Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2016

Ποιός θά μιμηθῇ τούς πρωτοπόρους ;

Εικόνα
Ἡ σημαντικώτατη ὁμιλία τοῦ οὒγκρου πρωθυπουργοῦΠοιός θά κατηγορήσῃ γιά ἐθνικισμόν ἓνα ἂνθρωπο που νοιάζεται τήν πατρίδα του ἂραγε ;Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46