Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;


 Τί ἐπιφέρει ἡ μόλυνσις ἐκ τῶν  ΕΜF (ἠλεκτρομαγνητικῶν πεδίων)


Ὁ Jeromy Johnson [εἰσαγγελέας ἀσφαλοῦς τεχνολογίας (Safe Technology )]: Ὣστε ἐδῶ εἶναι μερικά βασικά πράγματα ... Ἓνα ἀσύρματον ἀκουστικό εἶναι ἓνα μεγάλο πρᾶγμα νά ἒχῃ κανείς γιά τό προσωπικόν του τηλέφωνον. Ἓνα μικρόφωνον ἢ μεγάφωνον εἶναι ἓνα ἀκόμη μεγάλο πρᾶγμα που μπορεῖ κανείς νά ἒχῃ. Κι ἒπειτα νά τό κρατήσῃ σέ λειτουργίαν μέσα στ' ἀεροπλάνον ὃταν ξέρῃ ὃτι δέν χρειάζεται νά μιλάῃ σέ μία κλῆσιν. Ἂν μπορείτε νά τό κρατήσετε, εἲτε σέ πλήρην λειτουργίαν στό ἀεροπλάνον ἢ ἀπλά νά τό μετατρέψῃ σέ λειτουργίαν μόνον δεδομένων, τότε τό τηλέφωνόν σας δέν θά ψάχνῃ στό δίκτυον κάθε πέντε δευτερόλεπτα, τό ὁποῖον εἶναι  περίπου αὐτό που συνήθως κάνει.

Ὃταν πρόκειται γιά τά παιδιά, αὐτό εἶναι πιθανῶς τό πιό σημαντικόν πρᾶγμα, διότι τά παιδιά εἶναι που πλήττονται περισσότερον. Τό κρανίον τους εἶναι λεπτότερον, οἱ ἐγκέφαλοί τους ἀναπτύσσονται πολύ πιό γρήγορα, κι ἀπορροφοῦν πολύ περισσοτέραν ἀκτινοβολίαν. Ὁ μυελός τῶν ὁστῶν ἑνός παιδιοῦ ἀπορροφᾶ 10 φορές περισσοτέραν ἀκτινοβολίαν ἀπό ἓναν ἐνήλικα. Ὃταν πρόκειται γιά Wi-Fi, ὀφείλετε τοὐλάχιστον, νά τό ἀπενεργοποιήσετε κατά τήν διάρκειαν τῆς νύκτας. Πάρτε ἓνα χρονοδιακόπτην χριστουγεννιάτικων φώτων ὣστε νά μήν χρειάζεται νά τό θυμηθῆτε. 

Μπορεῖτε νά τό προγραμματίσετε ἀκριβῶς ἒτσι κατά τήν νύκτα. Νομίζω ὃτι τό καλύτερο πρᾶγμα που πρέπει νά κάνωμεν εἶναι νά προχωρήσωμεν σέ ἐνσύρματες λύσεις. Τό Ethernet εἶναι τό καλύτερον κι ἀβλαβέστερον πρᾶγμα. Εἶναι ἀσφαλές, εἶναι σίγουρο κι εἶναι τό ἲδιον γρήγορο και νομίζω ὃτι αὐτό εἶναι τό μέλλον - ἓνα ἐνσύρματο μέλλον. Ἂν χρειάζεστε Wi-Fi, ἐδῶ ὑπάρχει ἓνα πρᾶγμα που ὀνομάζεται φρουρός router. (Εἶναι σ' αὐτήν τήν σελίδα λύσεων που ὁ Γκόα μοιράζεται μαζί σας). Αὐτό εἶναι κάτι που μπορεῖτε νά τό προσαρμόσετε στόν δρομολογητήν σας καί θά μπλοκάρῃ περίπου τό 90% τῆς ἀκτινοβολίας ἀπό ὃπου κι ἂν βγαίνῃ.

Ὃταν πρόκειται γιά συσκευές παρακολούθησης μωροῦ, ἓνα ἀπό τά χειρότερα πράγματα που εἶδα ποτέ ὃταν πηγαίνω σέ σπίτια εἶναι τό ὃτι ἒχουν ἓνα ἰσχυρόν ὂργανον ἐλέγχου μωρῶν μόλις ἓνα μέτρον ἀπό ἒκεῖ ὃπου ἓνα παιδί κοιμάται κι αὐτά εἶναι πανίσχυρα. Στήν ἱστοσελίδα μου, ἒχω μίαν ἐνσύρματην ἒκδοσιν στήν ὁποία μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε πραγματικά καλώδια Ethernet ἢ μπορεῖτε νά τρέξετε τά δεδομένα σας μέσῳ γραμμῶν μεταφορᾶς ἐνεργείας στό σπίτι σας γιά νά τά κατεβάσετε στόν δρομολογητή σας (ροῦτερ), τό ὁποῖον στήν συνέχεια, μπορεῖτε νά στείλετε στό τηλέφωνον ἢ τόν ὑπολογιστήν σας. 

