Ἒπαθεν ὂντως ζημία ἡ Γερμανία ἀπό τήν Ἑλλάδαν ;;


Εἲναι ἂραγε ἀληθές πώς ἡ Γερμανία ἐζημιώθηκεν λόγῳ τῆς δυσφημήσεώς της ἀπό τήν Ἑλλάδαν ;; Αὐτό μοιάζει κάπως ἐξωπραγματικόν. Μήπως ὃμως οἱ Γερμανοί σέ μίαν προσπάθειαν τῶν κατευθυνόντων αὐτούς μογγολοεβραίων βρῆκαν "νέαν μέθοδον" καταβαραθρώσεώς μας καί πάλιν ; Γεγονός εἶναι πώς τό πειραματόζωον  Ἑλλάς τούς ἒχει ἐξουθενώσει μέ τήν ἀντοχήν που ἐπιδεικνύει καί μάλιστα ἀκούσια.

Ἂρθρον :

 Die Welt: Οι Έλληνες πέτυχαν να μας μισήσει όλη η Ευρώπη!«Μέχρι πρίν λίγους μῆνες μᾶς ἀγαπούσαν ὃλοι»!!! Τό ἒχουμε γράψει ἀπό τήν πρώτη στιγμήν : Ἡ μέγιστη ἐπιτυχία τῆς Ἑλλάδος εἶναι τό ὃτι γκρέμισεν τήν Γερμανική προπαγάνδα σέ ὃλην τήν Εὐρώπην. Κι αὐτή ἡ ἐπιτυχία σύντομα θά φέρῃ καρπούς. Εἶναι ἱστορικά ἀποδεδειγμένον. «Ἓνα κῦμα μίσους γιά τήν Γερμανίαν κατακλύζει τήν Εὐρώπην» ἐπισημαίνει ἡ «Die Welt», ἐξηγώντας ὃτι τό μῖσος ἒχει ξεπεράσει ἐδῶ καί καιρόν τά σύνορα τῆς Ἑλλάδος κι ἒχει διαχυθεῖ σέ ὃλη σχεδόν τήν ἢπειρο.Ὃμως, μέχρι καί πρίν ἀπό ἓναν χρόνον ἡ κατάστασις ἦταν διαφορετική, τονίζει ἡ ἐφημερίδα. «Ὁ γερμανικός λαός παρουσιαζόταν στόν ἀμερικανικόν, τόν ἰταλικόν, ἀκόμη καί στόν αὐστριακόν τύπον ὡς αὐτός που ἒλυνεν προβλήματα, ἒκανε μακροπρόθεσμα σχέδια, ὡς τό πρότυπο που θά ἒπρεπε νά ἀκολουθοῦν ὃλες οἱ σύγχρονες χῶρες.  Τώρα πιά προωθεῖται ἡ εἰκών τοῦ μισητοῦ Γερμανοῦ που δέν διστάζει νά ὑποτάξῃ μικρά κράτη, ὁ ὁποῖος ἀψηφᾶ τίς εἰρηνευτικές συνθῆκες μέ τόν ἐθνικισμόν του καί γεμίζει ἀνυπεράσπιστες οἰκονομίες μέ τόν στρατιωτικόν του ἐξοπλισμό» σημειώνει ἡ «Die Welt».


Ὃπως παρατηρεῖ ἡ ἐφημερίδα, «τό μῖσος γιά τήν Γερμανίαν ἒχει ξεπεράσει ἐδῶ καί καιρόν τά ὃρια τῆς Ἑλλάδοςς κι ἒχει ἐξαπλωθεῖ καί στίς ὑπόλοιπες εὐρωπαϊκές χῶρες».

«Στά ἰταλικά μέσα ἐνημέρωσης γίνεται λόγος γιά βασανιστές κρατῶν, γιά τήν μανίαν τῆς Γερμανίας νά ὑπερισχύσῃ «ὃλων». Γιά μίαν Εὐρώπην τήν ὁποία καί πάλιν ἡ Γερμανία βομβαρδίζει μέχρι νά τήν καταστρέψῃ καί τώρα παρακολουθεῖ ἀπό ψηλά τήν θέαν. Γιά τό ἒνστικτον τῶν Γερμανῶν γιά παντοδυναμία. Γιά τό τέταρτο Ράϊχ. Στήν Πορτογαλίαν ἐμφανίζεται ὁ Γερμανός ὑπουργός Οἰκονομικῶν Βόλφγκανγκ Σόϊμπλε  ὡς ἡ μεγαλύτερη ἀπειλή γιά τήν ἢπειρο, πολύ μεγαλυτέρα ἀπό τήν τρομοκρατία καί τόν λαϊκισμό» προσθέτει.

