα πώς ΝΑΙ!!! (Ἡ Γνῶσις εἶναι δύναμις)
Τήν ἀξιοσημείωτον ὁμιλίαν ἑνός σημαίνοντος ἑβραίου ἐπιχειρηματίου καί πολιτικοῦ τό 1961 θά ἒπρεπεν, πρῶτον, νά διαβάσουν ὃλοι οἱ Ἀμερικανικοί πολῖτες καί δεύτερον, ὃλοι ἐμεῖς, διότι ἀνατρέπει τόν ἰσχυρισμόν, ὃτι ἡ Γερμανία εἶναι ὑπεύθυνη γιά τόν 1ον καί τόν 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον καί ὃτι θά πρέπῃ νά ὑποστηρίζωμεν τούς Ἑβραίους.

Ἡ Γερμανία καί οἱ «Ἑβραῖοι». Ὁ ρόλος τῶν «Ἑβραίων» στόν 1ον καί 2ον Παγκόσμιον πόλεμον.
Μία ὁμιλία τοῦ Benjamin Η. Freedman sen. – που ἒγινεν τό 1961 στό ξενοδοχεῖον Willard τῆς Οὐάσινγκτον D.C., κατ’ ἐντολήν τῆς τότε πατριωτικῆς ἐφημερίδος τοῦ Conde McGinley «Common Sense». Σημείωσις: Ἡ μετάφρασις ἀπό τό γερμανικόν κείμενον ἒγινεν ἀπό τόν Ἐμμανουήλ Σαρίδην. Που ἐπιμένει, ὃτι ἂν δέν μάθομεν ποιός πραγματικά κυβερνάει τήν Ἑλλάδαν – καί βέβαια ὃλον τόν κόσμον – θά μπ…