Ἡ τεχνολογία Power Line Communications (PLC) δέν εἶναι ἀπόλυτα ἀσφαλής, ἀλλά εἶναι ἀσφαλέστερη σίγουρα ἀπό ἓνα ἀληθινόν ἀσύρματον ὂργανον ἐλέγχου μωρῶν. Ἂν ἒχετε ἓνα «DECT» (ἀσύρματον) τηλέφωνον, τό ὁποῖο μεταδίδει 24/7, σᾶς συνιστῶ νά μεταβῆτε σ' ἓνα ἁπλόν τηλέφωνον ἐνσύρματον. Δέν εἶναι φυσικά ὃλα τά ἀσύρματα τηλέφωνα που μεταδίδουν 24/7, κι ἒτσι πρέπει νά τό ἐλέγξετε μέ ένα βασικό μέτρητήν EMF. 

Ἐδῶ εἶναι ὁ τρόπος που μπορεῖτε πραγματικά νά χρησιμοποιήσετε ἓναν ὑπολογιστήν. Προσωπικά ἒχω ἓνα ἐξωτερικόν πληκτρολόγιο καί ποντίκι. Ἒχω τόν ὑπολογιστήν μου γειωμένον. Ἒβαλα ἀκόμη κι ἓνα προστατευτικόν μαξιλάρι ἀπό πάνω του, ἒτσι ὣστε νά μειώσω τήν ἒκθεσίν μου σέ πολύ λιγώτερην. Προσπαθῶ νά ἒχω τόν ὑπολογιστή μου ἀποσυνδεδεμένον, τόν  ἒχω μέ τήν ἰσχύν τῆς μπαταρίας. Κι ἐγώ, φυσικά, χρησιμοποιῶ Ethernet. Ἒχω ἂρθρα στήν ἰστοσελίδα μου γιά τό πῶς νά χρησιμοποιῆτε ὑπολογιστές μέ τρόπον που νά μειώνῃ τά ἠλεκτρομαγνητικά πεδία. 

Ὃταν πρόκειται γιά τήν σύνδεσιν Wi-Fi σέ σχολεῖα, ἡ ὁποία ἀκριβῶς ἐξεκίνησεν τά τελευταῖα 2-4 χρόνια. Ἐλπίζω πραγματικά στά ἐπόμενα 2-4 χρόνια νά ἀπομακρυνθῇ διότι αὐτό εἶναι ἲσως τό χειρότερο πρᾶγμα που σάν κοινωνία μποροῦμεν νά κάνωμεν τώρα, διότι τοποθετοῦμεν κυριολεκτικά βιομηχανικῆς ἰσχύος δρομολογητές Wi-Fi σέ αἲθουσες διδασκαλίας, ὃπου τά παιδιά εἶναι 10 ἐτῶν καί βρίσκονται μπροστά σέ iPads. Εἶναι περιττόν. 

Ὑπάρχουν ὑπολογιστές tablet που χρησιμοποιοῦν Ethernet, ἒτσι μποροῦμε νά συνδέσωμεν τίς τάξεις μας. Μποροῦμε νά τούς ἒχωμεν νά χρησιμοποιοῦν φορητούς ὑπολογιστές. Μποροῦμε νά ἒχωμεν τήν πιό ἐκπληκτικήν τεχνολογία στόν κόσμο καί μποροῦμεν ἀνέτως νά τά ἒχωμεν ὃλα σ' ἐνσύρματον ἐπικοινωνίαν καί πιστεύω πώς ἐκεῖ πρέπει νά πάμεν. Ὃταν οἱ ἂνθρωποι συνειδητοποιοῦν τί συμβαίνει, νομίζω ὃτι ἐκεῖ πρόκειται νά ὑπάρξῃ ἓνα μαζικό κίνημα γιά νά τό ἐπιτύχωμεν αὐτό. 

