Σύστασις νέας κυβερνήσεως


Καινούργια τερτίπια καί σχῆμα ἀσυμάζευτον

Ἢρχισεν ἡ ἐφαρμογή τοῦ νοικοκυρέματος τοῦ Τσίπρα κι ὁ ἐξαγγελθείς ἐκδημοκρατισμός


Χωρίς πολλά λόγια ἡ νέα κυβέρνησις θά μποροῦσεν κάλλιστα νά ὀνομάζεται "βόλεμα τῶν δικῶν μας παιδιῶν γιά νά κονομήσουν". Ἐδῶ μᾶς ἐζάλισεν τόσες μέρες μέ τίς μεγαλόστομες ἐξαγγελίες περί νοικοκυρέματος κι ὃτι πολλά πράγματα θά μποῦν στήν θέσιν τους, ἐκτός βεβαίως τῶν φόρων που ἐπιβάλλεται νά εἶναι ἀσφυκτικοί καί "τί νά γίνῃ ρέ παιδιά, κάναμε ὃ,τι μπορούσαμε καί τελικά ἐπιτύχαμεν νά φέρωμεν συμφωνία..." !!! Ἐντάξει κ. Τσίπρα, εἲπανε (δέν εἲπαμε) κάπου ἐκεῖ ἀπό ΝΔ καί τά ποτάμια κι οἱ παραπόταμοι τέλος πάντων, συμφωνία νά φέρῃς κι ἂς ξεμείνουμε κι ἀπό ψωμί. Ἐντάξει δέν λέω, φτιαγμένοι εἶναι οἱ ἂνθρωποι δέν τούς νοιάζει, διότι δέν περπατοῦν στόν δρόμον κι ἰδίως τοῦ κέντρου, πέριξ τῆς Ὁμονοίας νά βλέπουν τί γίνεται, ὁ χορτᾶτος δέν καταλαβαίνει τόν νηστικό που λέει κι ἡ παροιμία.

Τελικά ἂντε καί κάποιοι ἀπληροφόρητοι που ἐφοβοῦντο τήν δραχμή κι ἐπέμεναν στό ψεύτικον εὐρώ, τό κάλπικο καί ξεπλυμένον, που δέν εἶναι κἂν νόμισμα, διότι ἂκουγαν τούς πολιτικούς τους ἀρχηγούς νά τό ἐκθειάζουν, κάναμεν ὑπομονή, ἂντε τέλος πάντων ἂς εἶναι κι ἐντός τοῦ εὐρώ, φίλε Ἀλέξη, ἀλλά ἐσύ πῆγες καί μᾶς ἒφερες ἐδῶ τό Γ΄ Ράϊχ, μᾶς ἒδεσες χειροπόδαρα κι ἒχεις καί τήν ἀπαίτησιν νά σέ χειροκροτοῦμεν κιόλας ἀπό πάνω ;; Ὂχι πώς δέν τά περιμέναμεν, κόμματος ἡγεῖσαι, ἐντολές ὑπακοῦς (καί πολύ πειθήνια  μάλιστα) ἀπό τά ἀφεντικά παραπάνω που οὒτε καί τά γνωρίζεις στό κάτω-κάτω τά πραγματικά ἀφεντικά, ἒ τί θά ἒφερνες ;; Ψωμί νά φάῃ ὁ κοσμάκης ;; Ὂχι βέβαια, χειροπέδες ἒφερες. Μόνον που ἐμεῖς τά φωνάζαμεν ἀπό ἓναν χρόνον πρίν καί κανείς δέν μᾶς ἐπίστευεν καί μᾶς ἀποκαλούσαν ἀντιδραστικά στοιχεῖα κι εἲχαμε καί τά κυνηγητά ἀπό τά κοινωνικά δίκτυα καί τούς ἑταίρους τους.

Τώρα βλέπουμε φίλε Ἀλέξη καί μᾶς φορτώνεις μέ 46 ἂν δέν κάνω λάθος ὑπουργούς στήν καμπούρα που ὀφείλουμεν νά μισθοδοτοῦμεν νά ταϊζωμεν καί νά ὑποθάλπτωμεν γιά τό καλόν "τῆς πατρίδος" ὑποτίθεται, που ποιά πατρίδα ρέ Ἀλέξη που μᾶς τήν ἒχετε κάνει κουρελοῦ ἐσεῖς αὐτήν τήν τιμημένην γωνιά τῆς γῆς που λένε Ἑλλάδαν. Κάτι σαΐνια σάν καί τοῦ λόγου σου ἐπαγγελματίες πολιτικοί ἀσύνετοι κι ἀνάλγητοι (Ἓλληνες ὑποτίθεται) λαίμαργοι πτωματοφάγοι, προδότες τσιράκια ξένων κέντρων που πλέον εἶναι γνωστά τοῖς πᾶσι, μᾶς τήν πουλάτε κομματάκι κομματάκι σέ μογγολοεβραίους καί συγνώμην ἂν εἶσαι κι ἐσύ καί σοῦ προσβάλλω τήν ράτσα., γιά ἓνα πιᾶτο φακή. Ξεφτιλισθήκαμε διεθνῶς ἀπό "καλούς" διεκδικητές πολιτικούς σάν καί τοῦ λόγου σου, τοῦ Σαμαρᾶ, Βενιζέλου (που δέν ἢθελε νέο ἀφεντικό) τοῦ ΓΑΠ κι ὃσων καλῶν προηγήθησαν.

