Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2018

Tώρα θυμήθηκεν ἡ διεθνὴς κοινότης τὴν Ἑλλάδαν !!

Εικόνα
Ἒπειτα ἀπὸ σχεδὸν τριετῆ ἀπουσίαν λόγω σοβαρῶν προβλημάτων ὑγείας, ἐπανακάπτωμεν ἲσως ὂχι δριμύτεροι, ἀλλὰ μὲ διάθεσιν νὰ προσφέρωμεν τὴν δικὴν μας συμβολὴν εἰς τὴν εἰλικρινῆ  ἐνημέρωσιν. Ἐπίσης γιὰ τὶς τυχὸν παρατηρηθεῖσες ἀλλαγές ἢ ἀπομάκρυνσιν ὁρισμένων ἀναρτήσεων, πληροφοροῦμεν ὃτι ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν εἰς τὴν σελίδαν "ἀρχεῖον", σὲ μίαν προσπάθειαν ἐνημερώσεως γενικῶς τοῦ blog.
Ξύπνησαν ἀπὸ τὸ Βερολίνο ἢ μᾶς δουλεύουν ;; Οἱ εὐρωπαῖοι ἰθύνοντες νοιώθουν ἐνοχὲς γιὰ τὴν οἰκτρήν κατάστασιν καὶ τὸ ξεπούλημα στὴν Ἑλλάδαν τώρα, θέλουν νὰ διορθώσουν τί; 

Ἂρθρον τῆς Deutsche Welle
Θὰ γίνῃ ἀπομείωσις τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους ἐντὸς τοῦ 2018, ἐκτίμησεν ὁ Μαρσὲλ Φράτσερ, πρόεδρος τοῦ Γερμανικοῦ Ἰνστιτούτου Οἰκονομικῶν Ἐρευνών DIW.
Σὲ συνέντευξίν του στὸν νεανικὸν ἱστότοπο jungundnaiv.de, που προσεγγίζει τὰ πολιτικά θέματα μὲ ἐναλλακτικό, κατὰ κανόνα χαλαρὸν ὓφος, ὁ γερμανὸς οἰκονομολόγος παραδέχεται ὃτι στὸ πλαίσιον τῶν προγραμμάτων προσαρμογῆς «συχνὰ τέθησαν ὃροι που ἒπληξαν σημαντικὰ τ…