ταν πρόκειται γιά ἒξυπνους μετρητές, αὐτό εἶναι προφανῶς ἓνα μεγάλον θέμα καί νά τό πῶς κατέληξα σ' αὐτό τό θέμα. Ἂς ὑποθέσωμεν ὃτι θέλετε  ἂν μπορῆτε, νά παραμείνετε στόν ἀναλογικό μετρητήν. Οἱ ἒξυπνοι μετρητές γιά κάποιο λόγο, καί νομίζω ὃτι αὐτό συμβαίνει λόγῳ τῆς φύσης τοῦ παλμοῦ, εἶναι ἁπλά κάτι που γιά τήν ἀνθρωπίνη βιολογία δέν ἒχει δοκιμασθεῖ ποτέ πρίν. Εἶναι πολύ τοξικοί. Ξέρω ὃτι πολλοί ἂνθρωποι  ἒχουν πληγεῖ ἀπό αὐτήν τήν τεχνολογίαν. Ἐάν δέν μπορεῖτε νά ἐπιλέξετε ἓναν ἒξυπνον μετρητήν, τότε τό καλύτερο που ἒχετε νά κάνετε εἶναι νά πάρετε ἓνα ἒξυπνον προστατευτικόν μέτρον. Οἱ γονεῖς μου ζοῦν σ' ἒναν τόπον ὃπου ἲσως εἶναι οἱ μόνοι ἂνθρωποι οἱ ὁποῖοι παραπονέθηκαν γιά ἒξυπνους μετρητές, ὁπότε ἡ ἑταιρεία τους δέν πρόκειται νά ἀνταλλάξουν τούς ἒξυπνους μετρητές τους, ἒτσι πῆρα ἓνα ἀπό αὐτούς κι ἒβαλα λίγον ἀλουμινόχαρτο στόν τοῖχο γνωρίζοντας ὃτι αὐτό θά βοηθήσῃ στήν μείωσιν τῆς ἀκτινοβολίας. Αὐτό δέν ἀλλάζει τό γεγονός ὃτι δέν παίρνουν ὑπ'  ὂψιν τους τά δεδομένα καί τά θέματα ἀσφαλείας καί προστασίας τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς, ἀλλά τοὐλάχιστον ἀπό τήν ἂποψιν τῆς ὑγείας κάνει κάποια δουλειά. 

Τά μπλέ γυαλιά φωτός - εἶναι κι αυτό ἓνα μεγάλης σημασίας μέτρον, ἐπειδή ἒχουμεν τόσα πολλά φῶτα φθορισμοῦ, LED φωτισμοῦ, ἀκόμη κι ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές. Ὃλα ἐκπέμπουν μπλέ φῶς. Τό μπλέ φῶς ἀναστέλλει τήν παραγωγήν τῆς μελατονίνης. Ἡ μελατονίνη εἶναι τό καλύτερον ἀντιοξειδωτικό που παράγει τό σῶμα μας . Ἓνα μεγάλο μέρος τῶν διανυκτερεύσεών μου φορῶ αὐτά τά γυαλιά μετά ἀπό τίς 7μμ, ὃταν ὁ ἣλιος ἀρχίζει νά πέφτῃ. Στήν συνέχεια, μπορεῖτε φυσικά νά ἀρχίσετε νά βάλετε τό μυαλόν σας αὐτόματα νά παράγῃ μελατονίνη καί νά παρακολουθήσετε μόλις τό κεφάλι σας ἀκουμπάει τό μαξιλάρι. Θά κοιμόσαστε πολύ γρήγορα. 

Ἓνα ἂλλο πρᾶγμα που βοηθάει στόν ὓπνον εἶναι νά σβήσετε τούς διακόπτες. Τό κάνω πάντα στήν κρεββατοκάμαρα. Σέ μερικά σπίτια, τό κάνουν ἀκόμη καί γιά ὁλόκληρον τό σπίτι. Εἶναι σάν νά εἶσθε στήν φύσιν. Γιά τούς ἀνθρώπους που εἶναι εὐαίσθητοι στήν EMF αὐτό εἶναι ἓνα ἀπό τά πιό σημαντικά πράγματα που μποροῦν νά γίνουν. Ἐάν ἒχετε ἓνα ψηφιακόν πύργον, ἓνα κρεββάτι μέ οὐρανόν εἶναι ἓνα καλό πρᾶγμα που θά σᾶς βοηθήσῃ. Ἀναστέλλει περίπου τό 90-95% τῆς ἀκτινοβολίας μικροκυμάτων. 

να ἀπό τά πιό σημαντικά πράγματα εἶναι νά ἒχετε πραγματικά τό σπίτι σας καταμετρημένον. Ἐάν τό σπίτι σας ἒχει τόσον χαμηλά μαγνητικά πεδία, ἠλεκτρικά πεδία, μόλυνσιν  ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας, καί ἀκτινοβολία μικροκυμάτων, τότε ἡ ὐγεία σας θά εἶναι πραγματικά καλή ὃσον ἀφορᾶ τά ἠλεκτρομαγνητικά πεδία. Ἐάν ἒχετε ἓνα καλόν μέρος γιά νά κοιμηθῆτε, κατά πᾶσα πιθανότητα δέν πρόκειται ποτέ νά χρειασθῇ νά ἀνησυχῆτε γι' αὐτό τό θέμα. Ἒτσι, βεβαιωθεῖτε ὃτι τό σπίτι σας εἶναι ἀσφαλές. Βεβαιωθεῖτε ὃτι ἡ κρεββατοκάμαρά σας εἶναι ἀσφαλής. Κι αὐτό εἶναι ἲσως τό πιό σημαντικό πρᾶγμα που μπορεῖτε νά κάνετε σέ προσωπικόν ἐπίπεδον.

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;