Ὡς τόσον, ἐπισημαίνει ἡ Welt, καί σέ πιό μετριοπαθεῖς χῶρες ἒχει ἀλλάξει σημαντικά ὁ τόνος, ὃπως γιά παράδειγμα στό Βέλγιον. Ἡ φλαμανδική ἐφημερίς «De Standaard» γράφει γιά τήν «Γερμανία καί τούς 18 νάνους, τονίζοντας ὃτι πλέον δέν πρόκειται «γιά τήν συμπαθητική χώρα τῆς ἐπανένωσης».

Ὁ ἰταλός κοινωνιολόγος Λέλιο Ντεμικέλις ἒγραψε σέ κείμενόν του: «Ὃπως ὁ Βίλι Μπράντ κάποτε ὑποκλίθηκε στήν Βαρσοβίαν, ἒτσι τώρα ἀναγκάζει ἡ Μέρκελ τούς Ἓλληνες καί τούς ἂλλους Εὐρωπαίους νά ὑποκλιθοῦν στό Βερολίνον». 

«Οἱ ἀφορισμοί αὐτοί δέν περιορίζονται γεωγραφικά» σημειώνει ἡ ἐφημερίς. Ἡ διαδικτυακή ἐκστρατεία μποϊκοτάζ γερμανικῶν προϊόντων ξεκίνησεν ἀπό τήν Ἰσπανίαν.

Ἀκόμη καί ὁ Αὐστριακός καγκελάριος Βέρνερ Φάϊμαν, ἂν καί κάπως πιό διπλωματικά, υἱοθετεῖ ἀνάλογη ρητορική: ἡ Γερμανία μέ τίς «προκλήσεις» της ἒπαιξε μέ τήν φήμην της. Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τοῦ Λουξεμβούργου Ζάν  Ἂσελμπορν ἒκανε λόγον ἐπανειλημμένα γιά τά «φαντάσματα τοῦ παρελθόντος».

Καί ὁ ἰταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι μίλησε γιά τήν «ἀφάνταστον ταπείνωσιν» τῶν Ἑλλήνων ἀπό τήν Γερμανίαν.


Σχολιασμός :
Βαυκαλίζονται οἱ φίλοι μας οἱ Γερμανοί καί θά μοῦ φαινόταν εἰλικρινά περίεργον ἐάν ὂντως τό ἂρθρον τῆς Die Welt ἀντικατοπτρίζει σκέψεις τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ. Διότι τά γεγονότα δείχνουν τό ἐντελῶς ἀντίθετον μέ τόν ἀναβρασμόν που ἐπικρατεῖ στήν Γερμανίαν τόν καιρόν αὐτόν. Οἱ φίλοι μας ἀρχίζουν κι αἰσθάνονται τήν ἀνάσαν τοῦ θηρίου στό σβέρκον τους πλέον  κι ἡ ἀναστάτωσις που ἐπικρατεῖ στήν χώραν, οἱ ἀπεργίες καί συνεχεῖς διαμαρτυρίες γιά τήν λιτότηταν αὐτό δείχνουν.

Δέν εἶναι ξένοι πρός τούς Ἓλληνες οἱ Γερμανοί οὒτε καί πρώτην φοράν ἒρχονται σέ συνάφειαν μαζί μας, αὐτοί ἲσως καλύτερον παντός ἂλλου γνωρίζουν πώς οἱ Ἓλληνες δύσκολα μισοῦν, μᾶς γνωρίζουν ὡς φιλήσυχον λαόν που διακατεχόμεθα ἀπό τήν ἐπιμονήν στήν ἀνεξαρτησίαν, ἐλευθερίαν καί πεισμονή σέ ἰδεώδη που ἐκεῖνοι περισσότερον ἂλλων ἐμελέτησαν κατά τό παρελθόν. Γνωρίζει ὁ λαός πόσον μᾶς ἐξεμεταλλεύθησαν οἱ ἡγήτορές τους καί πόσον μᾶς ἀδίκησαν. Μᾶς ἒχουν λοιπόν σέ ἐκτίμησιν, ἐξ ἂλλου κατά τά μεταπολεμικά χρόνια, εἶχαν τήν εὐκαιρίαν νά ἐκτιμήσουν τίς ἑλληνικές ἀξίες καί τίς ἱκανότητες τῶν Ἑλλήνων που ὡς μετανάστες ἐζούσαν στήν χώραν τους, φθάνοντας μέχρι κυβερνητικές θέσεις, καθηγηταί πανεπιστημίων, θετικοί ἐπιστήμονες κλπ.

