Mία ἐπαλήθευσις παράκαιρη ἀλλά ἀναγκαία
Benjamin Η. Freedman ὁμιλία 1961

 στησαν ο βραοι τούς δύο παγκοσμίους πολέμους ; Κυβερνον τόν κόσμον κατέχοντες λον τό χρμα;

 βραος πιχειρηματίας ξηγε μέ στοιχεα πώς ΝΑΙ !!! ( Γνσις εναι δύναμις)


Τήν ξιοσημείωτον ὁμιλίαν ἑνός σημαίνοντος ἑβραίου πιχειρηματίου καί πολιτικο τό 1961 θά πρεπεν, πρτον, νά διαβάσουν λοι οἱ Ἀμερικανικοί πολτες καί δεύτερον, λοι μες, διότι ἀνατρέπει τόν σχυρισμόν, τι Γερμανία εναι πεύθυνη γιά τόν 1ον καί τόν 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον καί ὃτι θά πρέπ νά ὑποστηρίζωμεν τούς βραίους.

 Willard Hotel

Γερμανία καί οἱ «Ἑβραοι». Ὁ ρόλος τν «Ἑβραίων» στόν 1ον καί 2ον Παγκόσμιον πόλεμον.

 Μία μιλία το Benjamin Η. Freedman sen. – που γινεν τό 1961 στό ξενοδοχεον Willard τς Οὐάσινγκτον D.C., κατ’ ντολήν τς τότε πατριωτικς φημερίδος το Conde McGinley «Common Sense».
 Σημείωσις:
μετάφρασις ἀπό τό γερμανικόν κείμενον ἒγινεν ἀπό τόν μμανουήλ Σαρίδην. Που πιμένει, τι ν δέν μάθομεν ποιός πραγματικά κυβερνάει τήν λλάδαν – καί βέβαια λον τόν κόσμον – θά μπερδευόμαστε πάντα μέ τίς σαχλαμάρες το ΚΚΕ καί τς κυρίας Παπαρήγα γιά τό μεγάλον κεφάλαιον που βλέπουν στήν λλάδαν, κρύβοντας στήν πραγματικότηταν τούς βραίους τοκογλύφους καί κεφαλαικράτες που βρίσκονται πό πίσω του. Μπορον τό ΚΚΕ καί ο πολέμιοι το κεφαλαίου νά μς κατονομάσουν τίς ταιρεῖες μέ τά μεγάλα κεφάλαια στήν λλάδαν, μέ τίς ὁποῖες μς πρήζουν κάθε ραν καί στιγμήν; σφαλς καί ὂχι, διότι πλά δέν πάρχουν. Καί ἐπειδή καί ἐγώ συγκαταλέγομαι στούς πολεμίους το μεγάλου κεφαλαίου, ψαξα καί βρκα, τι πίσω π’ ατό τό μεγάλον ἑλληνικόν κεφάλαιον βρίσκονται, δυστυχς, μόνον ο μεγάλοι βραοι τραπεζτες καί τοκογλύφοι τς Wall Street καί τοῦ City of London.
μμανουήλ Σαρίδης

</ center>

Πρόλογος

 Benjamin H. Freedman
Benjamin H. Freedman γεννήθηκεν τό 1890 πο βραίους γονες. γινεν ἓνας πιτυχημένος πιχειρηματίας στήν Νέαν Ὑόρκην καί ἦταν κυρίως διοκτήτης τς Woodbury Soap Company. Μετά τόν 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον διέκοψεν τίς σχέσεις καί τίς διασυνδέσεις του μέ τόν ργανωμένον ἑβραϊσμόν. Μέ μίαν οκονομικήν δαπάνην 2,5 κατ. δολαρίων πέρασεν τήν ὑπόλοιπον ζωήν του μέ δημοσιεύσεις γιά τήν πιρροήν τν βραίων στήν οἰκονομίαν καί τήν πολιτικήν τν ΗΠΑ. ταν νας Insider ψηλωτάτου βαθμο γιά τίς βραϊκές ργανώσεις καί προσωπικός φίλος το Bernard Baruch, Samuel Untermyer, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Joseph Kennedy, John F. Kennedy καί πολλν λλων, που τήν ποχήν ἐκείνην εὐρίσκοντο σέ κάποιον ἀξίωμα καί εχαν κάτι νά πον.

Παρά τό γεγονός, τι ἡ ὁμιλία το Freedman γινεν τό 1961, δέν χει χάσει μέχρι σήμερα τήν πικαιρότητάν της, τό ἀντίθετον: πολιτική τν ΗΠΑ γιά τήν Μέσην Ἀνατολήν βρίσκεται σήμερα σον ποτέ στόν βρόγχον ἐβραϊκν καί παραϊσραηλινν δυνάμεων που δρον πο τό παρασκήνιον. Ατό λλωστε πιστοποιεται τώρα καί ἀπό μίαν ἐντελς νύποπτην πλευράν, πό δύο περίφημους πιστήμονες τοῦ πανεπιστημίου το Χάρβαρντ. Τόν John Mearsheimer καί τόν Stephen Walt, οἱ ὁποοι στήν μελέτην τους «The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy» (1) ποδεικνύουν, τι πολιτική γιά τήν Μέσην Ἀνατολήν που σκον ο ΗΠΑ δέν ντιπροσωπεύει τόσον τά ἀμερικανικά συμφέροντα, σον ατά τοῦ Ἰσραήλ.

Ατήν τήν παράλειψιν ἐκτελέσεως καθήκοντος τς μερικανικς ξωτερικς πολιτικς, ἡ ὁποία χι μόνον συμπάθειες δέν τς ποφέρει, λλά τοὐναντίον αξάνει τούς χθρούς τους, τήν ξηγον ο συγγραφες μέ τό ὃτι βραϊκές μάδες πίεσης χουν κατορθώσει ριστοτεχνικά νά πείσουν τούς μερικανούς, τι οἱ ἐχθροί τοῦ Ἰσραήλ στήν περιοχήν (δίως τό Ιράν, τό Ἰράκ καί ἡ Συρία (2) ποτελον μίαν ἀπειλήν γιά τίς νωμένες Πολιτεες. Ατά τά θρασύτατα ψέμματα, που καναν τό 2003 δυνατή τήν δευτέραν εσβολήν στό Ἰράκ, που κόμη δέν χουν σχεδόν ξεχασθε, σερβίρονται πό τούς βραίους σχεδόν κατά λέξιν καί πάλιν – ατήν τήν φοράν γιά μίαν ἐπίθεσιν ἐναντίον τοῦ Ἰράν. Μέσα σ’ ατό τό πλαίσιον, τό ατημα «ὂχι πιά ἂλλος πόλεμος γιά τό Ἰσραήλ» (www.abbc.net/boycott-israel/flugblatt.pdf) (www.abbc.net / μποϊκοτάζ τοῦ Ἰσραήλ / flugblatt.pdf) εναι περισσότερον ἀναγκαον ἀπό ποτέ.

Γιά τήν καλυτέραν καταννόησιν το θέματος, γερμανική μετάφρασις τς μιλίας το Freedman συνοδεύθηκεν ἀπό μίαν σειράν ἐπεξηγηματικν ποσημειώσεων.

Τέλος στό Google καί κάτω πό τόν ρον ἀναζήτησης: «Benjamin Freedman Willard Hotel 1961» μπορετε νά βρτε τήν ἀπομαγνητοφωνημένην ἐγγραφήν καί τό πρωτότυπον ἀγγλικόν κείμενον τς μιλίας.


Ποιός ταν Benjamin Freedman;

Benjamin Freedman, νας insider κατομμυριοχος σέ διεθνες σιωνιστικούς ὀργανισμούς, φίλος 4 προέδρων τν ΗΠΑ, καθώς πίσης καί μέλος τς ἐκ 117 νθρώπων ἰσχυρᾶς σιωνιστικῆς ἀντιπροσωπείας κατά τήν πογραφήν τς Συνθήκης τν Βερσαλλιν. Ἡ ὁμιλία του στό ξενοδοχεον Willard τό 1961 μπορε νά θεωρηθ ς πιό σημαντική (εσαγωγική στό θέμα) ὁμιλία πό τόν 20όν αώναν. δ εναι να ἀπόσπασμα 40 λεπτῶν.


