Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2015

Πῶς ὀργανώθησαν οἱ ἀμερικανοί πολῖτες γιά τήν ἐπίλυσιν τῆς κρίσης ;

Εικόνα
Ἐδῶ πρόκειται περί μἰας ἀξιοσημείωτης προσπαθείας ὀργάνωσης ἀντίστασης ἒναντι τῶν καθεστωτικῶν πολιτικῶν που ἀπό τό 2007 κατεδυνάστευσαν τόν ἀμερικανικόν λαόν. Μέ ὑπομονήν καί συγκροτημένον τρόπον ὀργανώθησαν, ἀντιμετωπίζοντες τό "θηρίον" τήν ἐποχήν ἰσχύος του, ὣστε σήμερα νά ἒχουν φθάσει πλέον στό σημεῖον  νά  δρέπουν καθημερινῶς τούς καρπούς τοῦ κόπου τους.  Στρατηγικές οἰκονομικῆς ἐξυγίανσηςἘφηρμόσθησαν κι ἐξακολουθοῦν νά ἐφαρμόζονται μεθοδεύσεις καί παρωτρύνσεις, ἐκ μέρους φορέων καί πολιτῶν μέ ἂμεσο στόχον τήν καλυτέρευσιν τῆς καθημερινότητος στίς ΗΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ


Στούς Ουρανοξύστες τῆς Financial District Νέας Ὑόρκης, ἀκόμη καί οἱ πιό ἐνημερωμένοι εἰδικοί διαφωνοῦν γιά τόν τρόπον ἐπίλυσης οἰκονομικῶν κρίσεων. Αὐτό που εῖναι προφανές, ὡς τόσον, εἶναι ὃτι ὑπάρχει μία σημαντική ἒλλειψις συζήτησης, σχετικά μέ τίς σοβαρές ἐναλλακτικές λύσεις γιά τήν τρέχουσαν οἰκονομία μας. Θέλουμε νά πάμε πέραν ​​ἀπό τήν συνηθισμένη συζήτησιν καί νά ἐξερευνήσετε ἐπαναστατικές …