Ἒργα καί ἡμέρες ΠοῦτινΝά γιατί δέν θά ἢθελες ποτέ νά βρεθῇς ἀπέναντι στόν Ποῦτιν 


Οἱ καλές σχέσεις τοῦ Βλάντιμιρ Ποῦτιν μέ τούς Ρώσσους ὀλιγάρχες εἶναι γνωστές.


Ἓνας ἐξ’ αὐτῶν ὃμως, ὁ Ὂλεγκ Ντεριπάσκα, ἒκανεν τό λάθος νά βρεθῇ στό… διάβα του - καί ὁ ξανθός πρώην πράκτορας τῆς KGB τόν ἒλυωσεν σάν κατσαρίδα.

Ἢ… τοὐλάχιστον ἒτσι τόν ἀπεκάλεσεν.

Ἦταν Ἂνοιξις τοῦ 2009 κι ἡ βιομηχανική πόλις τοῦ Πικάλιοβο, 250 χλμ. ἀνατολικά τῆς Ἁγίας Πετρούπολης, βρισκόταν σέ ἀναβρασμόν.

Ὁ ὀλιγάρχης Ὂλεγκ Ντεριπάσκα, ἰδιοκτήτης ἑνός τεραστίου βιομηχανικοῦ συμπλέγματος παραγωγῆς τσιμέντου καί οἰκοδομικῶν ὑλικῶν, εἶχε προχωρήσει σέ δεκάδες ἀπολύσεις, ἐνῷ καθυστεροῦσεν τήν καταβολή τῶν μισθῶν τῶν ἐργαζομένων.  

Ὂντας παράλληλα ἰδιοκτήτης καί τῆς μεγαλυτέρας ἑταιρείας κοινῆς ὠφελείας τῆς πόλης ἢρχισε νά κόβῃ τήν θέρμανσιν καί τό νερό στούς κατοίκους που δέν μπορούσαν πιά νά ἐξοφλήσουν τούς λογαριασμούς.

Οἱ ἐργάτες τῶν ἐργοστασίων καί οἱ ντόπιοι κάτοικοι προχώρησαν σέ κινητοποιήσεις, φτάνοντας μέχρι τόν ἀποκλεισμόν τοῦ αὐτοκινητοδρόμου πρός τήν Ἁγία Πετρούπολιν, προκαλῶντες μποτιλιάρισμα μήκους 400 χιλιομέτρων.

Συγκαταλεγόμενος στήν τάξιν τῶν ὀλιγαρχῶν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 1990, ὃταν τά κρατικά ἐργοστάσια ξεπουλήθηκαν σέ ἰδιῶτες μετά τήν κατάρρευσιν τῆς Σοβιετικῆς Ἒνωσης, ὁ Ντεριπάσκα ἀπέφευγε πάντα νά ἒλθῃ σέ εὐθεῖαν ἀντιπαράθεσιν μέ τόν Βλάντιμιρ Ποῦτιν.

Προκαλῶν κοινωνικήν ἀναταραχή χωρίς λόγον ὃμως, ὁ 45χρονος ὀλιγάρχης ἒκανεν τό μοιραῖο λάθος νά βρεθῂ ἀντιμέτωπος μέ τόν Ποῦτιν.

Σ' ἓνα ταξίδι - ἀστραπή στό Πικάλιοβον ὁ Ποῦτιν συναντήθηκε μέ τοπικούς ἀξιωματούχους, ἂλλους ἐργοστασιάρχες τῆς περιοχῆς καί φυσικά, τόν Ντεριπάσκα.

Τά ὑπόλοιπα εἶναι ἱστορία – καί κατεγράφησαν στό βίντεο που ἀκολουθεῖ:Ἐπειδή δέν μπορέσαμε νά βροῦμε τήν ἑλληνικήν μετάφρασιν σέ βίντεο καί λόγῳ τοῦ μικροῦ συνολικῶς ὂγκου τοῦ κειμένου, σᾶς τό παραθέτωμεν μεταφρασμένον κατά φράσιν που εἰπώθηκεν πιό κάτω :

Ἑρμηνεία τοῦ διαλόγου :

Γιατί δέν τό φτιάξατε αὐτό ἀπό πρίν ;;
Τρέχετε ἓνα γύρω σάν κατσαρίδες, μόλις εἶπα πώς θά ἐρχόμουν.
Κρατεῖτε αὐτούς τούς ἀνθρώπους ὀμήρους...
Μέ τήν φιλοδοξίαν σας τήν ἀνικανότηταν καί τήν καθαρήν ἀπληστία σας
Αὐτές εἶναι χιλιάδες ζωές
εἶναι ἐντελῶς ἀπαράδεκτον
Ἐάν ἐσεῖς οἱ ἰδιοκτῆτες δέν μπορεῖτε νά ἒλθετε σέ μία συμφωνίαν
τότε αὐτό τό ἐργοστάσιον θά ἐπανεκκινήσῃ
κατά τόν ἓνα ἢ τόν ἂλλον τρόπον
Θά τό κάνωμεν καί χωρίς ἐσᾶς
ὑπέγραψαν ὃλοι αὐτήν τήν συμφωνίαν ;;
Μάλιστα....
Ντεριπάσκα τό ἒχεις ὑπογράψει ;;
Τό ὑπέγραψα.
Δέν βλέπω τήν ὑπογραφήν σου...., ὑπόγραψέ το !
Ἐδῶ εἶναι ἡ συμφωνία..
Δῶσε μου πίσω τό στυλό μου..

(Μᾶς ἐστάλη ἀπό τόν κ. Κ. Σκανδάλη)


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46


Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;