(Μο φαίνεται μως, τι ο γνωστοί ἂγνωστοι τό ἒχουν ἀφαιρέσει. Ψάξετε, σως στό https://www.warez-files.com/show-Benjamin-H-Freedman-s-Speech.html   στό https://de.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Freedman Ε.Σ.)


Ἡ ὁμιλία


Καί τώρα ἡ ὁμιλία το Benjamin H. Freedman sen. που γινεν τό 1961 στό ξενοδοχεον Willard, στήν Washington D.C.:

δ στίς ΗΠΑ ο Σιωνιστές καί ο θρησκευτικοί τους σύμμαχοι σκον τόν πλήρην ἒλεγχον πάνω στήν κυβέρνησίν μας. Θά ἦταν πολύ δύσκολον νά μπομεν τώρα σέ λεπτομέρειες. μως οἱ σιωνιστές καί ο θρησκευτικοί σύμμαχοί τους διοικον τίς ΗΠΑ, σάν νά ἦσαν οἱ ἀπόλυτοι μονάρχες ατς τς χώρας. Προφανς θά νομίζετε, τι ατό εναι μία πολύ εκολη καί ἀπλή γνσις, λλά πιτρέψτε μου νά π καί νά δείξω τί συνέβη, ταν μες «κοιμώμασταν».

 Τί εχεν συμβε;


1ος Παγκόσμιος Πόλεμος ξέσπασεν τό καλοκαίρι το 1914. Μερικοί τς λικίας μου θά τόν θυμονται κόμη. Ατός πόλεμος λοιπόν γινεν ἀπό τήν μίαν πλευράν ἀπό τήν Ἀγγλίαν, τήν Γαλλίαν καί τήν Ρωσσίαν κι πό τήν λλην ἀπό τήν Γερμανίαν, τήν Αστρίαν, τήν Ογγαρίαν καί τήν Τουρκίαν. Μέσα σέ 2 χρόνια Γερμανία κέρδισεν τόν πόλεμον, χι πίσημα, λλά στό πεδίον τς μάχης. Τά γερμανικά ποβρύχια, που πετέλεσαν μίαν ἒκπληξιν γιά τόν κόσμον, σάρωσαν λα τά πλοα ποστολς φοδίων πό τόν τλαντικόν. Τά πυρομαχικά κι οἱ ἐφεδρεες τς Βρετανίας ξηντλήθησαν. Μετά ἦλθεν ἡ πενα. Ταυτόχρονα, γαλλικός στρατός εχεν στασιάσει, Γαλλία εχεν χάσει 600.000 νέους νθρώπους, τό ἂνθος τς γαλλικς νεολαίας, στήν μάχην το Βερντέν στό Σόμμε.

Ο Ρῶσσοι εχαν διαλυθε, εχαν πάρει τά (πολεμικά) παιχνίδια τους καί πγαν σπίτι, δέν θελαν νά συνεχίσουν τό παιχνίδι, οτε καί τούς ρεσεν ἰδιαίτερα τσάρος. ὁ ἰταλικός στρατός εχεν ἐπίσης καταρρεύσει.

Στό γερμανικόν ἒδαφος δέν εχεν πέσει οτε νας πυροβολισμός. Κανένας χθρός δέν εχεν περάσει τά γερμανικά σύνορα, καί ὃμως Γερμανία πρότεινε στήν γγλίαν ερήνην. Μία ερήνη πί τ βάσει τν πραγμάτων τς προηγουμένης κατάστασης, τοῦ «Status quo ante», θά ἒλεγαν  ο νομικοί. Ατό σημαίνει, τι ἡ Ἀγγλία τό καλοκαίρι το 1916 τό σκεφτόταν στά σοβαρά. Δέν εχεν καμμίαν ἂλλην ἐπιλογήν, ετε θά ἀποδεχόταν ατήν τήν προσφοράν ερήνης, θά συνέχιζεν νά πολεμά μέχρι τήν ατοκαταστροφήν της.

Κατά τήν διάρκειαν ατς τς φάσης ο γερμανοί σιωνιστές, σάν κπρόσωποι τν σιωνιστν τς νατολικς Ερώπης, πετάνθησαν στό βρετανικόν πολεμικόν Συμβούλιον καί γιά νά συντομεύσω τό ὃλον θέμα δ, (ἒχω λα τά ἒγγραφα δ γιά νά τό ἀποδείξω), επαν:
«Κοιτάξετε δ, σες μπορετε νά κερδίσετε κόμη ατόν τόν πόλεμον, δέν χρειάζεται νά παραδοθτε. Δέν χρειάζεται νά ἀποδεχθτε ατήν τήν ερήνην που σς προσφέρουν ο Γερμανοί. Μέ τίς ΗΠΑ σάν συμμάχους, μπορετε κόμη νά κερδίσετε ατόν τόν πόλεμον».

Ο ΗΠΑ δέν εχαν κόμη καμμίαν σχέσιν μέ ατόν τόν πόλεμον. Εἲμασταν κόμη φρέσκιοι, εμασταν νέοι, εμασταν πλούσιοι κι εμασταν σχυροί. Οἱ σιωνιστές επαν στήν γγλίαν:  «Θά σς φέρωμεν τίς ΗΠΑ στόν πόλεμον σάν σύμμαχον, φοῦ ὃμως σες κερδίσετε τόν πόλεμον καί νικήσετε τήν Γερμανίαν, τήν Αστρίανγγαρίαν καί τήν Τουρκίαν, θέλομεν ὡς ντάλλαγμα τήν Παλαιστίνην, ατή εναι τιμή τς προσφορς μας».

Λοιπόν, ἡ Ἀγγλία εχεν τό ἲδιον δικαίωμα νά ὑποσχεθ τήν Παλαιστίνην σέ κάποιον, πως κι μες, ν εχωμεν ὑποσχεθ στούς ρλανδούς τήν απωνίαν, γιά ἓναν ποιονδήποτε λόγον. ταν πολύτως παράλογον, Μεγάλη Βρετανία, ἡ ὁποία δέν εχεν κανένα συμφέρον, οτε κανέναν δεσμόν μέ τήν Παλαιστίνην, νά τήν χρησιμοποιήσ σάν μέσον πληρωμς τήν εσοδον τν ΗΠΑ στόν πόλεμον. πως καί νά χουν τά πράγματα, δωσαν ατήν τήν πόσχεσιν τόν κτώβριον το 1916. Καί λίγον μετά, δέν ξέρω πόσοι θά μπορούσαν νά τό ἐνθυμονται, εσλθον οΗΠΑ, που σαν πάντα καί εναι πόλυτα πέρ τς Γερμανίας, ς σύμμαχοι τς Μεγάλης Βρεττανίας στόν πόλεμον.
Τό λέγω καί πάλιν: Ο ΗΠΑ ταν πάντοτε πέρ τς Γερμανίας, πειδή οἱ ἐφημερίδες ἦσαν πό βραϊκόν ἒλεγχον, ο τραπεζτες ἦσαν βραοι, τά μέσα μαζικς νημέρωσης στήν χώραν ατήν ἦσαν πό βραϊκόν ἒλεγχον καί οἱ Ἑβραοι οἱ ἲδιοι σαν φιλογερμανοί, πειδή πολλοί πό ατούς εχαν ἒλθει πό τήν Γερμανίαν.

