Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2018

Πολιτικὴ : Ἡ κατάρα νὰ τὰ μαθαίνωμεν πάντα τελευταῖοι

Εικόνα
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ

Πολιτικὴ : Ἡ κατάρα νὰ τὰ μαθαίνωμεν πάντα τελευταῖοι Ἂν (ὃ μὴ γένοιτο διὰ τὴν ἑλλ. κυβέρνησιν) ἐπιστρέφαμεν ὀλίγο πίσω, ἀναλύοντες τὸ περίφημο
δημοψήφισμα τὸ ὁποῖον διενήργησεν ἡ κυβέρνησις Τσίπρα, ὑπῆρχεν περίπτωσις νὰ ξεσκεπασθῇ τὸ παρασκἠνιον, πίσω ἀπὸ τὰ γνωστὰ «μνημόνια» που ταλάνισαν τὸν χιλιοταλαιπωρημένον ἑλληνικὸ λαὸν ;; Εἶναι ἓνα ἐρώτημα που ἀτυχῶς γιὰ τὴν πλειοψηφίαν τοῦ κόσμου στὴν χώρα μας, εὖρεν τὴν ἀπάντησιν ὂχι ἀπὸ ἓλληνα, ἀλλὰ ἀπὸ γνωστὸν ἀμερικανὸν ἀσχολούμενον μὲ τὰ διαστημικὰ προγράμματα. Ἒτσι δὲν εἲχαμε τὴν εὐκαιρίαν ἐπὶ μίαν τριετίαν τώρα νὰ σηκώσωμεν τὸ πέπλον τοῦ μυστηρίου, παύοντες ἐν τῷ ἃμα νὰ πιανόμαστε κορόϊδα..!!!


Tό ἑλληνικό «ΟΧΙ» στὴν αὐστηρότητα μπορεῖ νὰ ὁδηγήσῃ στὴν ἀποκάλυψιν τοῦ μυστικοῦ εὐρωπαϊκοῦ διαστημικοῦ προγράμματος

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ ΜΙCHAEL SALLA ΣΤΙΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ world politics

Ἡ ψῆφος τῆς Κυριακῆς στὴν Ἑλλάδα ἦταν μὶα ἁπλὴ ἐρώτησις σχετικὰ μὲ τὸ ἂν οἱ ψηφοφόροι
θὰ ἐδέχοντο ἢ ὂχι τὸ…