Τί νά τήν κάνωμεν ἓναν λόχο κυβέρνησιν βρέ Ἀλέξη, ἐδῶ δέν ἒχουμεν ἐμεῖς νά φᾶμε μέ τά ψίχουλα που παίρνουμεν, θά περισσεύουν νά μπουκώνουμεν κι αὐτούς μέ δέκα χιλιάρικα τό κεφάλι τόν μήναν ;; Μᾶς  "ρίχνεις χοντρά" φίλε κι ἒχεις τήν ἐντύπωσιν ὃτι μᾶς δουλεύεις, ἀλλά κάνεις λάθος. Δέν σέ βλέπω γιά πολύ στήν καρέκλα σου. Κι ἂρχισες μέ τά ρουσφέτια ἀκόμη δέν καλοκάθισες. Κι αὐτός ὁ Δ.Καμμένος που τόλμησε νά βγάλῃ γλῶσσα θά τόν καρατομήσῃς, ἂφησε τόν κόσμον νά ἐκφράζεται ἐλεύθερα φίλε μου κι ἂς εἶναι καί κόντρα σέ σένα. Ἢθελα νά ἢξερα ὃμως οἱ ἀγαπητοί συνέλληνες τά βλέπουν αὐτά ;; Βλέπουν ὃτι τό παιχνίδι κι ἡ κοροϊδία συνεχίζεται πίσω ἀπό τήν πλάτην του ;; Ποῦ εἶναι οἱ ὑποσχέσεις σου Τσίπρα ;;

Μά 46 ὑπουργούς ρέ παιδιά ;; Δέν μᾶς φθάνουν δέκα ;; Μπράβο σας, στόν πρῶτον ἀνασχηματισμόν νά τούς κάνετε 90 !! Ποῦ εἶναι οἱ ἀξιολογήσεις κι οἱ μπαροῦφες που μᾶς ἒλεγες ;; Τί νά πρωτοθυμηθῇ κανείς ;; Σέ λίγο ἒχουμεν ὑποχρέωσιν νά δώσωμεν 11 δίς ἒτσι ;; Τήν ἀνακεφαλαιοποίησιν τῶν τραπεζῶν τί τήν θέλουμεν πάλι ;; Δέν φτάνουν 265 + δίς που ἐπήραν ἓως τώρα ;; Ἒκανεν κανείς ἒρευνα ποιά καί πόσον ἐπί τοῖς ἑκατόν κέρδη εἶχαν οἱ τράπεζες-κλέφτες τό προηγούμενον διάστημα ;; Γύρω στό 2000 μερικές ἒφθαναν τά 12000%. Ἂσε που δέν τίς χειαζόμαστε τόσες τράπεζες. Ἐν κατακλεῖδι βοηθοῦν καθόλου ;; Παίζει ἡ ὓπαρξίς τους κάποιον ρόλον στήν ζητουμένην ἀνάπτυξιν τοῦ κράτους ;; Ἢ ἐξυπηρετοῦν ἀποκλειστικά καί μόνον ἰδιοτελῆ συμφέροντα ;; 

Ἂν ἡ κυβέρνησις πράγματι ἢθελεν νά βοηθήσῃ θά δημιουργοῦσεν (ἢ κρατικοποιοῦσεν) μίαν τράπεζα, πχ. τήν τράπεζαν Ἑλλάδος που θά χρηματοδοτοῦσεν μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις καί ταυτοχρόνως ὁ ἲδιος φορεύς θά τίς ἢλεγχεν γιά τήν δέουσαν ἐπένδυσιν τῶν χρημάτων. Τούς Ἑβραίους τραπεζίτες που "μόνον παίρνουν" τί νά τούς κάνωμεν;; Στό τέλος-τέλος ξένες εἶναι ὃλες οἱ τράπεζες ἢ σχεδόν ὃλες, γιατί δέν λέτε στόν κόσμον τήν ἀλήθειαν ;; Εἶναι βεβαίως εὐνόητον πώς σ' ἐκείνην τήν περίπτωσιν δέν θά εἲχατε θέσιν ἀνάμεσά μας καί κυρίως θά χάνατε τίς καρέκλες σας. Ποιοί εἶναι οἱ πραγματικοί σας στόχοι ;; Ἂλλωστε εἶναι πλέον γνωστοί, γιατί δέν τούς λέτε ἀνοικτά, πιό τίμιο δέν θά ἦταν ;;