θελαν Γερμανία νά νικήσ τόν Τσάρον. Οἱ Ἑβραοι μισούσαν τόν Τσάρον, δέν θελαν νά κερδίσῃ ἡ Ρωσσία τόν πόλεμον. Ατοί οἱ Ἑβραοι τραπεζτες, Kuhn Loeb καί ἂλλες μεγάλες τράπεζες, εχαν ρνηθε νά ὑποστηρίξουν τήν γγλίαν καί τήν Γαλλίαν, οτε μέ ἓνα δολλάριον. λεγαν: «σον ἡ Ἀγγλία καί ἡ Γαλλία εναι σύμμαχοι τς Ρωσσίας, δέν παίρνουν οτε να σέντ!» Ἒδιναν μως χρήματα στήν Γερμανίαν, πολεμούσαν μέ τήν Γερμανίαν ἐναντίον το Τσάρου, γιά νά διαλύσουν τό τσαρικόν καθεστώς.

Καί οἱ ἲδιοι οἱ Ἑβραοι κλεισαν τήν συμφωνίαν μέ τήν γγλίαν, ταν εδαν τήν δυνατότηταν νά πάρουν τήν Παλαιστίνην. Ξαφνικά λλαξαν λα, πως να φανάρι, που λλάζει χρμα πό τό κόκκινον στό πράσινον. λες κενες οἱ ἐφημερίδες, που λεγαν στόν κόσμον τό τί δυσκολίες χουν ο Γερμανοί στόν γώναν κατά τν Βρεττανν, λλαξαν ξαφνικά τήν γνώμην τους. Τώρα λεγαν, τι ο Γερμανοί εναι κακός λαός, πως ο Οννοι, ο βάρβαροι. Ατοί ο Γερμανοί κτελούσαν τώρα δελφές τοῦ Ἐρυθρο Σταυρο κι κοβαν τά χέρια μικρν παιδιν. Ἦσαν οἱ κακοί. Λίγον ἀργότερα κήρυξεν ὁ πρόεδρος Wilson τόν πόλεμον ἐναντίον τς Γερμανίας. Οἱ σιωνιστές το Λονδίνου τηλεγραφούσαν στόν δικαστήν Brandeis στίς ΗΠΑ, μέ τήν προτροπήν: «χειραγωγήσετε τόν Πρόεδρον Wilson κι μες θά ἒχωμεν ἀπό τήν γγλίαν ὃ,τι θέλωμεν. Κάνετε τόν Πρόεδρον Wilson νά μπ στόν πόλεμον».

Μέ ατόν τόν τρόπον μπκαν ο ΗΠΑ στόν πόλεμον. μες δέν εχαμεν κανένα συμφέρον νά μπομεν. Εχαμεν τό ἲδιον δικαίωμα νά μπομεν σ’ ατόν τόν πόλεμον, σάν νά εμασταν πόψε στό φεγγάρι καί ὂχι σ’ ατήν τήν αθουσαν. Δέν πρχεν κανένας λόγος νά κάνωμεν ατόν τόν πόλεμον καί δικόν μας. δηγηθήκαμεν στόν πόλεμον, μόνον καί μόνον γιά νά πάρουν οἱ σιωνιστές τήν Παλαιστίνην. Ατό εναι κάτι, που κόμη κανείς δέν ξήγησεν στούς πολτες ατς τς χώρας. Δέν ξέρουν, γιατί μπήκαμεν στόν 1ον Παγκόσμιον Πόλεμον.

φο εχαμε μπε στόν πόλεμον, πγαν οἱ σιωνιστές στό Λονδίνον καί επαν: «ἐμες χομεν ἐκπληρώσει τό μέρος τς συμφωνίας μας, τώρα εναι σειρά σας, δστε μας να γγραφον που νά δείχν, τι θά πάρωμεν τήν Παλαιστίνην ἀφοῦ ἐσες κερδίσετε τόν πόλεμον». Δέν ξεραν κόμη, πόσον καιρόν θά κρατήσῃ ὁ πόλεμος, 1, 2 10 χρόνια, λλά τό ἒκαναν. Τό ἒγγραφον συντάχθηκεν μέ τήν μορφήν μίας πιστολς, μέ μίαν περίεργον διατύπωσιν, γιά νά μήν γνωρίζῃ ὁ κόσμος κριβς περί τινος πρόκειται. Τό ἒγγραφον ατό νομάζεται ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ BALFOUR (3). Καί ἡ διακήρυξις Balfour δέν ταν τίποτε περισσότερον ἀπό τήν πόσχεσιν τς γγλίας γι’ ατήν τήν «ἐκδούλευσιν». Ατή ἡ «μεγάλη»  διακήρυξις Balfour εναι τόσον πολύτιμη, σον καί ἓνα χαρτονόμισμα 3 δολλαρίων (!!!). Νομίζω, τι δέν μπορ νά ἐκφρασθῶ ἀλλις.

τσι ξεκίνησεν ὃλον τό πρόβλημα. Ο ΗΠΑ μπκαν στόν πόλεμον. Ο ΗΠΑ κατέστρεψαν τήν Γερμανίαν. Τό τί γινεν μετά, τό ξέρετε. ταν τελείωσεν ὁ πόλεμος καί ο Γερμανοί πγαν γιά νά λάβουν μέρος στήν Διάσκεψιν Ερήνης τν Παρισίων τό 1919, ἦσαν παρόντες κε καί 117 βραοι. Μία βραϊκή ντιπροσωπεία, ἡ ὁποία ντιπροσώπευεν τούς βραίους τς νατολικς Ερώπης, μέ ἐπικεφαλς τόν Bernard Baruch. μουν κι γώ ἐκε, πρεπεν νά ξέρω. Τί συνέβη; Οἱ Ἑβραοι σ’ ατήν τήν διάσκεψιν, ταν κριβς πρόκειτο νά τεμαχισθ Γερμανία γιά νά διανεμηθ στούς Ερωπαίους, επαν: «τί θά λέγατε νά μς δώσετε τήν Παλαιστίνην;» Κι νέφεραν, πί παρουσί τν Γερμανν, τήν διακήρυξιν Balfour. Ο Γερμανοί κατάλαβαν τότε τί παίζεται. «ἆ, ὣστε ἒτσι γινεν τό παιχνίδι, γι ατό ο ΗΠΑ μπκαν στόν πόλεμον». Ο Γερμανοί κατάλαβαν γιά πρώτην φοράν, τι εχαν ττηθε, γιατί οἱ σιωνιστές θελαν τήν Παλαιστίνην. Ο Γερμανοί πρεπεν νά ὑπομείνουν ατό τό ασχος καί τίς ξωφρενικές πανορθώσεις μόνον γι’ ατόν ἀκριβς τόν λόγον.

Ατό μς δηγε σ’ να λλο νδιαφέρον πργμα. ταν ο Γερμανοί τό συνειδητοποίησαν, θύμωσαν πολύ μέ τούς βραίους, εναι κατανοητόν. Μέχρι τότε οἱ Ἑβραίοι δέν ζούσαν πουθενά, σέ καμμίαν ἂλλην χώραν το κόσμου, καλύτερα πό τήν Γερμανίαν. πρξεν ὁ κύριος Rathenau, που ταν γιά τή βιομηχανίαν καί τήν χρηματοδότησιν τόσον σημαντικός, πως κι Bernard Baruch σέ ατήν τήν χώραν. ταν κύριος Balin, κάτοχος τν μεγάλων τμοπλοϊκν γραμμν, τν Norddeutsche Lloyds καί τς Hamburg-Amerika Linie. ταν κύριος Bleichroden, τραπεζίτης τς οκογενείας Hohenzollern. ταν Warburg στό Ἀμβοργον, μία πο τίς μεγαλύτερες οκογένειες μπόρων καί τραπεζιτν το κόσμου. Οἱ Ἑβραοι περνούσαν πολύ καλά στήν Γερμανίαν. λλά ο Γερμανοί σκέφτονταν: «Ατό εναι σχεδόν να ξεπούλημα».

