Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2015

Ἡ Συμφωνία

Εικόνα
Προσπαθοῦν νά κουράσουν τόν λαόν μέ ἀλλεπάλληλες ὑπαναχωρήσεις ἑκατέρωθενΜία διελκυστίνδα δίχως οὐσιαστικῶς καμμίαν ἀποτελεσματικήν κίνησιν-πρᾶξιν γιά λύσιν

Νομίζω πώς τά πάντα τελικῶς ὃπως καί ἀρχικά εἶχα ἐκφράσει τήν γνώμην εἶναι ρυθμισμένα καί συντονισμένα, μέ ἀπώτερον στόχον νά μᾶς βάλουν καί πάλιν στό χέρι. Ὂχι μόνον, ἀλλά κυρίως νά μᾶς ἒχουν σκλαβάκια νά παράγωμεν γι' αὐτούς ἀγαπητοί συνέλληνες καί συνοδοιπόροι. Ὑπάρχουν ἀσφαλῶς συμφέροντα πανταχόθεν γιά τούς κρατοῦντες καί μάλιστα πολλά, κερδίζουν χρήματα φίλοι μου καθυστερώντας τήν ὃποια συμφωνίαν ἒστω κι ἂν αὐτή τελικῶς θά εἶναι καί πάλιν ἐπιοζήμιος γιά τό πορτοφόλι τοῦ μέσου ἓλληνος καί γενικώτερα τῆς πατρίδος.
Μᾶς ἒχουν κυριολεκτικά πρήξει μέ καταστροφικά σενάρια. Μά τί ἐπιδιώκουν μ' αὐτόν τόν βομβαρδισμόν ;; Μήπως νά μᾶς πείσουν πώς ὁ Τσίπρας εἶναι τάχα "ἀριστερός" κι ὃτι ἒχουν ἀλλεργίαν στίς ἀριστερές ἰδεολογίες ;; Τοὐλάχιστον κάτι τέτοιο θέλουν νά μᾶς πείσουν ὃτι συμβαίνει.Εἶναι ὃμως αὐτό ;; Δέν νομίζω,…