Ἡ τρόϊκα καί τά κατορθώματά της

Πῶς οἱ τεχνοκράτες χειρίζονται τίς οἰκονομίες τῶν κρατῶν

Μέ ποιόν τρόπον ἡ τρόϊκα ἒχει καταστρέψει κάθε κράτος τό ὁποῖον προσέφυγεν γιά οἰκονομικήν διάσωσιν στήν ἰσχυρήν (!!!) Ε.Ε. Παρακαλουθεῖστε στό βίντεο που ἀκολουθεῖ, ἀπόψεις τῶν ἰδίων τῶν τροϊκανῶν, ἀλλά καί ἐξεχόντων ἀξιωματούχων, που ἐκφράζουν μέ κάθε τρόπον τήν πεποίθησίν τους γιά τήν βεβαία ἀποτυχία τῆς τρόϊκας γιά μίαν ἀκόμη φοράν ὃπου καί ἂν ἀνακατευθῇ. Ὁ λόγος ;; Πρόκειται γιά ὀργανωμένην ἐπιχείρησιν καί ἐντεταλμένα ὂργανα που στοχεύουν στήν οἰκονομικήν ἀποδυνάμωσιν τῶν οἰκονομιῶν καί καταστροφήν των, ἐφ' ὃσον οἱ γῦπες τῶν ἀγορῶν θέλουν νά ἐπιβιώσουν. Ποιές ὃμως εἶναι αὐτές οἱ περίφημες ἀγορές ;; Δεῖτε τό βίντεο που δίνει  πληθώραν χρησίμων πληροφοριῶν

    γιά τίς σκοτεινές πτυχές αὐτοῦ τοῦ παραπετάσματος πίσω ἀπό τό ὁποῖον κρύβεται ἡ δῆθεν βοηθοῦσα τρόϊκα μέ τίς ἂνομες κινήσεις, τίς ἀδιαφανεῖς ἀντισυνταγματικές διαδικασίες, που δυστυχῶς ἐπιβιώνει χάρις στίς πουλημένες κυβερνήσεις που διατηροῦνται στίς πανάκριβα ἀμοιβόμενες θέσεις τους ἀκριβῶς γιά τόν λόγον αὐτόν. Εἶναι μία καλοστημένη μηχανή που ὃμως μόλις ἢρχισεν νά ἀποσυναρμολογῆται εἰς τά ἒξ ὧν συνετέθη.


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;