ταν να ξεπούλημα τότε, που σοδυναμε μέ ατήν τήν ποθετικήν κατάστασιν:
ς ποθέσωμεν, τι μες, ο ΗΠΑ, βρισκόμαστε σέ πόλεμον μέ τήν ΕΣΣΔ καί τόν κερδίζομεν, ξαφνικά μως προτείνομεν στήν ΕΣΣΔ τήν μεσον διακοπήν του. Τούς προσφέρομεν ερήνην. Ξαφνικά μπαίνει στόν πόλεμον ἡ κόκκινη Κίνα σάν σύμμαχος τς Σοβιετικς νωσης. Και γι’ ατό ττώμεθα κατά κράτος. μέσως μετά ρχονται τέτοιες ποζημιώσεις, που δέν μπορομεν κν νά φαντασθομεν. Φαντασθετε τώρα, τι μέσως μετά τόν πόλεμον ἀνακαλύπτομεν, τι ο Κινέζοι τν ΗΠΑ, ο συμπολτες μας, που μες πάντα πιστεύαμεν ὃτι εναι τίμιοι κι ξιόπιστοι πολτες τς χώρας μας, φαντασθετε το, τι ατοί εναι πεύθυνοι γιά τήν καταστροφήν μας. Φαντασθετε, τι ο Κινέζοι τν ΗΠΑ μς πούλησαν στήν ΕΣΣΔ. Πς θά ασθανόμασταν; Πιστεύω, τι κανείς π’ ατούς δέν θά μποροσεν νά δείξ τό πρόσωπόν του ποτέ ξανά στούς δρόμους. Δέν θά ὑπρχον τόσα φαναράκια γιά νά τούς προστατεύουν τήν νύχταν. Πς θά ἐνιώθαμεν …;

Λοιπόν, τσι ασθάνονται καί ο Γερμανοί γιά τούς βραίους. Ο Γερμανοί σαν πάντα πολύ ντιμοι πέναντι στούς βραίους. ταν τό 1905 πέτυχεν ἡ κομμουνιστική πανάστασις στήν Ρωσσίαν καί οἱ Ἑβραοι κδιώχθησαν πό τήν Ρωσσίαν, πήγαν λοι στήν Γερμανίαν, καἱ ἡ Γερμανία τούς πρόσφερεν καταφύγιον. Τούς φέρθηκαν πολύ καλά. Τώρα μως πρόδωσαν κι πούλησαν τήν Γερμανίαν, γιά ἓνα καί μόνον λόγον, μόνον γιά νά ἀποκτήσουν τήν Παλαιστίνην. Τήν «ἑβραϊκήν κοινοπολιτείαν» τους.

Nahum Sokolow κι λοι ο μεγάλοι γέτες καί τά μεγάλα νόματα που ναφέρονται σήμερα σέ σχέσιν μέ τόν Σιωνισμόν, γραφαν πό τό 1919 μέχρι τό 1923 στίς φημερίδες τους, γεμτες μέ δηλώσεις, τι ο Γερμανοί, παρά τό ὃτι ντελήφθησαν, τι χασαν τόν πόλεμον ὓστερα πο τήν νάμειξιν τν βραίων, τρέφουν κόμη πέναντι τν βραίων ποδεκτά συναισθήματα. Δέν πήρξαν θρησκευτικά συναισθήματα, δέν πήρξαν χθρότητες, μόνον καί μόνον ἐπειδή οἱ Ἑβραοι χουν μίαν διαφορετικήν πίστιν. ταν καθαρά οκονομικο καί ὂχι θρησκευτικο χαρακτρος. Κανείς δέν νδιεφέρθη στήν Γερμανίαν, ἐάν νας βραος πάει τό βράδυ στό σπίτι του, κλείνει τα παραθυρόφυλλα καί λέει «Shema Yisroel» ἢ «Πτερ μν». Κανείς δέν νδιεφέρθη γιά τέτοια πράγματα, οτε περισσότερον, οτε λιγώτερον ἀπό ὃ,τι δ στίς ΗΠΑ. Τά συναισθήματα που νεπτύχθησαν ργότερα, φείλοντο μόνον στό γεγονός, τι ο Γερμανοί θεώρησαν τούς βραίους πευθύνους γιά τήν τταν τους.

1ος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησεν χωρίς εθύνην τν Γερμανν. Δέν εχαν καμμίαν εθύνην, μόνον τήν εθύνην, τι σαν πιτυχες. Δημιούργησαν ναν μεγάλον στόλον. νέπτυξαν συναλλαγές μέ ὃλον τόν κόσμον. Πρέπει νά ἀντιληφθτε, τι Γερμανία κατά τήν διάρκειαν τς γαλλικς πανάστασης πετελετο πό πάνω πό 300 πόλεις-κράτη, κομητεες, γεμονίες, κλπ. Στό μεταξύ χρονικόν διάστημα, τήν ποχήν το Ναπολέοντος καί το Μπίσμαρκ, εχαν μετουσιωθε σέ μίαν χώραν. Μέσα σέ 50 χρόνια Γερμανία μετετράπη σέ μίαν παγκόσμιον δύναμιν. στόλος της συναγωνίζετο μέ τόν βρεττανικόν στόλον καί ἒκανεν ἐμπόριον μέ ὃλον τόν κόσμον. Παργε καλύτερα προϊόντα που μπορούσαν νά ἀνταγωνισθον μέ κάθε λλο προϊόν. Καί ποιό ἦταν τό ἀποτέλεσμα;

Ἡ Ἀγγλία, Γαλλία καί ἡ Ρωσσία συνωμότησαν ναντίον τς Γερμανίας. θελαν νά τήν καθηλώσουν. Δέν πάρχει σήμερα κανείς στορικός, που θά μποροσεν νά βρ κάποιον λλον λόγον, γιατί Γερμανία πρεπεν νά ἐξαφανισθ πό τόν χάρτην.

ταν ο Γερμανοί συνειδητοποίησαν, ποιός ταν πεύθυνος γιά τήν τταν τους, ταν φυσικά πολύ θυμωμένοι. μως δν γγιξαν οτε μίαν ἑβραίϊκην τρίχαν, οτε μίαν. καθηγητής Tansill πό τό Georgetown University, που χει πρόσβασιν σέ ὃλα τά ἀπόρρητα γγραφα τοῦ ὑπουργείου ξωτερικν, προβάλλει στό βιβλίον του να γγραφον που γράφτηκεν ἀπό τόν Hugo Schoenfelt, ναν βραον, που στειλεν ὁ Cordell Hull τό 1933 στήν Ερώπην γιά νά διερευνήσ τά λεγόμενα στρατόπεδα τν πολιτικν κρατουμένων, τι λοι ο κρατούμενοι βρίσκονταν σέ καλήν κατάστασιν. σαν λοι τους καλά καί τούς συμπεριφέρονταν καλά. Τά στρατόπεδα ἦσαν γεμάτα μέ κομμουνιστές. Πολλοί πό τούς κρατουμένους ἦσαν βραοι, διότι τό 98% τν κομμουνιστν στήν Ερώπην ἦσαν βραοι. Μεταξύ τν κρατουμένων σαν καί μερικοί ερες, γέτες συνδικάτων κι λλοι μέ διεθνες διασυνδέσεις.

ατία εναι:


Κατά τά ἒτη 1918-1919 ο κομμουνιστές κατέλαβαν γιά λίγες μέρες τήν Βαυαρίαν . Ρόζα Λούξεμπουργκ καί ὁ Κάρλ Λίμπκνεχτ καθώς καί μία μάδα λλων βραίων, νέλαβαν τήν κυβέρνησιν γιά τρες μέρες. Μετά τόν πόλεμον ὁ Kaiser Wilhelm κατέφυγεν στήν λλανδίαν, διότι φοβήθηκεν, τι θά ἒχ τήν διαν τύχην μέ τόν Τσρον τς Ρωσσίας. στερα πό τήν κομμουνιστικήν ἀπειλήν στήν Γερμανίαν, οἱ Ἑβραοι προσπαθούσαν νά πάρουν πίσω τίς θέσεις που εχαν πρίν. Ο Γερμανοί, μως ντετίθεντο σο πιό σθεναρά μπορούσαν. Καταπολεμούσαν τούς βραίους, πως τήν ποχήν τς ποτοαπαγορεύσεως καταπολεμούσαμεν ἐμες τό ἀλκοόλ καί τούς ποστηρικτές του. Δέν κατεπολεμήθησαν μως μέ ὃπλα. Ατός ταν τρόπος που κατεπολεμήθησαν οἱ Ἑβραοι στήν Γερμανίαν. Τήν ποχήν ἐκείνην ὑπήρχαν στήν Γερμανίαν περίπου 80 μέ 90 κατομμύρια Γερμανοί καί μόνον 460.000 βραοι. Περίπου τό 0,5% το πληθυσμοῦ ἦσαν βραοι, καί ὃμως λεγχον λον τόν Τύπον καί τό μεγαλύτερον μέρος τς οκονομίας, διότι ταν ποτιμήθηκεν τό γερμανικόν μρκον εχαν γοράσει μέ τά πολύτιμα δολλάρια ΗΠΑ που εχαν τά πάντα (4).