Κάτι ἂλλο λοιπόν συμβαίνει ἐδῶ καί τό πιθανώτερον εἶναι πώς τό συγκεκριμένον ἂρθρον δέν ἀπηχεῖ ἀπόψεις ἢ τήν γνώμην τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ, ἀλλά τῶν δυναστῶν "τους" ἀλλά καί "μας", οἱ ὁποῖοι ἂν κι ἐπωφελήθησαν τῆς ἑλληνικῆς κρίσης καί τῆς ἐθελοτυφλίας κι ἐθελοδουλείας τῶν κυβερνώντων ἐδῶ (πιστῶν σκύλων στούς ὁποίους ἀνέθεσαν τήν ἐπιτήρησίν μας), ἐκέρδισαν ὑπέρ τά 100 δίς, ἀσχέτως τί διαρρέουν. Ὃμως θά πῶ καί κάτι ἀκόμη, ἐάν οἱ Γερμανοί νοιώθουν τῷ ὂντι ἀδικημένοι ἢ ὑβρισθέντες ἢ καθ' οἱονδήποτε τρόπον ὑποτιμηθέντες, δέν θά κάνουν καθόλου ἂσχημα νά ἀναζητήσουν τήν αἰτίαν στό ἐσωτερικόν τῆς χώρας τους, νά προσέξουν (ὃπως κι ἐμεῖς) τί ψηφίζουν στίς ἑκάστοτε ἐκλογές καί νά βροῦν τί ἀκριβῶς συμβαίνει πίσω ἀπό τήν πλάτην τους, στό κράτος τους  που ἒχει μετατραπεῖ σέ μαριονέττα κάποιων κακόβουλων προφανῶς παραγόντων. Μήπως κάποιοι προσπαθοῦν νά τούς πείσουν πώς εἶναι μισητοῖ ;; Μήπως εἶναι οἱ ἲδιοι που γεμίζουν τό κράτος τους μετανάστες ἀράδα ;; Ἢ εἶναι αὐτοί που προσπαθοῦν νά αἰματοκυλίσουν τήν ὑδρόγειον ;;

Ὃσον ἀφορᾶ στήν ἐπέμβασιν στά ἐξωτερικά ἂλλων χωρῶν μικρῶν ἢ μεγάλων, ἂς παρατηρήσουν ἀπό κοντύτερα κινήσεις τῶν ἀμερικανικῶν μέσων, τόν πόλεμον ἀνακοινώσεων ἐναντίον τῆς Γερμανίας καί νά ἀναλογισθοῦν γιά ποιόν λόγον γίνονται ὃλα αὐτά. Ἂς ἀναλογισθοῦν ἐπίσης πόσα μᾶς χρεωστοῦν καί δέν τά ἐξοφλοῦν, γιά 70 ὁλόκληρα χρόνια καί γιά ποιόν λόγον ἒχουν ἐγκαταστήσει τόσα μηχανήματα ἐκπομπῆς ὑποήχων στήν Ἑλλάδαν, πρόκειται γιά πρότυπον κράτους λοιπόν πρός μίμησιν ἢ παραδείγματος πρός ἀποφυγήν ;; Ἂς μήν ξεχνοῦν ἐπίσης πώς ἡ Γερμανία ἐπωνομάζεται "ἀτμομηχανή τῆς Εὐρώπης" λόγῳ τῆς τεχνολογικῆς καί βιομηχανικῆς ἀνάπτυξης καί παραγωγικῆς δυνατότητος. Αὐτή ἐν τούτοις ἡ δυνατότης της, ἒδωσεν τό ἒναυσμα νά τήν χειραγωγήσουν ἐπιτήδειοι ἐπιχειρηματίες ἐξωθώντας την σέ δύο παγκοσμίους πολέμους. 

Αὐτά φθάνουν πρός ὣρας...καί εἰς ἂλλα μέ ὑγείαν


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46


Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;