Ποιός θά μιμηθῇ τούς πρωτοπόρους ;


Ἡ σημαντικώτατη ὁμιλία τοῦ οὒγκρου πρωθυπουργοῦ

Ποιός θά κατηγορήσῃ γιά ἐθνικισμόν ἓνα ἂνθρωπο που νοιάζεται τήν πατρίδα του ἂραγε ;


      

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46
Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;