Οἱ Ἑβραοι προσπάθησαν λα ατά νά τά συγκαλύψουν, δέν θελαν νά καταλάβ καί νά συνειδητοποιήσῃ ὁ κόσμος, τι εἶχαν προδώσει καί πουλήσει τήν Γερμανίαν κι ὃτι ο Γερμανοί δέν τούς τό συγχώρησαν ατό. Ο Γερμανοί τούς καταπολεμούσαν μέ κατάλληλες νέργειες. Ἒκαναν διακρίσεις ες βάρος τους, που καί ὃποτε μπορούσαν. Τούς πέφευγαν πως κι μες θά ἀποφεύγαμεν τούς μαύρους, τούς Κινέζους, ἢ τούς Καθολικούς, άν ἦσαν πεύθυνοι γιά τήν τταν μας, καί μς εχαν πουλήσει στόν χθρόν. Μετά πό λίγον καιρόν, οἱ Ἑβραοι συγκεντρώθησαν σέ μίαν παγκόσμιον συνδιάσκεψιν στό Ἂμστερνταμ. Στήν συνάντησιν, που γινεν τό 1933, συμμετεχον βραοι πό κάθε χώραν. Καί επαν γιά τήν Γερμανίαν: «Διξτε τόν Χίτλερ καί δστε μας πίσω τίς παλιές θέσεις που εχαμεν, νεξάρτητα πό τό ἂν κάποιος εναι κομμουνιστής ἢ ὁτιδήποτε λλον. Δέν μπορετε νά μς ντιμετωπίζετε τσι. μες, οἱ Ἑβραοι το κόσμου, σς κδίδομεν ἓνα τελεσίγραφον». Μπορετε νά φαντασθῆτε τί επαν ο Γερμανοί στούς βραίους. Τί συνέβη τότε;

Τό 1933, ταν Γερμανία ρνήθηκεν νά λάβ μέρος στό Παγκόσμιον Συνέδριον, ἡ διάσκεψις διεκόπη.

κύριος Samuel Untermyer, ὁ ἐπικεφαλς τς μερικανικς ντιπροσωπείας τς διάσκεψης, πέστρεψεν στίς ΗΠΑ. Πγεν κατεθεαν πό τό ἀτμόπλοιον στό στούντιον τς Columbia Broadcasting System – CBS, κι ξέδωσεν μίαν γνωμοδότησιν, που μετεδόθη πό λους τούς ραδιοφωνικούς σταθμούς τν ΗΠΑ, στήν ποίαν ἒλεγεν:

«Ἐμες βρισκόμαστε τώρα σέ μίαν ἱεράν σύγκρουσιν μέ τήν Γερμανίαν καί θά τήν ὑποβάλλωμεν σέ πεῖναν ὣσπου νά παραδοθ. μες θά μποϊκοτάρωμεν τά γερμανικά προϊόντα σέ ὃλον τόν κόσμον».

Γεγονός εναι, τι τά δύο τρίτα τν τροφίμων στήν Γερμανίαν εσάγονται. Καί ο εσαγωγές μπορε νά γίνονται, ταν ταυτόχρονα γίνονται κι ξαγωγές. τσι άν Γερμανία δέν μπορε νά ἐξάγ, θά πρέπ νά λιμοκτονήσουν τά δύο τρίτα το γερμανικο λαο. ρκετά τρόφιμα πήρχαν μόνον γιά τό ἓνα τρίτον. Σ’ ατήν τήν δήλωσιν που χω δ καί δημοσιεύθηκεν στούς New York Times τς 7ης Αγούστου 1933, κύριος Samuel Untermyer νακοίνωνεν, τι ατός εναι ὁ «δικός μας τρόπος ατοάμυνας». Ὁ πρόεδρος Ροσβελτ κοινοποίησεν ατήν τήν διαταγήν στό National Recovery Administration, τι ποιος δέν πακούει σ’ ατό τό «New Deal» (νέα συμφωνία) θά μποϋκοτάρεται κατ’ ατόν τόν τρόπον. Θά θυμσθε, κυρίες καί κύριοι, τι τήν πεδέχθη κόμη καί τό ἀνώτατον δικαστήριον.

Τελικά οἱ Ἑβραοι κήρυξαν πόλεμον κατά τς Γερμανίας, κι ατός πόλεμος ταν τόσον ἀποτελεσματικός, που σέ κανένα κατάστημα πλέον δέν βρισκες να προϊόν μέ τήν τικέτταν «Made in Germany».

νας πάλληλος τς ταιρείας Woolworth μο επεν χαρακτηριστικά, τι πιτραπέζια εδη ξίας πολλν κατομμυρίων δολλαρίων πρεπεν νά πεταχθον στό ποτάμι, πειδή ὃταν ο πελάτες τά ἒβρισκαν σέ κάποιον μαγαζί ποκαλούσαν τούς διοκττες «Χιτλερικούς, δολοφόνους κλπ.» Ὑπήρχαν πολλές πορεες καί διαμαρτυρίες.

Σέ ἓνα κατάστημα που νκεν στήν λυσσίδαν R.H. Macy καί διευθύνετο πό τήν οκογένεια Strauss, που ἦσαν πίσης βραοι, μία γυναίκα βρκεν ἓνα καλσόν μέ τό σμα Made in Germany. Καλσόν πό τό Chemnitz, που τό μαγαζί πουλοσεν ἐδ κι 20 χρόνια, μποϋκοταρίσθηκεν. Οἱ ἰδιοκττες τους πεκλήθησαν «Χιτλερικοί». κατοντάδες νθρωποι τρεχαν πάνωκάτω καί διεμαρτύροντο…. Μέχρι τότε κανείς στήν Γερμανίαν δέν εχεν πειράξει ναν βραον. Οἱ Ἑβραοι δέν πέφεραν, δέν πεινούσαν, δέν τούς πετίθεντο, δέν τούς δολοφονούσαν.

Φυσικά, ο Γερμανοί επαν: «Ποιοί εναι ατοί οἱ ἂνθρωποι που μποϊκοτάρουν τήν χώραν μας, που κάνουν τόν λαόν μας νεργον καί ὁδηγον τήν βιομηχανίαν μας σέ στασιμότηταν; Ποιοί εναι ατοί οί ἂνθρωποι που κάνουν κάτι τέτοιο;»

Ο Γερμανοί θύμωσαν πολύ μέ τούς βραίους. Ξαφνικά βάφτηκαν βραϊκά μαγαζιά στήν Γερμανίαν μέ συνθήματα καί σύμβολα. Γιατί λλωστε θά ἒπρεπε νας γερμανός νά δώσ τά λεφτά του σέ μίαν ἐπιχείρησιν, ὁ ἰδιοκτήτης τς ποίας συνμποϊκοτάρει τήν Γερμανίαν, ὁ ὁποος φροντίζει νά πεινάῃ ὁ γερμανικός λαός που θά ἒπρεπεν νά ὑποχρεωθ σέ παράδοσιν, νά παραδοθ στόν παγκόσμιον ἑβραϊσμόν; να μποϊκοτάζ πό νθρώπους που θελαν νά ἀναγκάσουν τούς Γερμανούς νά ἀποδεχθον τόν πρωθυπουργόν ἢ τόν καγκελάριόν τους, ταν γελοον. Τό μποϋκοτάζ πρεν μεγαλύτερες διαστάσεις, λλά ταν τό 1938 νας νεαρός βραος πό τήν Πολωνίαν διείσδυσεν στήν γερμανικήν πρεσβείαν στό Παρίσι καί δολοφόνησεν ἓναν πάλληλον, ζωή τν βραίων στήν Γερμανίαν ἐσκλήρυνεν. Τά παράθυρα στά σπίτια τους σπαζαν κι ρχισαν δομαχίες.

