Ἡ οἰκονομία πάντα στὸ ἐπίκεντρον

Ἡ κατωτέρω ἀνάρτησις δὲν εἶναι νέα, ἒχει προβληθεῖ πρὸ καιροῦ ἀλλὰ τὴν εἶδα πάλιν προσφάτως καὶ θεωρῶ ὃτι εἶναι πολὺ εὒστοχη καὶ ἀπὸ ἀναρτήσαντα που γνωρίζει ἐξ ἰδίας ἐμπειρίας ἢ ἒχει ἐρευνήσει καλὰ τὰ οἰκονομικὰ θέματα καὶ γι' αὐτὸ τὴν προβάλλω πάλιν.

Μία οἰκονομικὴ ἀπάντησις στὸν μνημονιακὸ μονόδρομο, που παρουσιάστηκε στὸν λαόν


Ἀπὸ τὸν τοῖχον τοῦ Παναγιώτη Χατζηστεφάνου στὸ Facebook..


ΑΚΟΥΩ

«Ἡ χώρα δέν ἒχει συναλλαγματικὰ ἀποθέματα γιὰ νὰ ὑποστηρίξῃ τὴν ἐπιστροφὴ στὸ ἐθνικόν της νόμισμα. Ἡ ἂτακτη χρεοκοπία δὲν θὰ ὁδηγοῦσε μόνο στὴν κατάρρευσιν τὸ τραπεζικὸ σύστημα, ἂρα καὶ στὴν ἐξαϋλωσιν τῶν καταθέσεων. Θὰ σὲ ἀνάγκαζε νὰ ἐκδόσῃς ἓνα νόμισμα που θὰ εἶχε τὴν ἲδια στιγμὴ μὶα δραματικὴν ὑποτίμησιν. Ταυτόχρονα οἱ συμπολῖτες μας που ὃλα αὐτὰ τὰ χρόνια ἒβγαλαν 250 δισ. στὸ ἐξωτερικὸ θὰ ἐρχόντουσαν καὶ θὰ ἀγόραζαν τὴν μισὴν Ἑλλάδα».

ΑΠΑΝΤΩ

1ον. Δὲν ὑπάρχει ἂτακτη καὶ τακτικὴ χρεοκοπία πουθενὰ στὴν οἰκονομικὴ βιβλιογραφίαν. Ὑπάρχει ΧΡΕΟΣΤΑΣΙΟΝ τὸ ὁποῖο προκαλεῖς ὡς χώρα εἲτε εἰς βάρος τῶν δανειστῶν καὶ πρὸς ὂφελος τοῦ λαοῦ, εἲτε εἰς βάρος τοῦ λαοῦ καὶ πρὸς ὂφελος τῶν δανειστῶν.

2ον. Πότε χάθηκαν οἱ καταθέσεις περνώντας σὲ ἐθνικὸ νόμισμα σὲ ὁποιαδήποτε ἱστορικὴ στιγμήν ; Αὐτὸ συμβαίνει μόνον ἂν τὸ ἀποφασίσῃ ἡ κυβέρνησις. Ὃταν ἐκδίδεις ἐθνικὸ νόμισμα ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙΣ μὴ ἐκθέτοντάς το στὶς διεθνεῖς ἀγορὲς καὶ ἁπλὰ καταγράφεις τὶς ἐγχώριες καταθέσεις στὸ νέο νόμισμα. Ἂν τὸ νόμισμα δὲν εἶναι διαπραγματεύσιμο στὰ διεθνῆ χρηματιστήρια, ποῦ θὰ τὸ βροῦν γιὰ νὰ στὸ ὑποτιμήσουν ρὲ βλάκα ; Ἡ λειτουργία του ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ δυναμικὴ καὶ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς οἰκονομίας. Ἀκόμη καὶ στὴν Ἰσλανδία που τὸ νόμισμά της ἦταν ἐκτεθειμένο καὶ ὑπέστη ὑποτίμησιν 400%, οἱ τιμὲς ἀνέβηκαν μόνο 19% καὶ μόλις ἡ κυβέρνησις ἐδιπλασίασεν τοὺς μισθοὺς ὁ πληθωρισμὸς ἀπὸ 19% ἐπῆγε στὸ 3% σὲ δύο χρόνια.

3ον. Συναλλαγματικὰ ἀποθέματα, ΕΧΕΙΣ , ἀρκετὰ γιὰ νὰ κάνῃς ἐπανεκκίνησιν τῆς οἰκονομίας ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Εἶναι τὰ 56 δισ. εὐρὼ τῶν τραπεζῶν σὲ χαρτοφυλάκιο μὲ κρατικὰ ὁμόλογα Βρεττανίας καὶ Λουξεμβούργου τὰ ὁποῖα δὲν ἐλέγχονται ἀπὸ τὴν ΕΚΤ καὶ εἶναι ΑΜΕΣΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ. Τὸν πίνακα αὐτόν δὲν τὸν βρῆκεν ὁ Τσακαλῶτος νὰ στὸν δείξῃ ;

4ον. Μὲ τὸ πέρασμα σὲ ἐθνικὸ νόμισμα ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΕΙΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ καὶ κάνεις ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ τῶν ἐνεργητικῶν τους μὲ οἰκονομικοὺς εἰσαγγελεῖς καὶ εἰδικοὺς ἐκκαθαριστές, διαγράφοντας ἂμεσα κατ' ἀρχὴν τὰ κόκκινα δάνεια τῶν νοικοκυριῶν. Εἶναι προτιμώτερο νὰ τὰ τιτλοποιήσουν τὰ διεθνῆ κοράκια μέσῳ ΤΑΙΠΕΔ καὶ νὰ κατασχέσουν τὰ σπίτια τοῦ κόσμου ὃπως θὰ κάνῃς τώρα μὲ τὸ τρίτο μνημόνιον ;

5ον. Ποιὸς θὰ μπῇ νὰ ἀγοράσῃ τὴν μισὴν Ἑλλάδα ὃταν ἀσκεῖς ἒλεγχον εἰσροῆς/ἐκροῆς τῶν ἀποθησαυρισμένων καταθέσεων τοῦ ἐξωτερικοῦ ὃπως συνέβαινε καὶ μὲ ἐκείνη τὴν παλαιὰ καὶ ἂθλια δραχμήν ; Δὲν ξέρεις ὃτι μόνον ἐπενδυτικὰ κεφάλαια γιὰ τὴν πραγματικὴν οἰκονομία μποροῦν νὰ περάσουν τὰ οἰκονομικὰ σύνορα ; Δὲν ξέρεις ὃτι ἀποθησαυρισμένες καταθέσεις τοῦ ἐξωτερικοῦ ὑποβάλλονται πάντα σὲ ὑψηλὸ φόρον ; Ἐκτὸς καὶ ἂν εἶσαι βαλτὸς καὶ ἐντεταλμένος τῶν κεφαλαιούχων.

(Ἀπὸ ξένο μὴ-δημόσιον τοῖχον, ἂν θέλῃ ὁ συγγραφεὺς ἂς ὑπογράψῃ στὰ σχόλια)

Πηγή: https://anemosantistasis.blogspot.com/2015/07/blog-post_150.html#ixzz56gmOwmnq


Ἀνηρτήθη ἀπὸ : zeuxisblog46


Enter your email address:


Delivered by FeedBurner


Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