Γιά ποιόν λόγον τά φερέφωνά σας ἰδιωτικά ΜΜΕ δέν μᾶς κοινοποιοῦν τί συμβαίνει τήν στιγμήν αὐτήν στήν Εὐρώπην που ἒχει ξεσηκωθεῖ ὁλόκληρη στό πόδι μέ τό μεταναστευτικόν ;; Ἀφοῦ τό διαδίκτυον βρίθει πληροφοριῶν, τόση ὑποκρισία ὑπάρχει ;; Ἢ μήπως θέλετε τήν ὓπαιθρον που δέν παίρνει εὒκολα χαμπάρι τί γίνεται νά κοιμάται τόν ὓπνον τοῦ δικαίου ;; Ἐδῶ ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία, ἡ Ἰσπανία, ἡ Αὐστρία, ἡ Γερμανία καί ὂχι μόνον, ἒχουν θορυβηθεῖ τόσον πολύ που ἒφθασαν γιά νά συγκαλύψουν τήν ἀβλεψίαν καί τήν προηγουμένην ἀνικανότητάν ἢ ἀπρονοησίαν τους, νά ἐπιβάλλουν περιορισμούς ἀκόμη καί στήν κυκλοφορίαν τῶν τραίνων στίς διεθνεῖς διαδρομές τους. Ὃπως ἐπίσης ἀλλάζουν καί τό καταστατικόν τῆς ἑνώσεως ὃπου δεῖ προκειμένου νά ἀντιμετωπίσουν τό φαινόμενον που προφανῶς οἱ ἲδιοι δημιούργησαν. Ποιοί ἐκέρδιζαν πουλώντας ὃπλα στούς δῆθεν ἀντιστασιακούς τῆς Συρίας ;; Ποιοί ἒχουν κατάλληλες βιομηχανίες ;; Εἶναι πολλοί ;; 

Τέλος ἐπειδή σπάνια ἀσχολούμεθα μέ τήν ἐπικαιρότηταν αἰχμῆς, θά σχολιάσωμεν μερικά ἀπό τά τεκταινόμενα ἐκτάκτως. Κάτι που ἐνδιαφέρει πολύ τόν ἓλληνα πολίτην εἶναι τό θέμα τῆς ἐρεύνης γιά τό χρέος. Ἡ Ζ. Κωνσταντοπούλου που πρός τιμήν της ἀνεδίφησεν καί ἀκόμη προΐσταται κι ἐπιμένει στήν ἒρευνα πρός τήν κατεύθυνσιν αὐτήν τῆς τεραστίας ἀπάτης παγκοσμίως - γι' αὐτό κυνηγήθηκεν ἀποινῶς ἀπό τούς πάντες (προφανῶς που συγκαταλέγονται στήν λίσταν)- προτίθεται νά παραδώσῃ τό τελικόν πόρισμα μέχρι τίς 2 Ὀκτωβρίου, ἐπισπεύδουσα τίς διαδικασίες λόγῳ ἐπικειμένης παραιτήσεώς της. Σχετικῶς διαβάσετε ἐδῶ.

Kατά τά ἂλλα οὐδέν νεώτερον πρός ἐνημέρωσίν σας, θεωρῶ δέ πώς τά ὑπόλοιπα ὃλα εἶναι γεγονότα τοῦ συρμοῦ που μπορεῖτε νά διαβάσετε καί πληροφορηθεῖτε ἀπό πολλά μπλόγκς στό διαδίκτυον. Ὃλοι οἱ ὑπουργοί ὑπόσχονται ὡς συνήθως ἃμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων τους, οὐδέποτε ἀναφερόμενοι σέ συγκεκριμένον ἒργον ὣστε τά ἀποτελέσματα νά εἶναι μετρήσιμα. Αὐτό γίνεται ἐπί τ' αὐτοῦ, ἒτσι ὣστε νά κολυμποῦμεν αἰωνίως σ' αὐτήν τήν σοῦπαν ἀπό γεγονότα καί πληροφορίες ἀόριστες κι ἐκεῖνοι νά κινοῦνται χωρίς ἒλεγχον

Τήν Λαϊκήν ἑνότητα τήν "ἒκοψαν" προφανῶς τά σαΐνια τῆς Singular logic που ἐσχάτως ἐπέρασεν σέ καζάρικα χέρια (Βγενόπουλος κλπ.) μπορεῖτε ἐδῶ νά βρῆτε λεπτομέρειες ἂν σᾶς ἐνδιαφέρῃ. Θά ἒλεγα συνηθισμένα πράγματα δηλ. γιά ὃσους μποροῦν νά τά συνηθίζουν. Διότι τά τελευταῖα χρόνια οἱ Ἓλληνες προσπαθοῦν νά μάθουν νά τά συνηθίζουν καί τελικά νά ξεχνοῦν, τά δυσάρεστα αὐτά. Περί ἀντιδράσεως ἀτυχῶς οὐδείς λόγος. Ὓστερα σοῦ λέει ἐνσπείρεις καινά δαιμόνια, ἒμ νά μήν λέμε τά πράγματα ὃπως εἶναι στήν πραγματικότητα δηλαδή νά συμβάλλωμεν ὃλοι στήν ἀποκοίμησιν τῆς κοινῆς γνώμης καί ἂμβλυνσιν τῆς λογικῆς διεργασίας τοῦ μυαλοῦ τῶν Ἑλλήνων ;;

Αὐτά γιά σήμερα καί σᾶς ἀφήνωμεν ὑγείαν


ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;