Δέν χρησιμοποι εχαρίστως τήν λέξιν «ἀντισημιτισμός», διότι δέν χει κανένα νόημα, τήν χρησιμοποιῶ ὃμως, γιατί δέν τήν ξέρομεν διαφορετικά. μόνος λόγος, γιά τόν ποον ο Γερμανοί εχαν ντι-εβραϊκά ασθήματα, ταν διότι γνώριζαν, τι οἱ Ἑβραοι εχαν τήν εθύνην γιά τήν τταν τους στόν 1ον Παγκόσμιον Πόλεμον καί γιά τό μποϊκοτάζ. τσι οἱ Ἑβραοι ἦσαν πεύθυνοι καί γιά τόν 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον, διότι, ταν ἡ ὃλη πόθεσις ξέφυγεν ἀπό τά χέρια, ταν σημαντικόν νά δομεν, ποιός θά ἐπιζήσῃ ἀπό τόν γώναν καί ποιός θά βγ νικητής.

χω ζήσει στήν Γερμανίαν καί ξέρω τι ο Γερμανοί εχαν νά ἐπιλέξουν μεταξύ το κομμουνισμο καί το χριστιανισμο. νάμεσα σ’ ατά τά δύο δέν πρχεν τίποτε. Ο Γερμανοί πέλεξαν τόν Χριστιανισμόν. ρχισαν νά ἐπανεξοπλίζονται. Τόν Νοέμβριον το 1933 Σοβιετική νωσις εχεν ἀναγνωρισθεῖ ἀπό τίς νωμένες Πολιτεες. Σοβιετική νωσις ἒγινεν πολύ σχυρή. Ο Γερμανοί που τό ἀντελήφθησαν ατό πεφάσισαν νά φύγουν καί νά ξανάλθουν, ταν θά ἦσαν σχυροί. Τό ἲδιον κάνομεν ἂλλωστε κι μες δ, φεύγομεν κι μφανιζόμαστε ξανά στό προσκήνιον ὃταν εμαστε δυνατοί. κυβέρνησίς μας ξοδεύει τόν χρόνον 83 ἒως 84 δισεκατομμύρια γιά τήν μυναν. μυνα ναντίον τίνος; μυνα ναντίον τν 40.000 βραίων στήν Μόσχαν (5), που χουν πάρει τήν Ρωσίαν καί μέ τόν νέντιμον τρόπον τους λέγχουν πίσης κι λλες χρες το κόσμου;

Σήμερα, ζομεν στά πρόθυρα το 3ου Παγκοσμίου Πολέμου, πο τόν ποον κανείς δέν θά βγ νικητής. Ατό ξεπερνάει τήν φαντασίαν μου. Γνωρίζω τι ο πυρηνικές βόμβες μετρονται στήν περιοχήν τν μεγατόνων. νας μεγατόνος εναι ὁ ὃρος γιά ἓνα κατομμύριον τόνους TNT. Ο πυρηνικές μας βόμβες εχαν μίαν ἱκανότηταν 10 μεγατόνων, 10 κατομμύρια τόνων ΤΝΤ, ταν νεπτύχθησαν γιά πρώτην φοράν. Σήμερα χομεν πυρηνικές βόμβες στήν περιοχήν τν 200-μεγατόνων, καί μόνον ὁ Θεός ξέρει πόσες χουν ο Ρσοι. Μέ τί ἒχομεν νά κάνωμεν σήμερα; ν σήμερα ξεκινήσουμεν ἓναν πόλεμον, ατός θά μποροσεν να ἐξελιχθ σέ πυρηνικόν πόλεμον. Θά μποροσεν νά συμβ ατό; Ναί, θά συμβ, ν νοίξῃ ἡ κουρτίνα γιά τήν τρίτην πρξιν.

πρώτη πρξις ἦταν 1ος Παγκόσμιος Πόλεμος, δευτέρα ὁ 2ος καί ἡ τρίτη θά εναι 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οἱ Ἑβραοι το κόσμου, οἱ σιωνιστές κι ο θρησκευτικοί τους σύμμαχοι, εναι ποφασισμένοι νά χρησιμοποιήσουν τίς ΗΠΑ σάν βάσιν γιά τό σχέδιόν τους, νά κάνουν τήν γῆν τς Παλαιστίνης πρωτεύουσαν τς παγκοσμίου κυβέρνησης που πιδιώκουν. Ατό εναι τόσον ἀληθινόν, σον ἐγώ που στέκομαι δ. Δέν εμαι μόνον ἐγώ που τό ξέρω ατό καί τό ἒχω διαβάσει, τό ἒκαναν κι λλοι πολλοί δ κι εναι γνωστόν σέ ὃλον τόν κόσμον.

Τί μπορομεν καί τί πρέπει νά κάνωμεν; ζωή που θά μπορούσατε νά σώσετε σες, θά μποροσεν νά εναι γυιός σας. Τά παιδιά σας θά μπορούσαν νά εναι ατήν τήν νύχταν καθ’ δόν γιά τόν πόλεμον, καί ἐσες ξέρετε γι’ ατό τόσον πολύ λίγον, σον ἐγνώριζαν καί τό 1916, ταν βρεττανική κυβέρνησις καί οἱ σιωνιστές συνψαν τήν συμφωνίαν τους. Τό γνωρίζατε ατό; Κανείς στίς ΗΠΑ δέν τό ἢξερεν. Δέν τοῦ ἐπέτρεπαν νά τό γνωρίζ.

Ποιός τό ἢξερεν; Τό ἢξερεν ὁ Πρόεδρος Wilson. Τό ἢξερεν ὁ συνταγματάρχης House. Τό ἢξεραν πίσης καί ἂλλοι μεμυημένοι. γώ τό ἢξερα; Ναί, εχα μίαν ἀρκετά καλήν ἰδέαν γιά τό τί συνέβαινε. μουν σέ στενήν ἐπαφή μέ τόν Henry Morgenthau sen. κατά τήν προεκλογικήν ἐκστρατείαν το 1912, ταν ξελέγη ὁ πρόεδρος Οὐΐλσον. γινεν συζήτησις γύρω πό τό γραφεον του. γώ μουν νθρωπος τς μπιστοσύνης το Henry Morgenthau sen. που ταν πρόεδρος τς πιτροπς οκονομικν, καί ἢμουν σέ στενήν ἐπαφήν μέ τόν Rollo Wells που ταν ταμίας. μουν σ’ ατόν τόν κύκλον. Ὁ πρόεδρος Wilson στό τέλος το τραπεζιο κι λοι οἱ ἂλλοι. κουσα πς τόν σφυροκοπούσαν μέ τόν φόρον εσοδήματος, μέσ τοῦ ὁποίου δημιουργήθηκεν ἡ Federal Reserve, ἡ Ὁμοσπονδιακή Τράπεζα, κι κουσα, πώς τοῦ ἒκαναν κατήχησιν γιά τό σιωνιστικόν κίνημα. Δικαστής Brandeis κι ὁ πρόεδρος Wilson ἦσαν τόσον κοντά, σον ατά τά δύο δάκτυλα στό χέρι μου. Ὁ πρόεδρος Wilson ταν πόλυτα παραλυμένος ταν πεφασίσθη ατό τό νεογέννητον μωρόν ( Federal Reserve). τσι μπήκαμεν στόν 1ον Παγκόσμιον Πόλεμον, ν λοι μας «κοιμώμασταν». στειλαν τά παιδιά μας στήν σφαγήν. Γιά ποιό πργμα; Μόνον καί μόνον γιά νά πάρουν οἱ Ἑβραοι τήν «Παλαιστίνην» σάν τήν «Κοινοπολιτείαν» τους. Σς χουν κάνει τόσον ἡλίθιους, που δέν ξέρετε πιά τί εναι ριστερά καί τί δεξιά.

Τί γνωρίζομεν γιά τούς βραίους; Τούς ποκαλῶ ἐδῶ Ἑβραίους, διότι ἒτσι τούς ξέρομεν.γώ προσωπικά τούς ποκαλῶ «ο λεγόμενοι βραοι», διότι ἐγώ ξέρω ποιοί εναι. Οἱ Ἑβραοι τς νατολικς Ερώπης, πο τούς ποίους κατάγεται τό 92% τοῦ ἑβραϊκο πληθυσμο τς γς, στήν πραγματικότηταν δέν εναι βραοι. Στήν πραγματικότηταν εναι Χαζάροι (6).
Ο Χαζάροι ταν μία πολεμική φυλή που ζοσεν στήν καρδιάν τς σίας. ταν τέτοιοι πολεμιστές, που οἱ ἲδιοι οἱ Ἀσιτες τούς διωξαν πό τήν σίαν στέλνοντάς τους στήν Ερώπην. Ο Χαζάροι δρυσαν να μεγάλον βασίλειον μέ μίαν ἐπιφάνειαν 800.000 τετραγωνικά μίλια. κείνην τήν ποχήν ἡ Ρωσσία δέν πρχεν ἀκόμη, τό ἲδιον καί πολλές λλες ερωπαϊκές χρες. Τό βασίλειον τν Χαζάρων ταν τό μεγαλύτερον σ’ ὁλόκληρον τήν Ερώπην, τόσον μεγάλον καί τόσον ἰσχυρόν, που ν λλοι μονάρχες τούς ζητούσαν στρατιωτικήν βοήθειαν, θά μπορούσαν νά τούς στείλουν μέχρι 40.000 στρατιτες. Τόσον μεγάλον καί ἰσχυρόν ἦταν.

Ο Χαζάροι σαν θαυμαστές – λάτρευαν τόν φαλλόν, κάτι που εναι νήθικον καί δέν θέλω νά ἐπεκταθ περισσότερον. Ατός ταν ἡ «θρησκεία» τους, πως ταν καί ἡ θρησκεία πολλν λλων εδωλολατρν καί βαρβάρων το πλανήτη. βασιλεὐς τν Χαζάρων ταν τόσον ἀηδιασμένος πό ατόν τόν κφυλισμένον τρόπον ζως, που πεφάσισεν νά υοθετήσ μίαν ἂλλην «πίστιν», τόν Χριστιανισμόν, τό Ἰσλάμ τόν ουδαϊσμόν, που στήν πραγματικότηταν εναι Ταλμουδισμός. πέλεξεν τούς βραίους, καί ἒτσι γινεν ἡ θρησκεία το κράτους των. δρυσεν τίς σχολές το Ταλμούδ Pumbedita καί Sura, οἱ ὁποες κπαίδευσαν χιλιάδες ραββίνους. νοιξεν συναγωγές καί σχολεα κι οἱ ὑπήκοοί του γιναν ατό που σήμερα ποκαλομεν «Ἑβραοι». Κανείς π’ ατούς δέν εχεν ποτέ πατήσει τό πόδι του στούς γίους Τόπους, οτε τήν ποχήν τς Παλαις Διαθήκης, οτε πό ττε που ατή ξεκίνησεν. Κανείς τους.

Καί ὃμως ρχονται στούς χριστιανούς ζητώντας στρατιωτικήν βοήθειαν γιά τήν Παλαιστίνην. Λένε: «Δέν θέλετε νά βοηθήσετε τόν κλεκτόν λαόν, νά πάρ πίσω τήν γῆν τς παγγελίας του, τήν πατρίδαν τν προγόνων του; Εναι χριστιανικόν καθκον σας. μες σς δώσαμεν ἓναν πό τούς γυιούς μας σάν Κύριον καί Λυτρωτήν. σες πηγαίνετε κάθε Κυριακή στήν κκλησίαν, γονατίζετε καί προσεύχεσθε σ’ ἓναν βραον κι μες εμαστε βραοι».

Στήν πραγματικότηταν ὃμως εναι εδωλολάτρες Χαζάροι, που σπάσθησαν τόν Χριστιανισμόν ὃπως τόν σπάσθησαν κι οἱ Ἰρλανδοί. Εναι γελοον νά τούς λέμεν «λαόν τν γίων Τόπων», πως θά ἦταν γελοον νά ὀνομάσωμεν 54 κατομμύρια Κινέζους «Ἂραβες». Θά ἒπρεπεν νά ἀναρωτηθομεν, ν τά μυαλά μας λειτουργον καλά, ν νομάζαμεν τούς Κινέζους «Ἂραβες». ποιος πίστευεν ὃτι ατοί ο Κινέζοι εναι ραβες, δέν θά ἦταν στά συγκαλά του. Τό μόνον που καναν, ταν νά ἀσπασθον τήν βραϊκήν πίστιν, προέλευσις τῆς ὁποίας εναι ἡ Παλαιστίνη. κριβς πως τό ἒκαναν καί οἱ Ἰρλανδοί.

Οἱ Ἰρλανδοί δέν γιναν λλοι νθρωποι. Εναι πάντα οἱ ἲδιοι, μόνον που χουν ποδεχθε τόν Χριστιανισμόν, κι μως ξακολουθον νά εναι ρλανδοί.

Ατοί ο Χαζάροι, ατοί ο εδωλολάτρες, ατοί οἱ Ἀσιτες, ἦσαν μία μογγολική φυλή, ἡ ὁποία κδιώχθηκεν ἀπό τήν σίαν κι ἦλθεν στήν Ερώπην. πειδή βασιλεὐς τους εχεν ἀποδεχθε ατήν τήν πίστιν, τό κανεν κι λαός του που δέν εχεν μίαν ἂλλην ἐπιλογήν. κριβς πως καί στήν σπανίαν. βασιλεύς ταν καθολικός, ρα καθολικός ταν κι λαός του. ποιος τό ἀρνήθηκεν, πρεπεν νά ἐγκαταλείψ τήν χώραν. τσι γιναν ο Χαζάροι ατό που σήμερα λέγομεν «Ἑβραοι».
Τώρα μπορετε νά δτε, πόσον ἀνόητον ἦταν κ μέρους τν χριστιανικν κυβερνήσεων νά πον: «Θά βοηθήσωμεν μέ ὃλες μας τίς δυνάμεις καί τό κρος μας τόν κλεκτόν λαόν το Θεο νά πάρ πίσω τήν γῆν τν προγόνων του». πάρχει κανένα μεγαλύτερον ψέμμα πό ατό;

Οἱ Ἑβραοι λέγχουν τίς φημερίδες, τά περιοδικά, τό ραδιόφωνον, τήν τηλεόρασιν, τούς μεγάλους κδοτικούς οκους βιβλίων, κι πειδή ο πολιτικοί μας μιλον «τήν γλσσαν τους», δέν εναι περίεργον που σες πιστεύετε ατά τά ψέμματα. Θά πιστεύατε, τι τό μαρον εναι σπρον, ν σς τό ἒλεγαν ρκετά συχνά. Δέν θά λέγατε πλέον τό μαρον μαρον. Θά λέγατε τό μαρον ἂσπρον, καί κανείς δέν θά σς κατηγοροσεν γι’ ατό. Ατό εναι να πό τά μεγάλα ψέμματα στήν στορίαν μας. Εναι τό θεμέλιον τς μιζέριας που μς χει πλήξει.

Ξέρετε τί κάνουν οἱ Ἑβραοι κατά τήν μέραν τς ξιλέωσης, τήν μέραν που σες νομίζετε τι εναι «ἱερή» γιά τούς βραίους; γώ μουν νας πό ατούς. Ατό δέν εναι φμες. γώ δέν εμαι δ γιά νά σς διηγηθ σαχλαμάρες. Σς δίνω στοιχεα!

Τήν μέραν τς ξιλέωσης πηγαίνουν σέ μίαν συναγωγήν. Γιά τήν πρώτην προσευχήν στέκονται ρθιοι οἱ ἂνθρωποι. Εναι μόνη προσευχή που στέκονται ρθιοι. παναλαμβάνουν τρες φορές μίαν σύντομη προσευχή που λέγεται «Koλ Νίντρε». Σ’ ατήν τήν προσευχήν κάνουν μίαν συμφωνίαν μέ τόν Θεόν, που λέει, τι κάθε ρκος, κάθε πόσχεσις ἢ τάξιμον που θά κάνουν τούς πομένους δώδεκα μνες σέ μή Ἑβραίους, θά εναι κυρον.

Ὁ ὃρκος δέν εναι ρκος, ἡ ὑπόσχεσις δέν εναι μία πόσχεσις καί τό τάξιμον δέν εναι τάξιμον. Ατά λα δέν χουν γιά τούς βραίους καμμίαν ἠθική ξίαν. Καί τά Ταλμούδ διδάσκει, τι ν κάποιος κάνει ναν ρκον, δώσει μίαν ὑπόσχεσιν ἢ κάνει να τάμα, πχ. «νά θυμμαι πάντα τήν μέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ», πειδή σάν βραος δέν πρέπει νά τά τηρήσ, σάν βραος ξαιρεται πό τήν τήρησίν τους…(7).

Πόσον λοιπόν μπορετε νά βασισθῆτε στήν ντιμότηταν ἐνός βραίου; Νά ὑπολογίζετε τότε κριβς πως πίστευαν ο Γερμανοί τό 1916 τίς βραίϊκες ποσχέσεις. Θά ἒχωμεν κι  μες τήν δίαν τύχην μέ τήν Γερμανίαν, γιά τούς διους λόγους.

Γιά τό κείμενον :

Τίτλος στά ἀγγλικά: «Benjamin Freedman the 1961 Willard Hotel speech». Μετάφρασις στά γερμανικά πό τόν Τ. Steinemann μέ τόν τίτλον «Das Weltmachtsprinzip der Zionisten – Deutschland und die «Juden».

Μετάφρασις στά ἑλληνικά (πό τό γερμανικόν κείμενον) πό τόν μμανουήλ Σαρίδην.
Οἱ ὑπογραμμίσεις εναι πό τόν Τ. Steinemann, που γράφει στό τέλος:
ναρωτιέμαι, παρεμπιπτόντως, γιατί στίς 9/11 ΔΕΝ πήρξαν βραοι μεταξύ τν θυμάτων; Μήπως τήν ἡμέραν ἐκείνην εχαν λοι οἱ Ἑβραοι ἀπαλλαγήν ἢ διακοπές…
Μεταφορά κειμένου σέ πολυτονικόν καί ἐμφάσεις ἀπό τόν Ἀνδρέαν Μπαξεβανίδην

ποσημειώσεις:
[1] Mearsheimer, John καί Stephen Walt, «τό Lobby τοῦ Ἰσραήλ καί ἡ ἐξωτερική πολιτική τν ΗΠΑ, Harvard University, Kennedy School of Government, Τμμα ρευνν, κείμενα ργασίας σειρά RWP06-011, Μάρτιος 2006,http://www.lrb.co.uk/v28/n06/mear01_.html
[2] κατονόμασις τν χωρν ατν ς «ἂξων το κακοῦ» ἀπό τόν Τζώρτζ Μπούς φείλεται στόν «νεοσυντηρητικόν» ἑβραον David Frum που γραφεν τίς μιλίες του.
[3] Ἡ ἀναφορά στήν δήλωσιν Balfour πορρίπτεται συχνά σάν μέρος μίας «δεξις θεωρίας συνωμοσίας». Θά πρέπ γι’ ατό νά σημειωθ δ, τι στήν Διακήρυξιν τς νεξαρτησίας τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ στίς 14 Μαΐου 1948 γίνεται ρητά ναφορά στήν δήλωσιν Balfour. Nahum Goldmann, πρόεδρος το Παγκοσμίου βραϊκο Κογκρέσου πό τήν δρυσίν του τό 1938 μέχρι τό 1977, δήλωσεν περί ατο τά ἐξς: «Γιά τήν δρυσιν τοῦ Ἰσραήλ πρεπεν νά γίνουν δύο πόλεμοι. πρτος γιά νά ἐξαναγκασθ ἡ Ἀγγλία στήν διακήρυξιν το Balfour, κι ὁ δεύτερος γιά νά ὑποχρεώσωμεν τά Ἠνωμένα θνη νά ἀποφασίσουν τήν δημιουργίαν ἑνός βραϊκο κράτους σέ ἓνα τμμα τς Παλαιστίνης». Βλέπε καί : Nahum Goldmann, Israel muß umdenken, σελίδαν 15.
[4] Νά ἀναφερθ δ συμπληρωματικά, τι γύρω στό 1933 τό ποσοστόν τν βραίων ταν καί στά ἐξς παγγέλματα δυσανάλογα ψηλόν: Γιατροί 52%, δικηγόροι 48%, Συμβολαιογράφοι 56%. Καί ατό, χοντες π’ ψιν, μέ ἓναν βραϊκόν πληθυσμόν μικρότερον το 1%! (Βλέπε καί Gregor Schwarz-Bostunitsch, Jüdischer Imperialismus.
[5] Τό ὃτι Μπολσεβικισμός στίς πρτες μέρες του ταν να σχεδόν ποκλειστικά βραϊκόν κίνημα, εναι σήμερα πόλυτα τεκμηριωμένον. Δετε πίσης: Johannes Rogalla von Bieberstein, Jüdischer Bolschewismus καθώς καί Alexander Solschenizyn, Die Juden in der Sowjetunion.
[6] Βλέπε πίσης: Arthur Koestler, Der dreizehnte Stamm – Das Reich der Khasaren und sein Erbe (Η δέκατη τρίτη φυλή – ατοκρατορία τν Χαζάρων καί ἡγ κληρονομιά της.
[7] Περισσότερες πληροφορίες γιά τίς λιγώτερον γνωστές πτυχές τοῦ Ἰουδαϊσμο, βλέπε μεταξύ λλων καί ἐδ: www.abbc.net/talmud/ger/talmud.htm.

Σχόλιον ἱστοσελίδος : 
Εἶναι ἀμφίβολον τό κατά πόσον ἡ ἀνωτέρω συνέντευξις τμῆμα τῆς ὁλοκλήρου που ἐδόθη τό '61 φέρει στοιχεῖα καθαρά ἀπολογισμοῦ ἢ ἒστω ἀγανακτήσεως τοῦ ὁμιλητοῦ, δεδομένου τοῦ ὃτι γνωστή εἶναι ἀφ' ἑνός ἡ πρόθεσις τῶν ἐπικυριάρχων Καζάρων καί μή, ἒναντι ἀποστατῶν ἐκ τῶν τάξεών τους, ἀλλά καί ἀφ' ἑτέρου διότι ὁ ὁμιλητής ἀπέφυγεν συγκεκριμένες ἀναφορές οἱ ὁποῖες "καῖνε" κυριολεκτικά τούς Καζάρους Ἑβραίους, ὃπως χαρακτηριστικά ἀναφέρω τό λεγόμενον  "ὁλοκαύτωμα" που εἶναι ἓνα ἀπό τά χοντρά παραμύθια πού τάϊσαν γιά δεκαετίες οἱ Καζάροι τόν κόσμον. Τό ὑπόλοιπον τῆς ὁμιλίας θά μελετηθῇ δεόντως πρός ἐξαγωγήν ἀσφαλεστέρων συμπερασμάτων.

Πηγή
Ἡ ὃλη ὁμιλία

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;